Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Thanh

Thứ năm, ngày 11 tháng 8 năm 2022

Danh bạ điện thoại

Đăng ngày 01 - 01 - 2015
100%

       
KHỐI CÁC BAN ĐẢNG, MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ
HUYỆN NHƯ THANH
       
Họ và tên Chức vụ Điện thoại CQ Di động
Trần Văn Tuấn Bí thư HU, CT HĐND huyện 0373 557 095 0913 250 829
Quách Văn Tuấn Phó bí thư thường trưc HU 0373 848 015 0912 349 442
Văn phòng huyện ủy
Lê Văn Hải Chánh Văn phòng 0373 848 001 0913 269 301
Nguyễn Văn Củng Phó chánh văn phòng 0373.848.528 0985 635 028
Lê Văn Cường Phó chánh văn phòng   0978 422 676
Lê Đình Thành Quản trị mạng 0373.848.099 0988 833 099
Phòng bảo vệ Bảo vệ 0373.556.761  
Ng. Đình Huyên Lái xe   0977 587 024
Hoàng Văn Long Lái xe   0982 094 252
Nguyễn Thị Hiền Văn thư   01688 264 152
Lê Thị Th-Nga Kế tóan 0378.623.488 0977 846 554
Lê Đình Mừng Cơ Yếu   0988 479 460
Nguyễn Thị Thuý Thủ Quỹ   01697 617 634
Ban tổ chức
Nguyễn Xuân Tâm Trưởng ban 0373.848.039 0912 395 579
Nguyễn Trung Thành Phó ban 0373.556.76 0124 922 1295
Ủy ban kiểm tra
Hàn Văn Quảng Chủ nhiệm 0373.848.098 0915 394 817
Phạm văn Hà Phó chủ nhiệm 0373.556.759 0901 789 435
Ban tuyên giáo
Lê Ngọc Hoa Trưởng ban 0373.848.096 0983 730 871
Lê Huy Tuấn Phó ban 0373.556.758 0949 117 246
Ban dân vận
Lê Văn Quang Trưởng ban 0373.848.287 0912 766 170
Lê Đình Tỉnh Phó ban 0373.556.757 0945 388 925
Ủy ban mặt trận tổ quốc
Phùng Quang Hân Chủ tịch 0373.848.231 0977.038.949
Phạm Văn Ước Phó CT 0373.848.231 0984.865.051
Quách Hoài Sơn Phó CT   0979.492.375
Hội nông dân
Lê Văn Lâm Chủ tịch 0373.848.236 0983.584.757
       
Hội cựu chiến binh
Lục Đại Cương Chủ tịch 0373.848..237 0914.319.858
Quách Văn Dõan Phó CT 0373.848.237  
Hội phụ nữ
Quách Thị Hường Chủ tịch 373.848103 01686.50.219
Lê Thị Giang PCT 0373.556.935 0986.140.153
Đoàn thanh niên
Lê Văn Nghĩa  BíThư 0373.848.057 097.2678.857
Đinh Xuân Thắng P. BíThư   0919.686.045
Liên đoàn lao động huyện
Mai Thị Hà Chủ tịch 0373.216.093 0983.087.867
Phùng Đức Hạnh PCT 0373.848.700 0984.567.360
Trung tâm bồi dưỡng chính trị
Nguyễn Việt Dùng Giám Đốc 0373.848.163 0936 616 678
Quách Văn Vui P. Giám Đốc 0373.848.043 0988.383.002
Hội cựu thanh niên xung phong
Nguyễn Ngọc  Hiển Q. Chủ tịch 0373.556.428 01694 032 154
       
