Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Như Thanh tổng kết công tác mặt trận năm 2018, chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2019

Ngày 3/1/2019, Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện tổ chức hội nghị lần thứ 14 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Như Thanh khoá V, nhiệm kỳ 2014 - 2019 tổng kết công tác mặt trận năm 2018, chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2019; tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị và triển khai một số nội dung quan trọng khác. Dự hội nghị có đồng chí Quách Thị Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lê Phụng Lương, Phó Chủ tịch UBND huyện và đại diện lãnh đạo một số ban, ngành cấp huyện, các đồng chí là thành viên Ủy ban MTTQ, chủ tịch Ủy ban MTTQ, người có uy tính trong đồng bào các dân tộc 17 xã, thị trấn.

Năm 2018, bám sát yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của huyện uỷ. Ủy ban MTTQ tỉnh, Ủy ban MTTQ từ huyện đến các xã, thị trấn cấp đã làm tốt công tác tham mưu cho BTV huyện ủy, phối hợp với HĐND, UBND huyện trong việc thực hiện thể chế liên quan đến hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Công tác tuyên truyền, tập hợp, vận động, đoàn kết các tầng lớp nhân dân tiếp tục được tăng cường, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ chủ trì tiếp tục được đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia và đạt được kết quả tốt. Kết quả Ủy ban MTTQ từ huyện đến các xã, thị trấn đã vận động xây dựng Quỹ vì người nghèo đạt trên 300 triệu đồng; phối hợp với các tổ chức thành viên hỗ trợ xây mới 58 nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách với số tiên 1 tỷ 750 triệu đồng, trong đó nguồn hỗ trợ của Ủy ban MTTQ tỉnh 480 triệu đồng, các tổ chức thành viên huy động trên 700 triệu, Ủy ban MTTQ trích quỹ trên 560 triệu đồng, đến nay tỷ lệ hộ nghèo giảm 5,84% so với đầu năm, vượt chỉ tiêu đăng ký. Đối với công tác cứu trợ, Ủy ban MTTQ huyện đã vận động nhân dân quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt với số tiền trên 400 triệu đồng đồng và nhiều nhu yếu phẩm khác.

Hoạt động giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân đã có sự chuyển biến về chất, có chiều sâu. Chuẩn bị tốt các điều kiện tiến tới Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Năm 2019, MTTQ các cấp tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh; tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân; hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của Ủy ban MTTQ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Phụng Lương, Phó Chủ tịch UBND huyện đã thông báo khái quát về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của huyện. Đồng chí đề nghị, Ủy ban MTTQ các cấp cần tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác mặt trận, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Như Thanh đã tiến hành hiệp thương cử bổ sung Uỷ viên, Uỷ Ban MTTQ huyện Như Thanh khoá V, nhiệm kỳ 2014 – 2019. Và trao tặng giấy khen của chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Ủy ban MTTQ huyện cho các tập thể cá nhân có thàng tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2018./.

Lê Thi - Quốc Thịnh