Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
93 người đã bình chọn
2527 người đang online

Cá Mè Sông Mực

Là đặc sản nổi tiếng của hồ Bến En huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.