KHỐI CÁC PHÒNG, CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC UBND HUYỆN
Họ và tên Chức vụ Điện thoại CQ Di động
Lê Văn Hùng Phó BT, CT UBND huyện   0912 143 457
Lê Phụng Lương Phó Chủ tịch UBND huyện   0912 395 226
Lương Văn Hoàn Phó Chủ tịch UBND huyện   0915 580 046
Trần Ngọc Tiến Phó Chủ tịch HĐND huyện   0983 448 545
Quách Thị Oanh Thường trực HĐND huyện   0982 421 367
Văn phòng HĐND - UBND huyện
Lê Việt Hà Chánh Văn phòng 0373 848 002 0986 601 585 
Trương Văn Thái Phó Chánh Văn phòng   0978 237 370 
Lê Huy Chung Phó Chánh Văn phòng 0373 606 225 0912 730 844
Nguyễn Thị Nhủ Văn thư   0979 492 282
Trương Thành Nam Chuyên viên   0983 595 346
Đới Thị Huê Chuyên viên   0947 865 925
Lê Hữu Hoàng Quản trị mạng   0976 334 820
Nguyễn Thị Dung Kế toán   0975 899 450
Lê Thị Mỵ Thủ quỹ   0917 261 106
Lê Ngọc Hanh Lái xe   0373 606 009
Hoàng Ngọc Cộng Lái xe   0912 395 495
Trần Văn Sáu Lái xe   0915 364 957
Trương Công Long CB Tổng hợp   0974 768 809
Đoàn Thị Bình CB Tiếp dân   0986 781 080
Quách Thị Tuyến CB Công vụ   01649 601 896
Đỗ Ngọc Hùng Bảo vệ   0973 963 776
Nguyễn Tiến Thanh Bảo vệ   01665 132 197
Trịnh văn Uyên Bảo vệ   01668 119 178
Phòng Công thương
Nguyễn Hoàng Ngọc Trưởng phòng 0373 848 026 0975 314 444
Lê Hữu Hồng Chuyên viên   01657 574 658
Đỗ Ngọc Thìn Chuyên viên   0978 973 000
Lê Thế Giang Cán bộ HĐ   0949 337 138
Nguyễn Trọng Tiên Cán bộ HĐ   0972 804 268
Trần Quốc Nghị Cán bộ HĐ   0989 511 787
Phòng Tài chính - Kế hoạch
Nguyễn Thị Nga Trưởng phòng 0373 848 196 0914 365 487
Đỗ Thanh Minh Phó Trưởng phòng   0984 546 222
Lê Sỹ Triệu Chuyên viên   0912 788 117
Lê Thị Thu Phương Chuyên viên   0987 264 668
Nguyễn Tiến Hưng Chuyên viên   01274 284 247
Trương Mạnh Linh Chuyên viên   0984 415 572
Lê Văn Cương Cán bộ HĐ   0974 602 732
Nguyễn Thị Lý Cán bộ HĐ   01674 651 239
Phòng Nông nghiệp & PTNT
Lê Thị Dung Trưởng phòng 0373 606 125 0912 214 829
Vũ Hữu Tuấn Phó Trưởng phòng   0977 243 850
Quách Thanh Tuấn Chuyên viên 0373 848 049 0975 191 198
Nguyễn Xuân Văn Chuyên viên 0976 841 165
Trần Thị Thu Hằng Chuyên viên 0975 526 263
Lê Văn Võ Cán bộ HĐ 0977 914 955
Nguyễn Văn Đức Cán bộ HĐ 0982 777 414
Phòng Tư pháp
Nguyễn Văn Thắng Trưởng phòng 0373 848 111 0973 506 488 
Nguyễn Thị Oanh Phó Trưởng phòng   0974 938 045
Nguyễn Khắc Dũng Chuyên viên   0963 561 745
Lê Thị Sen Chuyên viên   0969 913 486
Thanh tra huyện
Hoàng Quốc Bình Chánh Thanh tra 0373 848 029  0914 367 839
Phạm Văn Sang Phó Chánh Thanh tra   0947 572 662
Lê Đức Trung Chuyên viên   0977 861 583
Nguyễn Thị Hương Chuyên viên   0975 872 068
Phòng Dân tộc
Phạm Hữu Hùng Trưởng phòng 0373 848 029  0918 342 871
Lê Thị Mai Phó Trưởng phòng   0982 848 900
Bùi Văn Thiện Chuyên viên   0984 381 027
Nguyễn Văn Sơn Chuyên viên   01687 221 999
Phòng Nội vụ
Đỗ Trọng Hùng Trưởng phòng   0912 143 883
Lê Thị Nhung Phó Trưởng phòng   0912 582 508
Nguyễn Thị Thương Chuyên viên   01693 191 542
Nguyễn Văn Tài Cán bộ HĐ   0946 432 678
Phòng Văn hóa - Thông tin
Nguyễn Văn Cương Trưởng phòng 0373 848 071 0962 285 218
