CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP

Đăng ngày 04 - 04 - 2017
100%

Những chính sách trong phát triển Nông nghiệp áp dụng tại huyện Như Thanh.

I. TRUNG ƯƠNG

1. Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 - 2020

Số/Ký hiệu 50/2014/QĐ-TTg
Ngày ban hành 04/09/2014
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 - 2020
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Phân loại Quyết định

Tệp đính kèm:50.signed.pdf

2. Quyết định số 915/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về chính sách hỗ trợ để chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô tại vùng Trung du miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên

Số/Ký hiệu 915/QĐ-TTg
Ngày ban hành 27/05/2016
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Về chính sách hỗ trợ để chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô tại vùng Trung du miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Phân loại Quyết định

Tệp đính kèm:915.signed.pdf


II. TỈNH THANH HÓA

1. Quyết định số 5643/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa Ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2020

Số/Ký hiệu 5643/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/12/2015
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Trích yếu Về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 - 2020
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Thanh Hóa
Phân loại Quyết định

Tệp đính kèm:d5643_signed.pdf


III. HUYỆN NHƯ THANH

1. Quyết định về việc ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích nhân rộng mô hình mạ khay, máy cấy huyện Như Thanh, giai đoạn 2016 - 2020

Số/Ký hiệu 2243/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/8/2016
Người ký Lê Văn Hùng
Trích yếu Ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích nhân rộng mô hình mạ khay, máy cấy huyện Như Thanh, giai đoạn 2016 - 2020
Cơ quan ban hành UBND huyện Như Thanh
Phân loại Quyết định

Tệp đính kèm:d2243_2016.pdf

2. Quyết định về việc ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích sản xuất rau an toàn huyện Như Thanh, giai đoạn 2016 - 2020

Số/Ký hiệu 2244/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/8/2016
Người ký Lê Văn Hùng
Trích yếu Ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích sản xuất rau an toàn huyện Như Thanh, giai đoạn 2016 - 2020
Cơ quan ban hành UBND huyện Như Thanh
Phân loại Quyết định

Tệp đính kèm:d2244_2016.pdf

3. Quyết định ban hành cơ chế, chính sách thưởng cho các xã và thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới huyện Như Thanh, giai đoạn 2016 - 2020

Số/Ký hiệu 2244/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/8/2016
Người ký Lê Văn Hùng
Trích yếu Ban hành cơ chế, chính sách thưởng cho các xã và thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới huyện Như Thanh, giai đoạn 2016 - 2020
Cơ quan ban hành UBND huyện Như Thanh
Phân loại Quyết định

Tệp đính kèm:d2248_2016.pdf

3. Quyết định về việc ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm huyện Như Thanh, giai đoạn 2017 - 2021

Số/Ký hiệu 260/20167/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/02/2017
Người ký Lê Văn Hùng
Trích yếu Ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm huyện Như Thanh, giai đoạn 2017 - 2021
Cơ quan ban hành UBND huyện Như Thanh
Phân loại Quyết định

Tệp đính kèm:d260_2017.pdf

3. Quyết định về việc ban hành cơ chế, chính sách phát triển rừng trồng gỗ lớn; khoanh nuôi, phục tráng rừng Lim xanh tái sinh huyện Như Thanh

Số/Ký hiệu 261/20167/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/02/2017
Người ký Lê Văn Hùng
Trích yếu Ban hành cơ chế, chính sách phát triển rừng trồng gỗ lớn; khoanh nuôi, phục tráng rừng Lim xanh tái sinh huyện Như Thanh
Cơ quan ban hành UBND huyện Như Thanh
Phân loại Quyết định

Tệp đính kèm:d261_2017.pdf

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Ban hành Danh mục công nghệ, thiết bị, sản phẩm ngành công nghiệp môi trường(22/08/2023 11:25 CH)

  Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hoạt động ngoại hối thực hiện tại bộ phận Một cửa(09/06/2023 3:25 CH)

  Quy định nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức quản lý(19/10/2022 10:28 SA)

  Luật chưa bảo vệ, người dân ngần ngại với PPP(13/11/2019 11:15 SA)

  Sửa đổi Luật Xây dựng: Những mục tiêu cải cách mạnh mẽ(12/11/2019 11:14 SA)

  Tiếp tục gỡ chồng chéo trong kiểm tra chuyên ngành(29/10/2019 11:12 SA)

  VCCI đề nghị bỏ lệ phí môn bài ra khỏi luật(18/10/2019 11:08 SA)

  6 nhóm giải pháp phát triển bền vững doanh nghiệp tư nhân(15/10/2019 11:07 SA)

  Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
  249 người đã bình chọn
  °
  2040 người đang online