Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Thanh

Thứ ba, ngày 4 tháng 8 năm 2020

HUYỆN NHƯ THANH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN GIAI ĐOẠN 2015-2020.

Đăng ngày 01 - 07 - 2020
100%

Sáng ngày 30/6/2020, huyện Như Thanh tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến, giai đoạn 2015 – 2020. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thanh Sơn, ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh, phó chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh; Đồng chí Trần Văn Tuấn, tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Quách Văn Tuấn, phó bí thư thường trực Huyện ủy; đồng chí Đinh Xuân Hướng, phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, thường trực HĐND, UBND huyện, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, phó Bí thư, Chủ tịch UBND 14 xã, thị trấn và 133 đại biểu là các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của huyện Như Thanh, giai đoạn 2015 – 2020.

Thấm nhuần tư tưởng của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Như Thanh, các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh, phát triển rộng khắp ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua đó, thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển theo hướng tích cực. Nổi bật là Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 16,64% tăng 0,24% so với năm 2015; Năm 2015 thu nhập bình quân đầu người  mới chỉ 22 triệu đồng/ người/ năm, đến nay lên 35,56 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp. Năm 2015 cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện chiếm 31,2% đến năm 2019 giảm còn 22,2%; Công nghiệp xây dựng năm 2015 là 37,1% đến năm 2019 tăng lên 45,1%;  Các phong trào thi đua yêu nước đã cụ thể hóa trên tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội quốc phòng an ninh gắn với chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương.  Phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới. Tính đến cuối năm 2019, toàn huyện có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới toàn huyện lên 10 xã. Sau khi sáp nhập các xã, toàn huyện  có 8/13 xã. Số tiêu chí đạt bình quân các xã là hơn 14 tiêu chí/xã. Tổng huy động cho xây dựng nông thôn mới đạt 1340 tỷ đồng.

Thực hiện phong trào thi đua Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển, được triển khai tích cực. Đến nay trên địa bàn toàn huyện có Trên 290 doanh nghiệp, hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn có nhiều khởi sắc như Quỹ tín dụng nhân dân Bến Sung, công ty TNHH một thành viên 172; Hợp tác xã nông sản hữu cơ Trúc Phượng, Trang trại bò sữa Như Thanh. Phong trào thi đua yêu nước trong lĩnh vực văn hóa  - xã hội thực hiện các chính sách an sinh xã hội ổn định và cải thiện đời sống nhân dân. Các phong trào về văn hóa xã hội, y tế giáo dục được quan tâm đẩy mạnh. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, đảm bảo tốt về an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời; hoạt động nhân đạo từ thiện, phong trào đền ơn đáp nghĩa được đẩy mạnh, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện rõ rệt. Phong trào “Thi đua Quyết thắng”, “học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND" trong lực lượng vũ trang địa phương đã tích cực góp phần giữ vững an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở đã nêu cao tính tiền phong gương mẫu, nói đi đôi với làm, đi đầu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động, qua đó góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh. Từ các phong trào thi đua, trong 5 năm qua huyện Như Thanh có 5 tập thể được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động, trong đó 4 đơn vị được tặng huân chương lao động hạng ba, một tập thể được tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhì: 4 đơn vị được tặng cờ thi đua của Chính Phủ trong đó huyện như thanh vinh dự 2 lần được thủ tướng chính phủ tặng cờ đơn vị dẫn đầu các phong trào thi đua năm 2015 và 2019. Có 6 tập thể và 5 cá nhân được thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2015-2019; Có trên 600 tập thể, cá nhân được tặng cờ thi đua, danh hiệu chiến sỹ thi đua, bằng khen của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh.; Có trên  5100 lượt tập thể, cá nhân được tặng giấy khen của chủ tịch ủy ban nhân dân huyện trong các phong trào thi đua và đạt thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Sơn, ủy viên Ban thường vụ, Phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận, biểu dương đánh giá cao những kết quả đạt được phong trào thi đua và công tác thi đua – khen thưởng của huyện Như Thanh giai đoạn 2015 - 2020, đồng thời chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Để phong trào thi đua yêu nước năm 2020 và những năm tiếp theo trở thành động lực mạnh mẽ trong xây dựng và phát triển, đồng chí lưu ý các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Như Thanh cần tiếp tục nêu cao vai trò lãnh đạo trong thực hiện phong trào thi đua; coi trọng phương pháp, biện pháp lãnh đạo tổ chức và quyết tâm với nhiều sáng tạo mới để thực hiện tốt phong trào thi đua đạt mục tiêu đề ra đúng như lời dạy của Bác trong thi đua “chủ trương 1, biện pháp 10, quyết tâm 20”.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của thủ tướng chính phủ, đồng chí Phạm Thanh Sơn, phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đã trao tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020. Nhân dịp này các đồng chí lãnh đạo huyện Như Thanh  đã trao tặng giấy khen cho các điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước và Đại hội Đảng bộ các cấp diễn ra trong năm 2020. Đồng chí  Đinh Xuân Hướng, phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch ủy ban dân huyện Như Thanh, phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước và Đại hội Đảng bộ các cấp diễn ra trong năm 2020. Theo đó, Chủ tịch UBND huyện phát động đợt thi đua đặc biệt với những nội dung chủ yếu sau:

