Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Thanh

Chủ nhật, ngày 23 tháng 2 năm 2020

Ngày làm việc thứ hai, Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11 năm 2016

Đăng ngày 18 - 11 - 2016
100%

Ngày 17/11/2016, UBND tỉnh tiếp tục Phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2016 để thảo luận và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng về kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo cơ chế chính sách hỗ trợ đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và quy định một số tiêu chí công nhận ATTP. Theo đó, đơn vị soạn thảo để nghị ban hành 04 cơ chế chính sách hỗ trợ đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, gồm: chính sách hỗ trợ xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn; chính sách hỗ trợ, kiểm tra, giám sát ATTP đối với Tổ giám sát cộng đồng (thôn, bản, khu phố); chính sách hỗ trợ xây dựng chợ ATTP; chính sách hỗ trợ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí ATTP.

Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định việc cần thiết phải ban hành các chính sách hỗ trợ đảm bảo ATTP nhằm khuyến khích sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; tăng cường hoạt động thanh, kiểm tra, giám sát vệ sinh ATTP trong sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ; góp phần bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Đồng chí thống nhất về mặt chủ trương ban hành các chính sách: hỗ trợ, kiểm tra, giám sát ATTP đối với Tổ giám sát cộng đồng (thôn, bản, khu phố); hỗ trợ xây dựng chợ ATTP và  hỗ trợ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí ATTP. Đối với chính sách hỗ trợ xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn, đồng chí nhấn mạnh, việc công bố chất lượng sản phẩm và đăng ký chất lượng sản phẩm an toàn là trách nhiệm của người sản xuất, do vậy chỉ tăng cường công tác quản lý tại cơ sở, bám sát Quyết định số 3912/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBND tỉnh để thực hiện, không ban hành chính sách hỗ trợ. Giao Sở Y tế phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương và các đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu, tham mưu phương án hỗ trợ, mức hỗ trợ hợp lý, sát với thực tế, đảm bảo chính sách đạt hiệu quả, dễ thực hiện, thuận lợi trong công tác quản lý và kiểm tra; cùng với đó, cần khẩn trương tổ chức hội nghị lấy ý kiến các xã, phường, thị trấn trước khi trình phương án hỗ trợ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị.

Tiếp đó, đồng chí Ngô Hoàng Kỳ - Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh trình bày dự thảo ban hành Quyết định Chương trình công tác năm 2017 của UBND tỉnh. Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương hoàn thành báo cáo các nội dung trong năm 2016, gồm: thành lập Trung tâm hành chính công; xây dựng tỉnh thông minh; cơ chế, chính sách tuyển dụng bác sỹ giỏi về các bệnh viện; cơ chế thu hút giáo viên giỏi về địa phương; kế hoạch phát triển nhà ở xã hội. Về Chương trình công tác năm 2017, đồng chí cơ bản thống nhất, yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề xuất những quyết sách đột phá nhằm góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Báo cáo Kế hoạch biên chế hành chính và số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp năm 2017 do Sở Nội vụ dự thảo đề xuất UBND tỉnh giao tổng số biên chế công chức hành chính và số lượng lao động hợp đồng 68 là 4.351 người (bằng số biên chế giao năm 2016); số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập là 67.252 người (tăng so với số giao năm 2016), số người làm việc giao dự phòng là 566 người. Đồng chí yêu cầu các đơn vị quán triệt thực hiện nghiêm trên tinh thần Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, theo nguyên tắc phân bổ số lượng biên chế không tăng so với số lượng Bộ Nội vụ đã giao. Đồng chí gợi mở các nguyên tắc phân bổ số lượng biên chế, trên cơ sở đó, các đơn vị gửi báo cáo về Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu, tính toán số lượng biên chế giao sát với thực tế, khẩn trương trình UBND tỉnh.

Hội nghị cũng đã thảo luận, thống nhất thông qua Đề án công nhận thị trấn Ngọc Lặc mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV; Đề án công nhận thị xã Sầm Sơn là đô thị loại III; Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2015. Đối với Đề án thành lập thành phố Sầm Sơn thuộc tỉnh, đồng chí đồng ý về mặt chủ trương, song yêu cầu Sở Nội vụ phối hợp với Sở Xây dựng xin ý kiến các Bộ, ngành chức năng đảm bảo đúng quy trình thủ tục. 

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, tích cực, Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh đã hoàn thành các chương trình, nội dung đề ra.

<

Tin mới nhất

Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở xã Yên Lạc(13/01/2020 10:57 SA)

Tổng kết công tác bảo đảm an toàn giao thông năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.(13/01/2020 10:51 SA)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền tiếp và làm việc với Cơ quan Hợp tác quốc tế...(26/09/2019 8:07 SA)

Thanh Hóa tiếp tục có nắng nóng(15/07/2019 10:17 SA)

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã: Giảm 76 đơn vị, toàn tỉnh sẽ còn 559 đơn vị hành chính cấp xã(11/07/2019 10:19 SA)

Hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, viên chức trạm y tế...(11/07/2019 10:18 SA)

Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Khóa XVII bế mạc và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng(10/07/2019 10:22 SA)

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi – 2019(16/01/2019 9:24 SA)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
120 người đã bình chọn
146 người đang online