Huyện ủy Như Thanh sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về nâng cao năng suất, chất lượng mía nguyên liệu giai đoạn 2015 - 2020.

Ngày 17/5/2018, tại Trung tâm hội nghị huyện, Huyện ủy Như Thanh tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Đồng chí Trần Văn Tuấn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự và chỉ đạo hội nghị.

Đ/c Trần Văn Tuấn - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Báo cáo sơ kết đánh giá sau 03 năm thực hiện Nghị quyết, nhiều cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và nhân dân trên địa bàn đã có tinh thần trách nhiệm cao, cùng đồng thuận để tháo gỡ những khó khăn chung của ngành mía đường trong nước. Huyện đã tập trung chỉ đạo chuyển đổi 593,47 ha đất trồng lúa, trồng màu kém hiệu quả sang trồng mía, đạt 82,4% kế hoạch. Chuyển đổi 780 ha trồng mía có độ dốc cao, đất xấu, đất manh mún sang trồng cây khác, đạt 162% kế hoạch. Diện tích cây mía ổn định từ 2100 ha  đến 2300 ha. Năng suất, chất lượng mía cao nhất là vụ 2017 - 2018 đạt 52 tấn/01 ha, trữ lượng đường trung bình 9,48 CCS. Doanh thu và lãi không có biến động lớn, vụ ép 2017 - 2018 đạt cao nhất, trung bình lãi đạt 17,23 triệu đồng/ha. Hiệu quả kinh tế từ cây mía đóng góp quan trọng giúp người nông dân xóa đói, giảm nghèo, nhiều hộ khá, giàu từ cây mía.

Tuy nhiên, 03 năm thực hiện Nghị quyết còn nhiều hạn chế, thiếu sót, kém hiệu quả: Diện tích, năng suất, chất lượng mía chưa đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra. Diện tích mía được chủ động tưới rất thấp (0,82%); một số đơn vị rà soát, thống kê chuyển đổi diện tích trồng lúa và màu kém hiệu quả thiếu chính xác. Chưa thành lập được Hợp tác xã; Tổ hợp tác; đổi điền, dồn thửa, tích tụ ruộng đất còn nhiều hạn chế. Những hạn chế trên nguyên nhân chủ yếu là do một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chỉ đạo thiếu quyết liệt, chưa rõ nét; hoạt động của Ban Chỉ đạo mía chưa hiệu quả, công ty mía đường Nông Cống phối hợp, chỉ đạo kỹ thuật, áp dụng tiến bộ  khoa học kỹ thuật, thanh toán còn chậm. Nhiều hộ trồng mía chưa thực hiện đúng quy trình thâm canh. Thời gian tới, mục tiêu đặt ra tiếp tục phát triển vùng nguyên liệu mía phải đảm bảo năng suất, chất lượng, hiệu quả và tính ổn định bền vững.

Mục tiêu cụ thể: vụ ép 2018 - 2019 năng suất trung bình đạt 57 tấn/ha trở lên, trong đó mía thâm canh đạt 80 tấn/ha trở lên; trữ lượng đường bình quân 10,0 CCS trở lên. Vụ 2019 - 2020 năng suất bình quân 63 tấ/ha trở lên; mía thâm canh đạt 85 tấn/ha trở lên; trữ lượng đường 10,2 CCS trở lên.

Để thực hiện được mục tiêu trên, huyện đề ra 6 nhóm giải pháp, trong đó tập trung vào giải pháp tưới cho cây mía, sử dụng cơ giới hóa trong sản xuất, chuyển hết diện tích mía trên cao xuống thấp, tích tụ ruộng đất, thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác xã trồng mía để thực hiện thâm canh./.

Tại Hội nghị, Hội đồng thi đua khen thưởng huyện đã trao giấy khen và tiền thưởng trị giá 39.000.000 đồng cho 04 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 01-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về nâng cao năng suất, chất lượng mía nguyên liệu giai đoạn 2015 - 2020:

(Đ/c Trần Văn Tuấn - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao giấy khen và tiền thưởng cho các tập thể)

(Các đ/c lãnh đạo huyện trao giấy khen và tiền thưởng cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết)

                                                                                                                                                   Tin: Lê Ngọc Hoa - UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy