Hội nông dân tỉnh thẩm định hộ vay vốn thuộc nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh năm 2019

Ngày 7/3/2019 đoàn công tác do đồng chí Bùi Thị Ngọc - Giám đốc Trung tâm chuyển giao công nghệ và hỗ trợ Nông dân làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác Hội Nông dân Tỉnh đến thăm và thẩm định các dự án vay vốn thuộc nguồn vốn quỹ Hỗ trợ Nông dân tỉnh tại 5 đơn vị HND xã với số tiền 500.000.000đ (năm trăm triệu đồng).

Nội dung thẩm định gồm khảo sát đối tượng cho vay và việc sử dụng vốn vay của các hộ.  Tại buổi thẩm định, đồng chí Bùi Thị Ngọc - Giám đốc Trung tâm chuyển giao công nghệ và hỗ trợ Nông dân nhấn mạnh các dự án được vay phải đảm bảo sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích qua đó giải quyết việc làm và tạo đà cho Hội Nông dân xây dựng mô hình, sản phẩm tiêu biểu. Đồng chí mong muốn thông qua dự án nhằm tạo động lực để hội viên nông dân phát triển sản xuất, làm giàu ngay tại địa phương, góp phần tạo việc làm  và phát triển kinh tế - xã hội. 

 

 

 

Tin, ảnh: Lê Thị Hà- PCT HND huyện