Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
90 người đã bình chọn
2167 người đang online
http://nhuthanh.thanhhoa.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx?idAgen=39

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÝ I NĂM 2017 (30/03/2017)

1. Phát triển kinh tế: Giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ (theo giá cố định năm 2010) ước đạt 1.047,2 tỷ đồng, bằng 29% kế hoạch. Trong đó: Nông, lâm nghiệp đạt 310,3 tỷ đồng, bằng 31,8% KH;...

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 1/2017 (02/02/2017)

Những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; tăng cường chỉ đạo thực...

EU khẳng định quyết tâm trở nên mạnh mẽ hơn (26/03/2017)

Ngày 25/3, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã ký "Tuyên bố Rome" khẳng định quyết tâm làm cho EU trở nên mạnh mẽ hơn thông qua sự thống nhất, đoàn kết và tôn trọng các nguyên tắc chung.