Trịnh Xuân Phòng Phó Trưởng phòng   0977 106 127
Lê Thị Hòa Chuyên viên   0986 357 685
Nguyễn Xuân Linh Chuyên viên   0983 798 197
Trương Lê Thùy An Cán bộ HĐ   0989 862 409
Phòng Y Tế
Vũ Đức Dũng Trưởng phòng 0373 556 312 01693 998 789
Ngô Thị Liên     01235 261 286
Phòng Lao động TB&XH
Trương Thanh Tĩnh Trưởng phòng   0913 582 833
Trần Anh Tuấn Phó Trưởng phòng 0373 606 505 0983 297 975
Lê Thị Năm Chuyên viên 0985 294 679
Nguyễn Xuân Hải Cán bộ HĐ 0975 174 942
Đỗ Thị Bé Cán bộ HĐ 0989 425 235
Phòng Tài nguyên & Môi trường, VP ĐKQSD đất
Lương Hồng Sỹ Trưởng phòng   01688 508 516
Trịnh Văn Ngọc Phó Trưởng phòng 0373 848 068 0968 504 068
Đoàn Công Đức Phó Trưởng phòng 0914 101 686
Quách Minh Đức Chuyên viên 0975 171 999
Nguyễn Thị Yến Hồng Chuyên viên 0912 049 588
Nguyễn Văn Triệu Chuyên viên 01643 461 99
Quách Minh Công Cán bộ HĐ 0974 301 221
Nguyễn Hữu Hà Cán bộ HĐ 0979 688 165
Phòng Giáo dục & Đào tạo
Nguyễn Văn Len Trưởng phòng 0373 848 009 0918 062 089 
Lê Thúy Lan Phó Trưởng phòng 0373 848 888 0987 917 670
Vũ Thị Lan Phó Trưởng phòng 0373 848 666 0914 117 830
Lương Văn Mừng Chủ tịch Công đoàn 0373 606 180 0914 337 404
Hàn Việt Ấn Chuyên viên 0373 556 138  0985 896 438
Trịnh Việt Anh Chuyên viên   0976 707 877
Đặng Hồng Sơn Chuyên viên   0987 727 862
Đỗ Trọng Huynh Chuyên viên   0916 848 524
Trần Tuấn Long Chuyên viên   01277 556 462
Vũ Thùy Dung Chuyên viên   0946 489 678
Trịnh Văn Đạt Kế toán 0373 848 333 0986 723 844
Lê Thị Thoa Văn thư   0945 479 172
Chi cục thống kê
Trần Thị Hải Chi cục trưởng 0373 848 060 0932 349 280
Lê Thị Bích Viên chức   0124 264 326
Trần Thị Thủy Viên chức   0977 789 018
Trịnh xuân Ninh Viên chức   0977 878 855
Chi cục Thi hành án dân sự
Lại Thị Thu Chi cục trưởng 0373 848 213 0984 983 514
Nguyễn Ngọc Tuyến Phó Chi cục Trưởng   0918 067 692
Nguyễn Xuân Sinh Chấp hành viên   0915 142 314
Đặng Hà Khánh Thư ký   0919 835 538
Nguyễn Thị Đào Kế toán   0972 294 957
Lê Thị Huệ Kho quỹ   0976 245 295
Lê Thị Loan Thư ký   01696 877 906
Đỗ Xuân Lam Bảo vệ   0913 518 327
Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao
Lê Đại Thắng Giám đốc 0373 556 307 0949 143 111
Đỗ Bá Phương Phó Giám đốc   0988 203 272
Phạm Văn Thanh  Viên chức   0942 079 467
Lê Thị Khương Viên chức   01685 624 877
Trần Tiến Hưng Viên chức   0912 784 062
Nguyễn Văn Chung Cán bộ HĐ   01249 192 382
Nguyễn Thị sơn Cán bộ HĐ   0972 258 034
Nguyễn Văn Dũng Cán bộ HĐ   0975 001 718
Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
Lê Thị Thơ Giám đốc 0373 848 069 0912 138 139
Lê Thị Kim Anh Viên chức   0945 848 019 
Nguyễn Thị Thơ Viên chức   0948 497 358
Lê Thị Nhung Viên chức   01236 945 966
Đỗ Thanh Hải Viên chức   01299 407 777
Hoàng Văn Thuật Viên chức   0986 903 303
Lê Ngọc Khởi Viên chức   0934 470 898
Trạm Thú y
Lại Văn Lưu Trưởng trạm 0373 848 018 0986 217 639
Trịnh Duy Cường Viên chức   0984 653 766
Lê Thị Phượng Viên chức   0946 215 261
Hội Khuyến học
Lê Anh Hồng Chủ tịch 0373 848 387 0913 269 299
Phạm Hồng Phong Phó Chủ tịch 0912 395 225
Hội làm vườn
Đỗ Thuận Quảng Chủ tịch   0986 792 100
     
