Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Thanh

Thứ ba, ngày 7 tháng 7 năm 2020

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh uỷ và HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2019.

Đăng ngày 04 - 01 - 2019
100%

Sáng 02/01/2019, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh, triển khai Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành chức năng, cán bộ chủ chốt các huyện, thị xã, thành phố, Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hoá.

Tại điểm cầu huyện Như Thanh, dự hội nghị có các đồng chí Quách Văn Tuấn, Phó bí thư thường trực Huyện uỷ; Đồng chí Đinh Xuân Hướng, Phó bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo các phòng ban, ban, ngành đoàn thể cấp huyện; Chủ tịch UBND 17 xã, Thị trấn.

Trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các đại biểu tham dự hội nghị và toàn thể đội ngũ cán bộ trong bộ máy, chúc các ngành, các địa phương thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và chương trình công tác năm 2019. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Cuối năm 2018, tỉnh đã tập trung đánh giá kỹ lưỡng và toàn diện những kết quả đạt được, thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và rút ra được bài học kinh nghiệm sâu sắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ những năm đầu nhiệm kỳ, đó là: Các cấp, các ngành phải kế hoạch hoá các công việc, chương trình công tác, làm rõ nội dung công việc, mục tiêu phải đạt được, thời gian hoàn thành, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân chủ trì; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân phối hợp; Trách nhiệm kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, điều hành và đánh giá kết quả thực hiện từng nội dung công việc. Nếu ngành nào, địa phương nào triển khai nội dung công việc chung chung, không cụ thể, thì kết quả không cao và thường là không hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ. Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Những kinh nghiệm trên cũng là yêu cầu trong triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2019. Tại hội nghị này, UBND tỉnh quán triệt, triển khai 2 nội dung là: Kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của Chính phủ, nghị quyết của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2019 và chương trình công tác của UBND tỉnh, Chủ tịch  UBND tỉnh năm 2019 theo đúng yêu cầu đặt ra. Ngoài các nhiệm vụ công tác thường xuyên của các ngành, các cấp, kế hoạch hành động và chương trình công tác chỉ rõ 1 số nhiệm vụ công tác trọng tâm để các đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện. Do vậy, Chủ tịch UBDN tỉnh Nguyễn Đình Xứng đề nghị các đại biểu bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ dự kiến, tập trung thảo luận đề xuất, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch hành động, chương trình công tác cho phù hợp.

Theo dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của UBND tỉnh, năm 2019, tỉnh sẽ tập trung thực hiện 12 nội dung chủ yếu là: Tập trung triển khai các cơ chế, chính sách khuyến khích tái cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng; Triển khai hiệu quả các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; Triển khai các giải pháp phát triển đô thị; Nâng cao hiệu quả công tác phát triển doanh nghiệp; Tăng cường quản lý thu, chi ngân sách Nhà nước; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động về văn hoá, xã hội; Triển khai thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo; Xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu; Triển khai các giải pháp về an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường; Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy; đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Trên cơ sở các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019, Giám đốc các sở, ngành đã  hướng dẫn cụ thể từng nội dung để các địa phương rõ và tập trung triển khai thực hiện.

