Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Thanh

Thứ ba, ngày 7 tháng 7 năm 2020

UBND huyện Như Thanh triển khai các Nghị quyết của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND huyện

Đăng ngày 10 - 01 - 2019
100%

Sáng ngày 5/01/2019 UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Đồng chí Đinh Xuân Hướng, Phó Bí Thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; Đồng chí Lương Văn Hoàn, Uỷ viên Ban thường vụ, Phó chủ tịch UBND huyện; Đồng chi Lê Phụng Lương, Huyện Uỷ viên, Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban thường vụ huyện uỷ, thường trực HĐND, UBND, lãnh đạo các phòng, ban, ngành chức năng, bí thư, phó bí thư, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND 17 xã thị trấn.

Về mục tiêu năm 2019 giao 27 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Trong đó đề ra tốc độ tăng giá trị sản xuất 16,5%, trở lên. Cụ thể về chỉ tiêu kinh tế giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thuỷ sản 1.124 tỷ đồng; Giá trị sản phẩm trên 01 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thuỷ sản 59 triệu đồng/ha; thu nhập bình quân đầu người khoảng 32,5 triệu đồng/người/năm; Thu ngân sách nhà nước đạt 126 tỷ 927 triệu đồng, thành lập mới 37 doanh nghiệp; Phấn đấu có 3 xã đạt chuẩn về xây dựng nông thôn mới; Tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn đạt trên 87%, trong đó cứng hoá trên 43 km đường giao thông ở xã và thôn bản.

Về chỉ tiêu Văn hoá – xã hội cụ thể. Tốc độ tăng dân số 0,8%; Xây dựng 4 trường đạt trường chuẩn quốc gia, tỷ lệ lao động  ngông nghiệp trong tổng số lao đông xã hội 65.100% xã, thị trấn đạt tiêu chí về y tế;  Tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi còn 14,9% tỷ lệ hộ ngheo còn 6,3% và giảm nghèo được trên 900 hộ dân; tỷ kệ lao động qua đào tạo 48%; số lao động giải quyết việc làm mới trong năm trên 1400 người; Số lao động xuất khẩu trong năm là 100 người, tỷ lệ nhà ở kiên cố 51%; có 80% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá; 5 làng bản, khu phố đăng ký xây dựng đạt chuẩn văn hoá, Số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, xã, thị trấn đăng ký xây dựng đạt chuẩn văn hoá 5, có 5 xã, thị trấn đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh. Chỉ tiêu về môi trường phấn đấu tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 56 %; Tỷ lệ chất rắn được thu gom 73,5%; Tỷ lệ dân số Thành thị được dùng nước sạch 97%; Tỷ lệ dân số Nông thôn được dùng nước sạch 93%. Về Chỉ tiêu Quốc phòng – An ninh phấn đấu tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự 76%; Tỷ lệ đơn vị cơ sở an toàn làm chủ  sẵn sàng chiến đấu 100%.

Trên cơ sở 27 chỉ tiêu, UBND huyện đưa ra dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Nghị quyết của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. UBND huyện sẽ tập trung thực hiện 12 nội dung chủ yếu là: Tập trung triển khai các cơ chế, chính sách khuyến khích tái cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng; Triển khai hiệu quả các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; Triển khai các giải pháp phát triển đô thị; Nâng cao hiệu quả công tác phát triển doanh nghiệp; Tăng cường quản lý thu, chi ngân sách Nhà nước; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động về văn hoá, xã hội; Triển khai thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo; Xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu; Triển khai các giải pháp về an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường; Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy; Đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Phát biểu thảo luận tại hội nghị các đại biểu đánh giá cao Kế hoạch hành động của UBND huyện cụ thể rõ ràng, giao nhiệm vụ cho từng địa phương, đơn vị sát thực tiễn. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu còn cao như chỉ tiêu Thành lập mới doanh nghiệp trên địa bàn, chỉ tiêu giảm nghèo, chỉ tiêu  nâng cao chất lượng và ổn định diện tích mía đề nghị UBND huyện xem xét, điều chỉnh. Các đại biểu cũng nêu rõ những vướng mắc đang làm ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và đề xuất UBND huyện có cơ chế tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ GPMB, thu hút các dự án đầu tư; cải cách thủ tục hành chính.

Trên cơ sở các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019, Trưởng các phòng ban chuyên môn của huyện đã  hướng dẫn cụ thể từng nội dung để các địa phương rõ và tập trung triển khai thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo kết luận tại hội nghị đồng chí Đinh Xuân Hướng, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận những kết quả đã đạt được trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, thu chi ngân sách năm 2018 của các cơ quan đơn vị, xã thị trấn trên địa bàn huyện. Đồng chí đề nghị, năm 2019, các phòng, ban, ngành, địa phương cần rà soát tất cả các chương trình, kế hoạch, dự án để đưa ra những giải pháp, biện pháp thực hiện hiệu quả ngay từ đầu năm; cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu cần phải thay đổi tư duy trong chỉ đạo, điều hành cũng như trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Như Thanh cũng yêu cầu các phòng, Ban, ngành, địa phương căn cứ mục tiêu và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của UBND huyện để cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi và lĩnh vực công tác được giao; phát huy tinh thần sáng tạo thực hiện có hiệu quả ngay từ tháng đầu, quý đầu, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2019. Bên cạnh đó đồng chí cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trước mắt cần thực hiện là làm tốt công tác tuyển quân, giữ vững và nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHXH, đảm bảo ATGT, ANTT, quản lý theo dõi cấm buôn bán đốt pháo nổ từ nay đến tết Nguyên đán cùng nhiều nhiệm vụ trọng tâm khác. Kinh nghiệm trong chỉ đạo là phải hết sức cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm thì mới thực hiện được được phương châm hành động  của tỉnh Thanh Hoá là “ Sáng tạo, bứt phá, tăng tốc” để về đích sớm./.

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Hội Nông dân huyện tổ chức hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh...(07/07/2020 4:07 CH)

  Học và làm theo Bác ở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Như Thanh.(03/07/2020 7:49 SA)

  Tấm gương về nông dân Sản xuất kinh doanh làm theo lời Bác.(03/07/2020 7:41 SA)

  Tấm gương thầy giáo trẻ Nguyễn Sỹ Ngọc học tập và làm theo lời Bác.(03/07/2020 7:35 SA)

  UBND huyện tổ chức hội nghị đánh giá thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ...(03/07/2020 7:31 SA)

  Hội nông dân huyện phối hợp với Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại VTH Việt Nam tổ chức Hội...(03/07/2020 7:27 SA)

  HUYỆN NHƯ THANH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN GIAI ĐOẠN 2015-2020.(01/07/2020 4:39 CH)

  Làng Phượng Xuân xã Xuân Khang tổ chức lễ Khai trương xây dựng làng văn hóa.(25/06/2020 9:18 SA)

  Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
  129 người đã bình chọn
  253 người đang online