Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Thanh

Thứ hai, ngày 4 tháng 7 năm 2022

Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng huyện Như Thanh đến năm 2020

Đăng ngày 15 - 01 - 2019
100%

Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng huyện Như Thanh đến năm 2020

Mô tả: Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng huyện Như Thanh đến năm 2020

Mã hồ sơ lưu: HS0326

Mã quy hoạch: QHC001

Tên quy hoạch rút gọn: QHC001_BaoVe&PTRungNhuThanh

Tên quy hoạch: Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng huyện Như Thanh đến năm 2020

Loại quy hoạch: Quy hoạch chung

Từ khóa: Bảo vệ và phát triển rừng, như thanh

Kho lưu trữ: Kho huyện Như Thanh

Số Quyết định phê duyệt quy hoạch: 1937/QĐ-UBND

Ngày quyết định phê duyệt quy hoạch: 23/6/2014

Địa điểm đầu tư: Huyện Như Thanh

Ngành Nghề: Nông nghiệp

Quận Huyện: Huyện Như Thanh

 

<

Tin mới nhất

Quy hoạch chung xây dựng thị trấn bến Sung, huyện Như Thanh, đến năm 2030, tầm nhìn sau năm 2030(16/01/2019 9:15 SA)

Quy hoạch bảo tồn và Phát triển bền vững Vườn quốc gia Bến En đến năm 2020(15/01/2019 2:34 CH)

Bản Đồ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025,...(15/01/2019 2:25 CH)

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020(15/01/2019 9:12 SA)

Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng huyện Như Thanh đến năm 2020(15/01/2019 9:08 SA)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
175 người đã bình chọn
486 người đang online