Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Thanh

Thứ ba, ngày 7 tháng 7 năm 2020

Huyện Như Thanh khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới tháng 11/2019

Đăng ngày 08 - 11 - 2019
100%

Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Huyện ủy, sáng ngày 7/11/2019 Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức Huyện ủy mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 62 đồng chí đảng viên mới kết nạp (lớp thứ 2 trong năm 2019) của huyện.

Tới dự lớp bồi dưỡng đảng viên mới có đồng chí Quách Văn Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự và phát biểu chỉ đạo; đồng chí Lê Ngọc Hoa - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy; các đồng chí giảng viên chuyên trách, giảng viên kiêm chức của huyện cũng về dự khải giảng lớp học.

Thực hiện Quyết định số 672 -QĐ/HU ngày 24/10/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy; Kế hoạch, Chương trình công tác năm 2019 của TTBDCT huyện đã được Thường trực Huyện ủy phê duyệt.

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với Ban tổ chức, Ban Tuyên giáo Huyện ủy mở lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho các Chi bộ, Đảng bộ cơ sở trên địa bàn toàn huyện. Trong thời gian từ ngày 07/11 đến ngày 19/11/2019 các đồng chí học viên,  sẽ được học tập, nghiên cứu 10 bài học cơ bản trong tài liệu theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương:

     Bài 1: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam.

     Bài 2: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

     Bài 3: Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

     Bài 4: Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng.

     Bài 5: Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường.

     Bài 6: Tăng cường Quốc phòng, An ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

     Bài 7: Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

     Bài 8: Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.

     Bài 9: Xây dựng Đảng về đạo đức.

     Bài 10: Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Ngoài ra các đ/c học viên còn được nghe lãnh đạo huyện báo cáo về tình địa phương trong huyện, tỉnh và trong nước.

 

<

Tin mới nhất

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
129 người đã bình chọn
389 người đang online