Một là tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ Đảng viên và các tầng lớp  nhân dân về mục đích ý nghĩa của phong trào thi đua yêu nước. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa nguồn lực, tranh thủ mọi nguồn lực, từ bên ngoài, đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng. 

Hai là : Đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, tăng cường chuyển giao các ứng dụng, khoa học công nghệ, tạo các điều kiện để bà con nhân dân xây dựng cánh đồng mẫu lớn trên diện rộng. Phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp.  Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 Đạt 60 triệu đồng/ người/ năm

Ba là: thực hiện đồng bộ các giải pháp, để tạo các nguồn thu, chống thất thu, nợ đọng thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các nguồn thu vào ngân sách. Phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách mà Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện đã quyết nghị.

Bốn là: tăng cường thực hiện xã hội hóa và nâng cao chất lượng các hoạt động Văn hóa - Xã hội, đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Thực hiện có hiệu quả nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo tinh thần chỉ thị 27 của Bộ Chính trị. Thực hiện tốt phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương bác Hồ vĩ đại đạ, nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, thôn khu, phố văn hóa, xã văn hóa, cơ quan đơn vị văn hóa và các danh hiệu kiểu mẫu

Năm là: Tiếp tục duy trì thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua Dạy tốt -  Học tốt. "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực', cuộc vận động: 'Mỗi thầy giáo cô giáo là tấm gương Đạo Đức tự học và sáng tạo để học sinh noi theo'. 

Sấu là: Đẩy mạnh và duy trì phong trào toàn dân tích cực tham gia công tác vệ sinh môi trường. Sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Tỷ lệ độ che phủ rừng ổn định đạt mức 58,8%. 

Bảy là: Tiếp tục duy trì đẩy mạnh phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu. Phấn đấu đến năm 2025  có 13/13 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện đạt  huyện nông thôn mới.

Tám là: thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh, hoàn thành chất lượng các chương trình huấn luyện. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết Thắng. Thực hiện có hiệu quả chương trình phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội. Các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông.

Chín là: không ngừng củng cố và nâng cao, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Phấn đấu hàng năm có 20%  trở lên tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có tổ chức Đảng yếu kém

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới huyện Như Thanh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, quản lý của Nhà nước; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong việc tổ chức thực hiện đổi mới phong trào thi đua, công tác khen thưởng; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua, khen thưởng. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, đơn vị trong từng giai đoạn./.

 

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  KHU PHỐ II THỊ TRẤN BẾN SUNG TỔ CHỨC LỄ RA MẮT CÂU LẠC BỘ LIÊN THẾ HỆ TỰ GIÚP NHAU.(03/08/2020 7:49 SA)

  Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức buổi toạ đàm kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo...(30/07/2020 3:30 CH)

  Hội Cựu chiến binh tỉnh trao bò giống sinh sản cho 42 hội viên Hội Cựu chiến binh có hoàn cảnh...(30/07/2020 2:37 CH)

  Thắp nến tri ân anh hùng liệt sỹ nhân dịp 27/7.(28/07/2020 4:27 CH)

  Liên đoàn Lao động huyện Như Thanh, Sơ kết 6 tháng đầu năm 2020; bầu bổ sung BCH LĐLĐ huyện khóa...(28/07/2020 3:31 CH)

  Tỉnh Thanh Hóa triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống COVID-19 trong tình hình mới.(28/07/2020 8:03 SA)

  Ban Chỉ đạo (BCĐ) kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 năm học 2020 – 2021 tổ chức họp triển khai kế...(27/07/2020 9:12 SA)

  Đồng loạt các địa phương trong huyện thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ vào tối ngày 26/7/2020.(27/07/2020 3:58 CH)

  Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
  130 người đã bình chọn
  1069 người đang online