Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Thanh

Thứ sáu, ngày 3 tháng 4 năm 2020

Hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, viên chức trạm y tế cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Đăng ngày 11 - 07 - 2019
100%

(Baothanhhoa.vn) - Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVII vừa thông qua Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, viên chức trạm y tế cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, viên chức trạm y tế cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xãLấy ý kiến cử tri tại các hộ gia đình trên địa bàn thị trấn huyện Thọ Xuân (ngày 12-5-2019). Ảnh: Lê Phượng

Thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021; Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 15/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; UBND tỉnh đã xây dựng Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Theo Đề án, toàn tỉnh sẽ sắp xếp 143 xã, phường, thị trấn và điều chỉnh địa giới hành chính 3 xã thành 67 xã, phường, thị trấn; thành lập 1 thị trấn mới trên cơ sở nguyên trạng xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn; giảm 76 đơn vị hành chính cấp xã. Sau khi sắp xếp có 1.308 cán bộ, công chức cấp xã dôi dư (trong đó dự kiến bố trí đến các đơn vị cấp xã còn thiếu cán bộ, công chức 555 người; tiếp nhận, bố trí làm công chức cấp xã, cấp huyện 147 người; làm viên chức ở đơn vị sự nghiệp 10 người; nghỉ hưu trước tuổi và thực hiện tinh giản 596 người); 1.199 người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính.

Để kịp thời giải quyết số cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, viên chức trạm y tế cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính, đảm bảo có số lượng, cơ cấu, chức danh cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách theo đúng quy định; đồng thời kịp thời khuyến khích, động viên cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, viên chức trạm y tế cấp xã nghỉ việc do dôi dư; ngoài các chế độ, chính sách được hưởng theo quy định của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức về chế độ thôi việc, về chính sách tinh giản biên chế và các chính sách khác theo quy định; UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, viên chức trạm y tế cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Về đối tượng hỗ trợ: Là cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, viên chức trạm y tế tại 143 xã, phường, thị trấn dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Không áp dụng chính sách hỗ trợ đối với cán bộ cấp xã giữ các chức vụ do bầu cử nghỉ việc sau Đại hội Đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 do không đủ điều kiện về tuổi tái cử.

Về mức hỗ trợ:

Đối với cán bộ, công chức, viên chức trạm y tế cấp xã: Ngoài hưởng các chính sách tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ và các chính sách khác theo quy định của pháp luật thì được hỗ trợ 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi đối với cán bộ, công chức cấp xã, viên chức trạm y tế đủ 55 tuổi trở lên đối với nam, đủ 50 tuổi trên lên đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên; cán bộ, công chức cấp xã, viên chức trạm y tế đủ 50 tuổi trở lên đối với nam, đủ 45 tuổi trở lên đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Thời gian hỗ trợ được tính tròn theo nguyên tắc đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng được tính 1/2 năm; từ trên 6 tháng đến dưới 12 tháng được tính 1 năm.

Hỗ trợ một lần bằng 12 tháng tiền lương đối với các trường hợp thôi việc ngay. Tiền lương tháng để tính hỗ trợ đối với các trường hợp về hưu trước tuổi và thôi việc ngay tính bằng tiền lương bình quân của 5 năm (60 tháng) cuối.

Hỗ trợ một lần đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã: 3 tháng phụ cấp của chức danh trước khi nghỉ việc; trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh thì chỉ tính chức danh có mức phụ cấp cao nhất. Theo thời gian công tác, cứ đủ 30 tháng công tác thì được hỗ trợ bằng 1 tháng phụ cấp của chức danh trước khi nghỉ việc. Thời gian hỗ trợ tính tròn theo nguyên tắc dưới 16 tháng tính bằng 1/2 tháng phụ cấp; từ 16 tháng đến dưới 30 tháng tính bằng 1 tháng phụ cấp.

Dự kiến thời gian thực hiện chính sách từ ngày 01/8/2019 - 31/12/2021 (các đối tượng nghỉ việc sau thời điểm này không được hưởng chính sách hỗ trợ).

Sau khi chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, viên chức trạm y tế cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được HĐND tỉnh thông qua, UBND tỉnh sẽ ban hành quy định biện pháp thi hành và hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

<

Tin mới nhất

Thứ trưởng Bộ Giao Thông Vận tải Lê Anh Tuấn làm việc với UBND tỉnh Thanh Hóa về điều chỉnh Quy...(11/03/2020 2:44 CH)

Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở xã Yên Lạc(13/01/2020 10:57 SA)

Tổng kết công tác bảo đảm an toàn giao thông năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.(13/01/2020 10:51 SA)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền tiếp và làm việc với Cơ quan Hợp tác quốc tế...(26/09/2019 8:07 SA)

Thanh Hóa tiếp tục có nắng nóng(15/07/2019 10:17 SA)

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã: Giảm 76 đơn vị, toàn tỉnh sẽ còn 559 đơn vị hành chính cấp xã(11/07/2019 10:19 SA)

Hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, viên chức trạm y tế...(11/07/2019 10:18 SA)

Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Khóa XVII bế mạc và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng(10/07/2019 10:22 SA)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
124 người đã bình chọn
205 người đang online