Các đại biểu đánh giá Kế hoạch hành động của UBND tỉnh cụ thể rõ ràng, giao nhiệm vụ cho từng địa phương, đơn vị sát thực tiễn. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu còn cao như chỉ tiêu giảm nghèo, chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp, đề nghị UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh. Các đại biểu cũng nêu rõ những vướng mắc đang làm ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và đề xuất UBND tỉnh có cơ chế tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ GPMB, thu hút các dự án đầu tư; cải cách thủ tục hành chính; giải quyết tình trạng thừa thiếu giáo viên…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng, để có được thành công như ngày hôm nay là do có sự trăn trở, lo toan của nhiều thế hệ lãnh đạo tỉnh về đường hướng phát triển của Thanh Hoá và có sự kế tiếp, phát huy, phát triển qua từng thời kỳ. Chính vì thế mà uy tín và vị thế của tỉnh ngày càng cao, Trung ương ngày càng quan tâm và đánh giá cao những kết quả Thanh Hoá đạt được. Đây cũng chính là bài học kinh nghiệm để từng đồng chí trong bộ máy, nhất là các đồng chí đứng đầu các cấp, các ngành trăn trở, suy nghĩ để lo cho sự phát triển chung của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng, Thanh Hoá bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2019 với tâm thế mới mà nhiều năm trước chưa có, bởi đã đạt được nhiều kết quả nổi bật và toàn diện, được Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao; tỉnh đã xác định rõ đường hướng nhiệm kỳ 2020 – 2025 và nhiệm kỳ kế tiếp, đồng thời, cũng đã chuẩn bị kỹ các giải pháp trọng tâm để thực hiện. Về phương châm hành động, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu: Bên cạnh việc thực hiện tốt phương châm của Chính phủ là kỷ cương, liêm chính, hành động, bứt phá, sáng tạo, hiệu quả,  phải dồn sức tập trung thực hiện phương châm hành động của tỉnh trong năm 2019 là: Sáng tạo, bứt phá, tăng tốc để đến năm 2020, Thanh Hoá trở thành tỉnh khá của cả nước. Với tinh thần đó, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các ngành, các cấp lựa chọn 1 số việc có tính chất trọng tâm, trọng điểm để chỉ đạo điều hành thực hiện thắng lợi, cụ thể là các nhóm việc lớn trong kế hoạch hành động của UBND tỉnh để phấn đấu hoàn thành toàn bộ các mục tiêu, chỉ tiêu. Trên cơ sở đó, đồng chí yêu cầu: Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đặc biệt, phải tạo mọi điều kiện để các dự án công nghiệp lớn sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao. Tiếp tục thu hút, huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, đặc biệt quan tâm thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư để thu hút các nguồn vốn và cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh để nâng cao chỉ số PCI. Tập trung chỉ đạo, tổ chức, thực hiện các dự án lớn đảm bảo kế hoạch và hoàn thiện thủ tục chuẩn bị thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn Nhà nước và vốn doanh nghiệp, nhất là dự án đường ven biển, dự án đường cao tốc từ TP Thanh Hoá lên Cảng hàng không Thọ Xuân; các dự án lớn trong KKT Nghi Sơn; các dự án của tập đoàn Sun Group, khu đỗ, sửa chữa máy bay và dịch vụ Cảng tại Cảng hàng không Thọ Xuân… Giải quyết tốt những vấn đề bức xúc xã hội như môi trường, tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội. Giữ vững và phát huy tốt thành tích của khối văn hoá, xã hội. Chú ý xây dựng hình ảnh Thanh Hoá, con người Thanh Hoá tốt đẹp trong lòng bạn bè, du khách. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ -  Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các đồng chí Bí thư các huyện, thị, thành uỷ và Bí thư các xã, phường, thị trấn phải tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Chủ tịch UBND các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ và chỉ đạo, các cấp, các ngành phải hết sức quan tâm thực hiện các công việc trong dịp tết, nhất là đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh; thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách; chăm lo đời sống cho người dân; đảm bảo an ninh trật tự và tổ chức các khu vui chơi, giải trí để nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh vui xuân, đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tưng bừng, phấn khởi hơn hẳn những năm qua.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh và sẽ nhanh chóng cụ thể hoá các ý kiến chỉ đạo trong các chương trình công tác, kế hoạch và đề án của UBND tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng nhấn mạnh Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2019 rất lớn nên các ngành phải tập trung để hoàn thành. Kinh nghiệm trong chỉ đạo là phải hết sức cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm thì mới thực hiện được được phương châm hành động  của Chính phủ là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, bứt phá, sáng tạo, hiệu quả” và phương châm hành động của tỉnh Thanh Hoá là “ Sáng tạo, bứt phá, tăng tốc” để về đích sớm. Chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt lưu ý các ngành, các cấp phải thực sự sâu sát, nắm chắc công việc và giám sát việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, đặc biệt là việc khắc phục hậu quả mưa lũ, đảm bảo cho mọi người dân trên địa bàn tỉnh đều được vui xuân, đón tết ấm áp, an lành. Điểm mới trong dịp tết năm nay là UBND tỉnh đã giao trách nhiệm cụ thể cho từng địa phương lo cho nhân dân vui xuân, đón tết. Riêng thành phố Thanh Hoá phải xây dựng chương trình đón xuân đặc biệt, truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài PT – TH Thanh Hoá để nhân dân khắp các vùng miền trong tỉnh tưng bừng, phấn khởi đón xuân mới,  với khí thế mới, niềm tin mới và động lực mới, cùng chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019, vì một Thanh Hoá thịnh vượng, bình an./.

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Hội Nông dân huyện tổ chức hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh...(07/07/2020 4:07 CH)

  Học và làm theo Bác ở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Như Thanh.(03/07/2020 7:49 SA)

  Tấm gương về nông dân Sản xuất kinh doanh làm theo lời Bác.(03/07/2020 7:41 SA)

  Tấm gương thầy giáo trẻ Nguyễn Sỹ Ngọc học tập và làm theo lời Bác.(03/07/2020 7:35 SA)

  UBND huyện tổ chức hội nghị đánh giá thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ...(03/07/2020 7:31 SA)

  Hội nông dân huyện phối hợp với Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại VTH Việt Nam tổ chức Hội...(03/07/2020 7:27 SA)

  HUYỆN NHƯ THANH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN GIAI ĐOẠN 2015-2020.(01/07/2020 4:39 CH)

  Làng Phượng Xuân xã Xuân Khang tổ chức lễ Khai trương xây dựng làng văn hóa.(25/06/2020 9:18 SA)

  Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
  129 người đã bình chọn
  705 người đang online