Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Thanh

Thứ bảy, ngày 2 tháng 7 năm 2022

Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Như Thanh

Đăng ngày 08 - 05 - 2019
100%

Ngày 26/4/2019, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Như Thanh

Các chỉ tiêu được phê duyệt chủ yếu như sau:

Tổng diện tích tự nhiên: 58.809,31 ha

- Nhóm đất nông nghiệp: 46.292,41 ha;

- Nhóm đất phi nông nghiệp: 10.579,92 ha;

- Nhóm đất chưa sử dụng: 1.936,98 ha;

Toàn văn quyết định.

<

Tin mới nhất

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, huyện Như Thanh(08/05/2019 4:01 CH)

Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Như Thanh(08/05/2019 3:51 CH)

THÔNG BÁO Công bố Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-...(11/03/2014 2:14 CH)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
175 người đã bình chọn
1496 người đang online