Lịch tiếp dân của lãnh đạo UBND huyện năm 2018

100%

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND huyện năm 2018

          Thực hiện lịch tiếp công dân theo quy định của Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại tố cáo, thông báo số 09/TB-UBND, ngày 08/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch UBND huyện phân công lịch tiếp công dân của Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện như sau:

STT

NGƯỜI TIẾP

CHỨC VỤ

NGÀY, THÁNG TIẾP

1

Ông: Lê Phụng Lương

Phó Chủ tịch UBND huyện

05/01 (thứ 6)

2

Ông: Lê Văn Hùng

Chủ tịch UBND huyện

22/01 (thứ 2)

3

Ông: Lương Văn Hoàn

Phó Chủ tịch UBND huyện

05/02 (thứ 2)

4

Ông: Lê Văn Hùng

Chủ tịch UBND huyện

20/02(thứ 3)

5

Ông: Lê Phụng Lương

Phó Chủ tịch UBND huyện

05/3 (thứ 2)

6

Ông: Lê Văn Hùng

Chủ tịch UBND huyện

20/3 (thứ 3)

7

Ông: Lương Văn Hoàn

Phó Chủ tịch UBND huyện

05/4 (thứ 5)

8

Ông: Lê Văn Hùng

Chủ tịch UBND huyện

20/4 (thứ 6)

9

Ông: Lê Phụng Lương

Phó Chủ tịch UBND huyện

04/5 (thứ 6)

10

Ông: Lê Văn Hùng

Chủ tịch UBND huyện

21/5 (thứ 2)

11

Ông: Lương Văn Hoàn

Phó Chủ tịch UBND huyện

05/6 (thứ 3)

12

Ông: Lê Văn Hùng

Chủ tịch UBND huyện

20/6 (thứ 4)

13

Ông: Lê Phụng Lương

Phó Chủ tịch UBND huyện

05/7 (thứ 5)

14

Ông: Lê Văn Hùng

Chủ tịch UBND huyện

20/7 (thứ 6)

15

Ông: Lương Văn Hoàn

Phó Chủ tịch UBND huyện

06/8 (thứ 2)

16

Ông: Đinh Xuân Hướng

Chủ tịch UBND huyện

20/8 (thứ 2)

17

Ông: Lê Phụng Lương

Phó Chủ tịch UBND huyện

05/9 (thứ 4)

18

Ông: Đinh Xuân Hướng

Chủ tịch UBND huyện

20/9 (thứ 5)

19

Ông: Lương Văn Hoàn

Phó Chủ tịch UBND huyện

05/10 (thứ 6)

20

Ông: Đinh Xuân Hướng

Chủ tịch UBND huyện

20/10 (thứ 2)

21

Ông: Lê Phụng Lương

Phó Chủ tịch UBND huyện

05/11 (thứ 2)

22

Ông: Đinh Xuân Hướng

Chủ tịch UBND huyện

20/11 (thứ 3)

23

Ông: Lương Văn Hoàn

Phó Chủ tịch UBND huyện

05/12 (thứ 4)

24

Ông: Đinh Xuân Hướng

Chủ tịch UBND huyện

20/12 (thứ 5)

        

 

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
105 người đã bình chọn
2275 người đang online