Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Thanh

Chủ nhật, ngày 23 tháng 2 năm 2020

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Đăng ngày 07 - 12 - 2016
100%

(THO) - Sáng 6-12, tại Trung tâm Hội nghị của tỉnh (25B, TP Thanh Hóa), HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc kỳ họp thứ hai.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII.


Các đại biểu tham dự phiên khai mạc.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ: Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong bối cảnh tình hình vừa có những thời cơ thuận lợi, vừa có những thách thức, khó khăn đan xen, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của Trung ương, sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, nên tỉnh ta tiếp tục đạt được nhiều kết quả trên hầu hết các lĩnh vực. Những kết quả đạt được là rất quan trọng, song vẫn còn một số hạn chế, yếu kém cần làm rõ.
 

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Đồng chí nhấn mạnh, kỳ họp này có khối lượng công việc rất lớn, số lượng tờ trình nhiều nhất từ trước đến nay, với nhiều nội dung hết sức quan trọng liên quan đến việc thể chế hóa, cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng, các quy định của pháp luật; ban hành các cơ chế chính sách tạo điều kiện quan trọng để thực hiện Nghị quyết số 145 ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh khóa 16 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; đồng thời quyết định mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2017. Đồng chí đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh, các đại biểu tham dự kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu kỹ tài liệu, thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, góp phần quan trọng để kỳ họp thành công tốt đẹp.

Tiếp đó, thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.
 
 
Theo đó, năm 2016 tình hình kinh tế - xã hội cơ bản giữ được ổn định và tiếp tục có bước phát triển; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; có 24/26 chỉ tiêu chủ yếu được HĐND tỉnh quyết nghị hoàn thành và vượt mục tiêu đề ra. Trong những kết quả đạt được năm 2016, nổi bật là tốc độ tăng trưởng GRDP vượt kế hoạch và cao hơn năm 2015 (8,39%); đã khởi công xây dựng và hoàn thành một số dự án lớn, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển; du lịch có nhiều khởi sắc, phát triển mạnh mẽ và khẳng định vị thế mới trong bản đồ du lịch Việt Nam; giáo dục mũi nhọn đạt thành tích tốt nhất trong nhiều năm, thể thao thành tích cao xếp thứ 4 cả nước; an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội; đã cơ bản hoàn thành việc thể chế hóa các định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh đề ra và ban hành một số nghị quyết quan trọng, thiết thực với đời sống nhân dân. Những kết quả trên là tiền đề quan trọng cho việc xây dựng và triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và cả giai đoạn 2016 – 2020.

Năm 2017, cùng với việc triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Trung ương trên địa bàn, các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh trong cả giai đoạn 2016 - 2020, tập trung nỗ lực cao nhất cho 5 mục tiêu chủ yếu, gồm: Đẩy mạnh thu hút đầu tư, khởi công các dự án nhằm tạo đà cho tăng trưởng các năm tiếp theo và đảm bảo hoàn thành mục tiêu của cả giai đoạn. Phát triển mạnh doanh nghiệp cả về số lượng và chất lượng. Giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc. Thực hiện tốt các chương trình, nhiệm vụ, giải pháp đột phá trong công tác giảm nghèo. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh giản biên chế; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 12% trở lên. 

Cũng tại phiên khai mạc, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch MTTQ tỉnh trình bày Thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XVII; đồng chí Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVII.
 
Tiếp đó, dưới sự điều hành của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Đoàn chủ tọa kỳ họp, HĐND tỉnh đã nghe Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIV. Nghe báo cáo công tác của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của 4 Ban HĐND tỉnh về chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án hình sự và dân sự trên địa bàn tỉnh, về  giao vốn và tiến độ thực hiện các chương trình, dự án trong kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016, về kết quả giám sát công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích trên địa bàn tỉnh từ năm 2011 đến nay, về thực hiện chính sách di dân tái định cư các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 – 2015.  Nghe các tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh đề nghị thông qua các nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVII, nội quy kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII và chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2017; 29 tờ trình của UBND tỉnh về xây dựng các cơ chế, chính sách, trong đó có những nội dung quan trọng như: Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2017, Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017 - 2020; Cơ chế, chính sách hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; Chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại trên địa bàn tỉnh; Chính sách hỗ trợ hoạt động và thu hút, đào tạo cán bộ, giảng viên cho Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa, hướng tới thành lập Trường Đại học Y Thanh Hóa; Quy hoạch khu bảo tồn vùng nước nội địa sông Mã đến năm 2025; Đề nghị công nhận thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc đạt tiêu chuẩn đô thị loại 4; Thành lập thành phố Sầm Sơn trực thuộc tỉnh Thanh Hóa; Chương trình việc làm giai đoạn 2016 – 2020; Cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2021...; Các báo cáo thẩm tra 27 dự thảo nghị quyết của các ban HĐND tỉnh.
 
Gợi ý thảo luận các nội dung, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu tập trung vào 4 nhóm vấn đề: Thứ nhất là các quy chế, nội quy, chương trình giám sát của HĐND tỉnh; Thứ hai, đối với báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016, mục tiêu và các giải pháp chủ yếu năm 2017, cần tập trung đánh giá về kết quả đạt được, làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ năm 2016, nhất là việc vận động xúc tiến đầu tư hiệu quả chưa cao, công tác giải phóng mặt bằng chưa đáp ứng yêu cầu, vi phạm các quy định về quản lý tài nguyên còn xảy ra ở nhiều nơi, những vấn đề bức xúc xã hội…, về các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể trong năm 2017 có những chỉ tiêu đặt ra rất cao, vì vậy cần tập trung phân tích kỹ các nhóm giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả; Thứ ba, đối với các báo cáo của các cơ quan tư pháp, cho thấy tình hình vi phạm pháp luật có những diễn biến phức tạp, đáng lo ngại, cần phân tích thấu đáo, có những giải pháp phù hợp, nhằm ngăn ngừa, đấu tranh hiệu quả, giảm bớt các vi phạm pháp luật; Thứ tư, các đại biểu HĐND và HĐND tỉnh sẽ rà soát lại việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri, xem xét những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri gửi gắm tới mỗi người đại biểu nhân dân đã được giải quyết thỏa đáng như thế nào.
 
Ngày 7-12, buổi sáng các đại biểu thảo luận tại tổ, buổi chiều HĐND tỉnh thảo luận toàn thể tại hội trường. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ được tiến hành vào sáng ngày làm việc thứ ba (8-12).

Báo Thanh Hóa sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến tiếp theo của kỳ họp tới bạn đọc.

<

Tin mới nhất

Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở xã Yên Lạc(13/01/2020 10:57 SA)

Tổng kết công tác bảo đảm an toàn giao thông năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.(13/01/2020 10:51 SA)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền tiếp và làm việc với Cơ quan Hợp tác quốc tế...(26/09/2019 8:07 SA)

Thanh Hóa tiếp tục có nắng nóng(15/07/2019 10:17 SA)

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã: Giảm 76 đơn vị, toàn tỉnh sẽ còn 559 đơn vị hành chính cấp xã(11/07/2019 10:19 SA)

Hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, viên chức trạm y tế...(11/07/2019 10:18 SA)

Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Khóa XVII bế mạc và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng(10/07/2019 10:22 SA)

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi – 2019(16/01/2019 9:24 SA)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
120 người đã bình chọn
191 người đang online