Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Thanh

Thứ bảy, ngày 2 tháng 7 năm 2022

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, huyện Như Thanh

Đăng ngày 08 - 05 - 2019
100%

Ngày 26/04/2019 UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 1571/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, huyện Như Thanh

Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong kế hoạch:

Tổng diện tích: 58.809,33 ha

- Đất nông nghiệp: 48.148,20 ha

- Đất phi nông nghiệp: 8.288,47

- Đất chưa sử dụng: 2.372,66 ha

2. Kế hoạch chuyển mục đích đất:

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 397,87 ha

3. Kế hoạch thu hồi các loại đất: 356,02 ha

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng: 5,51 ha

Toàn văn Quyết định

<

Tin mới nhất

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, huyện Như Thanh(08/05/2019 4:01 CH)

Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Như Thanh(08/05/2019 3:51 CH)

THÔNG BÁO Công bố Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-...(11/03/2014 2:14 CH)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
175 người đã bình chọn
1230 người đang online