Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Thanh

Thứ tư, ngày 3 tháng 6 năm 2020

UBND huyện Như Thanh triển khai thực hiện Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và Kế hoạch 234/KH- UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa

Đăng ngày 22 - 11 - 2019
100%

Sáng 21/11/2019, UBND huyện Như Thanh tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14, ngày 16/10/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Kế hoạch 234/KH-UBND ngày 15/11/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa. Dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Quách Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Đinh Xuân Hướng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí trong ban thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và toàn thể cán bộ, công chức 6 xã trong diện sắp xếp các đơn vị hành chính.

Tại hội nghị các đại biểu được nghe đồng chí Trưởng phòng nội vụ huyện triển khai nội dung cơ bản của Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14, ngày 16/10/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Kế hoạch 234/KH-UBND ngày 15/11/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Như Thanh được sắp xếp như sau:

1. Nhập toàn bộ 17,12 km2 diện tích tự nhiên, 3.700 người của xã Hải Vân vào thị trấn Bến Sung. Sau khi nhập, thị trấn Bến Sung có 21,92 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 10.251 người. Thị trấn Bến Sung giáp các xã Hải Long, Phú Nhuận, Xuân Phúc, Xuân Thái, Yên Thọ và huyện Nông Cống.

2. Nhập toàn bộ 17,44 km2 diện tích tự nhiên, 2.230 người của xã Phúc Đường vào xã Xuân Phúc. Sau khi nhập, xã Xuân Phúc có 42,50 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 5.935 người. Xã Xuân Phúc giáp các xã Thanh Tân, Xuân Thái, Yên Lạc, Yên Thọ và thị trấn Bến Sung.

3. Nhập toàn bộ 18,91 km2 diện tích tự nhiên, 2.271 người cùa xã Xuân Thọ vào xã Cán Khê. Sau khi nhập, xã Cán Khê có 39,29 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 7.944 người. Xã Cán Khê giáp các xã Phượng Nghi, Xuân Du và các huyện Như Xuân, Thường Xuân, Triệu Sơn.

4. Sau khi sắp xếp, huyện Như Thanh có 14 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 13 xã và 01 thị trấn.

 Theo Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Kế hoạch 234/KH-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa thì việc tiến hành sắp xếp các đơn vị hành chính phải đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo yêu cầu tiến độ, duy trì hoạt động liên tục hiệu lực hiệu quả của bộ máy hệ thống chính trị ở các đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp, không làm xáo trộn đến đời sống sinh hoạt của nhân dân và sản xuất kinh doanh của các đơn vị doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Thực hiện công tác bàn giao tiếp nhận nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số và toàn bộ hồ sơ tài liệu liên quan cho đơn vị hành chính mới, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, chặt chẽ thiết thực, hiệu quả tiết kiệm.

Thời gian cấp tổ chức hội nghị công bố Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các quyết định về kiện toàn tổ chức, nhân sự của Đảng ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị xã hội, thực hiện việc ký kết bàn giao hồ sơ tài liệu hoàn thành trước ngày 30/11/2011. Bộ máy của đơn vị hành chính cấp xã mới chính thức hoạt động từ ngày 01/12/2019.

Tại hội nghị, UBND huyện đã thông qua Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14Kế hoạch 234/KH-UBND về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thuộc tỉnh Thanh Hoá.

Các đại biểu tham gia hội nghị đã làm rõ thêm nội dung của Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Kế hoạch của UBND tỉnh Thanh Hóa để các xã, thị trấn làm căn cứ thực hiện theo quy định.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Tuấn, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện trên cả nước nói chung và huyện Như Thanh nói riêng. Đây là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính các cấp phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước; bảo đảm hoàn thiện thể chế về đơn vị hành chính, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; góp phần phát huy mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Vì vậy, các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và các xã, thị trấn trong diện sắp xếp lại đơn vị hành chính cần nghiên cứu kỹ các nội dung của Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14Kế hoạch 234/KH- UBND để triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung theo đúng kế hoạch đã đề ra; tập trung tuyên truyền về mục đích, yêu cầu của việc sắp xếp các đơn vị hành chính; Ban tổ chức Huyện uỷ tham mưu cho Huyện uỷ chỉ định Ban chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh trong Đảng của các đơn vị; giới thiệu nhân sự để bầu các chức danh do HĐND bầu; về hoạt động của HĐND thực hiện theo Luật tổ chức chính quyền địa phương, trước tiên chỉ định một đại biểu HĐND làm triệu tập viên để tổ chức họp HĐND cấp xã, khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị đi vào hoạt động theo quy định; thực hiện thống kê, kiểm kê, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác bàn giao; Công an huyện hướng dẫn tiếp nhận, thu hồi con dấu và sử dụng con dấu cho đơn vị hành chính cấp xã mới theo quy định; Phòng Nội vụ làm hướng dẫn thực hiện các nội dung của kỳ họp thứ nhất HĐND cấp xã; phân công các đồng chí Thường vụ Huyện uỷ, các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện phục trách, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện đảm bảo các nội dung của Nghị quyết và Kế hoạch, đồng thời tổ chức lễ công bố theo quy định.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Xuân Hướng, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu sau khi tiếp thu nội dung tại hội nghị, phòng Nội vụ cần tham mưu để sớm hoàn chỉnh kế hoạch của huyện; triển khai đầu đủ các nội dung mà đồng chí Bí thư huyện uỷ đã nêu; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong cán bộ và nhân dân; Các tổ chức, các ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện các nội dung kế hoạch đã đề ra, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân đến giao dịch công việc, đồng thời cần nắm vững nọi dung Nghị quyết và Kế hoạch của các cấp đảm bảo hiệu quả và đúng tiến độ. 

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Uỷ ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa trao quà hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại Thanh Tân,...(02/06/2020 4:54 CH)

  Chi bộ Trung tâm GDNN-GDTX huyện Như Thanh tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025.(02/06/2020 3:36 CH)

  Đảng bộ xã Xuân Thái tổ chức đại hội lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025.(02/06/2020 3:31 CH)

  Ủy ban MTTQ huyện trao tiền hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo xã Xuân Du.(01/06/2020 3:55 CH)

  Ra mắt mô hình khu dân cư “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn” và tập huấn kiến thức cho nhân dân thôn 8...(01/06/2020 3:52 CH)

  ĐẢNG BỘ XÃ XUÂN DU LONG TRỌNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ XXIV, NHIỆM KỲ 2020-2025.(29/05/2020 5:08 CH)

  Đại hội đại biểu lần thứ V nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ thị trấn Bến Sung đã thành công tốt đẹp.(29/05/2020 4:59 CH)

  Lễ ra quân vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.(27/05/2020 8:22 SA)

  Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
  126 người đã bình chọn
  221 người đang online