Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
77/GXN-UBND 22/01/2019 GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ KH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
76/UBND-NN 22/01/2019 V/V TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC LOẠI VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH THUỘC LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
75/UBND-NN 22/01/2019 V/V ĐĂNG KÝ KH XÂY DỰNG THÔN NTM VÀ CÁC TIÊU CHÍ NTM ĐẠT CHUẨN 2019
22/BC-UBND 22/01/2019 BÁO CÁO ĐỀ XUẤT GIÁ DỊCH VỤ THU GOM VẬN CHUYỄN RÁC THẢI
223/QĐ-UBND 22/01/2019 QUYẾT ĐỊNH V/V KIỆN TOÀN BCH PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN HUYỆN NĂM 2019
221/QĐ-UBND 22/01/2019 QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÔNG TRÌNH DUY TU BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA CÁC CÔNG TRÌNH THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MTQG (CT-135) NĂM 2019
218/QĐ-UBND 22/01/2019 Quyết định về việc phân cụm thi đua của huyện năm 2019
219/QĐ-UBND 22/01/2019 Quyết định về việc phân cụm thi đua khối giáo dục năm học 2018-2019
217/QĐ-UBND 21/01/2019 Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện Như Thanh
208/QĐ-UBND 21/01/2019 Quyết định công nhận xã Yên Thọ đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018
209/QĐ-UBND 21/01/2019 Quyết định công nhận xã Phượng Nghi đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018
210/QĐ-UBND 21/01/2019 Quyết định công nhận xã Xuân Du đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018
211/QĐ-UBND 21/01/2019 Quyết định công nhận xã Phú Nhuận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018
212/QĐ-UBND 21/01/2019 Quyết định công nhận xã Hải Vân đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018
213/QĐ-UBND 21/01/2019 Quyết định công nhận xã Hải Long đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018
1 2 3 4 5 6    
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
105 người đã bình chọn
2770 người đang online