Hội bảo trợ tàn tận và trẻ em mồ côi
Trương QuốcNgoạn Chủ tịch   0915 277 034
Đào Minh Lý Phó Chủ tịch 0987 430 217
Trạm Khuyến nông
Trần Văn Thành Trưởng trạm KN 0373 848 059 01685 736 943
Đồng Thị Tặng Cán bộ   0976 126 517
Bùi Văn Phúc Cán bộ   0977 587 873
Lê thị Nga Cán bộ   0974 770 189
Bùi Thị Hương Cán bộ   0915 099 423
Bùi Thị Thái Cán bộ   01688 858 012
Trạm Bảo vệ thực vật
Nguyễn Thị Tình Phó Trưởng trạm 0373 848 385 0988 272 306
Lê Ngọc Tấn Dự báo viên   0917 422 069
Trịnh Minh Hiệu Kỹ thuật   0904 563 099
Đài Truyền thanh truyền hình
Đoàn Văn Dũng Trưởng Đài 0373 848 074 0982 526 456
Lê Sỹ Việt Viên chức   0945 916 838
Dương Quốc Đạt Viên chức   0912 812 514
Hoàng Nguyệt Minh Viên chức   0973 978 302
Hồ Công Nghinh Viên chức   0982 848 034
Đoàn Viết Cường Viên chức   0977 766 426
Trịnh Văn Thịnh Viên chức   01277 492 282
Nguyễn Lê Sơn Viên chức   0978 068 234
Lê Thị Thi Viên chức   0912 975 981
Lê Thị Thủy Viên chức   01685 035 766
Phạm Tiến Chinh Viên chức   01668 611 187
Phạm Thị Hoa Viên chức   01655 268 366
Thiều Thị Dung Cán bộ HĐ   0986 474 286
Lường Hữu Thái Viên chức   0975 533 558
Quách Văn Quang Cán bộ HĐ   0976 681 298
Đỗ Thị Trang Cán bộ HĐ   0973 346 824
KHỐI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
Công an huyện Như Thanh
Nguyễn Ngọc Vinh Trưởng Công an 0373 606 333 0969 181 666
Lê Hồng Thọ Phó Trưởng Công an 0378 647 139 0983 698 577
Lê Văn Chinh Phó Trưởng Công an 0373 556 886 0912 958 568
Lương Văn Hiếu Phó Trưởng Công an   0919 962 456
Trực ban   0373 848 003  
Huyện đội Như Thanh
Lê Công Khiêm Chiỉ huy trưởng 01256 340 522 0982 399 775
Phan Huy Chung Chính trị viên   0968 157 001
Lê Thanh Bình Phó chiỉ huy trưởng   0982 008 539
Hà Văn Mợ Phó chiỉ huy trưởng   0912 605 499
Phạm Đình Luân Chính trị viên phó   0982 333 624
Trực ban tác chiến   0373 848 004  
Trung tâm Viễn thông Như Thanh
Đặng Đức Chung Giám đốc 0373 557 777 0912 383 077
Phan Đức Vĩnh Phó Giám đốc 0943 850 022
Bưu điện huyện Như Thanh
Lê Ngọc Đỉnh Giám đốc 0373 848 054 0915 277 171
Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT
Lê Thế Khang Giám đốc 0373 848 005 0912 697 722
Đỗ Chu Huy Anh Phó Giám đốc 0912 211 633
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện
Trần Thanh Minh Giám đốc 0373 848 671 0983 729 981
Phạm Công Thành Phó Giám đốc 0912 721 513
Xí nghiệp Thủy nông
Nguyễn Thanh Tân Giám đốc   0912 730 663
Hạt Kiểm lâm
Lê Thanh Ngợi Hạt trưởng 0373 848 007 0919 767 730
Chi cục thuế Như Thanh
Phạm Văn Tự Chi cục trưởng 0373 848 505 0916 025 600
Nguyễn Quang Lợi Phó trưởng chi cục 0912 958 342
Nguyễn Đức Thắng Phó trưởng chi cục 0914 469 113
Vườn Quốc gia Bến En
Đặng Hữu Nghị Giám đốc 0373 983 719 0989 474 567
Lê Đình Phương Phó Giám đốc 01236 944 488
Lê Bá Thọ Phó Giám đốc 01686 671 217
Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 4
Nguyễn Văn Hòa Trưởng chi nhánh 0373 556 558 0989 474 567
Viện kiểm sát nhân dân huyện
Lê Quang Trung Viên trưởng 0373 848 036 0949 026 797
Tòa án nhân dân huyện
Nguyễn Thị Phong Chánh án 0373 557 735 0989 065 109
Bảo hiểm xã hội huyện
Lê Thị Trâm Phó Giám đốc 0373 848 129 0967 196 969
Kho bạc huyện Như Thanh
Quách Ngọc Huy Giám đốc 0373 848 143 0913 147 333
Hàn Văn Hoàng Phó giám đốc 0986 798 325
       

<

Tin mới nhất

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ(23/11/2020 11:36 SA)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP XÃ ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ(23/11/2020 11:17 SA)

Danh bạ điện thoại(11/07/2019 12:03 SA)

Danh bạ điện thoại(01/01/2015 2:58 CH)

Ảnh hội nghị tổng kết thi đua năm 2015(01/01/2014 10:12 SA)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
175 người đã bình chọn
617 người đang online