Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Thanh


Nem ống Lợn mán Bến En - Huyện Như Thanh

Clip được thực hiện thực tế tại Nhà hàng Thanh Thanh về quy trình làm ra món Nem độc đáo