Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Sáng 4/3/2019, Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở huyện đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Dự tập huấn có các đồng chí Lê Phụng Lương, Phó Chủ tịch UBND Huyện, Trưởng ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở huyện; lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên Chi cục Thống kê huyện, các đồng chí trong Ban chỉ đạo tổng điều tra huyện, các điều tra viên của 17 xã, thị trấn trên địa bàn.

Trong thời gian từ ngày 4/02 – 08/3/2019, điều tra viên các xã, thị trấn trên địa bàn huyện được truyền đạt những kiến thức và kỹ năng cơ bản về những vấn đề chung trong công tác lập bảng kê; hướng dẫn lập bảng kê để tiến hành điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn huyện; hướng dẫn nghiệm thu phiếu và nghiệm thu trực tuyến tại trang web điều hành; hướng dẫn cài đặt chương trình và ghi phiếu trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh... Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc Tổng điều tra đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông trong tất cả các công đoạn của Tổng điều tra. Trong đó, áp dụng hai hình thức thu thập thông tin mới: sử dụng thiết bị điện tử di động để điều tra và sử dụng phiếu trực tuyến để các hộ dân cư tự cung cấp thông tin thông qua mạng Internet.

Qua lớp tập huấn nhằm hướng dẫn nghiệp vụ tổng điều tra và ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập, tổng hợp kết quả Tổng điều tra dân số năm 2019; nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực tổ chức, chỉ đạo về tất cả các công đoạn của cuộc tổng điều tra dân số năm 2019 cho các cán bộ và điều tra viên các xã, thị trấn. Theo kế hoạch, thời gian thu thập thông tin của cuộc Tổng điều tra được thực hiện trong 25 ngày, bắt đầu từ ngày 01/4/2019, kết quả sơ bộ sẽ được công bố vào tháng 7 năm 2019.

Như Hoa - Quốc Thịnh