Huyện đoàn Như Thanh tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị: 11CT/HU ngày 30/9/2013 của BTV Huyện ủy; tổng kết Tháng thanh niên năm 2018.

Đăng ngày 12 - 04 - 2018
100%

Sáng ngày 11/04/2018, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị: 11-CT/HU ngày 30/9/2013 của Ban Thường vụ Huyện ủy; tổng kết Tháng thanh niên năm 2018. Đến dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa thông tin và các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư của 33 tổ chức cơ sở Đoàn trong toàn huyện.

Hội nghị đã được nghe báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị: 11-CT/HU ngày 30/9/2013 của BTV Huyện ủy, báo cáo tổng kết Tháng thanh niên; phương hướng nhiệm vụ tháng 4 năm 2018. Trong khuôn khổ hội nghị, các tổ chức cơ sở Đoàn đã có những tham luận được đầu tư kỹ lưỡng, có chiều sâu về việc tổ chức các hoạt động trong Tháng thanh niên, việc triển khai thực hiện Chỉ thị: 11-CT/HU của BTV Huyện ủy; bên cạnh đó các tổ chức cơ sở Đoàn còn được tham gia góp ý trực tiếp vào dự thảo Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Chỉ thị:11-CT/HU của BTV Huyện ủy trong thời gian tới. Qua đó đã chỉ rõ những thành tích đã đạt được, những khuyết điểm, hạn chế còn tồn tại và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Hội nghị đã xác định trong thời gian tới cần tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và định hướng cho đoàn viên thanh niên; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, khởi nghiệp, lập nghiệp; quyết tâm thực hiện thắng lợi Chỉ thị: 11-CT/HU ngày 30/9/2013 của BTV Huyện ủy “Về đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn huyện”.

                                                          

<

Tin mới nhất

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Huyện đoàn Như Thanh – Huyện đoàn Tĩnh gia – Trường Đại học...(09/08/2018 4:17 CH)

Hội nghị đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo sơ kết 3 đề án Sản xuất rau an toàn, phát triển rừng gỗ...(08/08/2018 2:38 CH)

Công bố Quyết định công nhận thị trấn Bến Sung và khu vực dự kiến mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị...(08/08/2018 8:58 SA)

Trường Chính trị Thanh Hóa – Huyện ủy Như Thanh Khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hành...(07/08/2018 2:25 CH)

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN NHƯ THANH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI XÂY DỰNG VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG...(04/08/2018 1:31 CH)

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018(03/08/2018 2:29 CH)

Đảng bộ công an huyện tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII)(02/08/2018 2:16 CH)

Công bố quyết định Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện(02/08/2018 2:12 CH)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
101 người đã bình chọn
888 người đang online