http://nhuthanh.thanhhoa.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx?idAgen=39

Phê duyệt Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện (12/03/2018)

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030 (Chương trình quốc gia về DSM).

EU khẳng định quyết tâm trở nên mạnh mẽ hơn (26/03/2017)

Ngày 25/3, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã ký "Tuyên bố Rome" khẳng định quyết tâm làm cho EU trở nên mạnh mẽ hơn thông qua sự thống nhất, đoàn kết và tôn trọng các nguyên tắc chung.

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
99 người đã bình chọn
354 người đang online