Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Thanh

Chủ nhật, ngày 23 tháng 2 năm 2020

Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Như Thanh giai đoạn 2010- 2020

Đăng ngày 19 - 08 - 2019
100%

Sáng 15/8, Ban Chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Như Thanh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

Về dự có đồng chí Lê Văn Chung, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh đoàn, thành viên BCĐ xây dưng Nông Thôn mới tỉnh chỉ đạo huyện Như Thanh; đồng chí Trần Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng BCĐ xây dựng NTM huyện; đồng chí Quách Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Đinh Xuân Hướng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí ủy viên BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện; Các đồng chí thành viên BCĐ, văn phòng điều phối  xây dựng nông thôn mới của huyện, thủ trưởng các phòng ban ngành đoàn thể, Bí thư, chủ tịch UBND, cán bộ tổng hợp 16 xã và các cá nhân điển hình tiên tiến trong xây dựng NTM huyện gai đoạn 2010-2020.

Trong 10 năm triển khai thực hiện, Ban chỉ đạo xây dựng NTM và UBND huyện đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, với sự chủ động tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền các xã, đặc biệt là sự vào cuộc tích cực của nhân dân, Chương trình xây dựng NTM đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Huyện đã thành lập, kiện toàn đầy đủ bộ máy tổ chức triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM từ huyện đến cơ sở, đã bố trí cán bộ chuyên trách cho Văn phòng điều phối nông thôn mới cấp huyện, cán bộ phụ trách xây dựng nông thôn mới các xã. Huy động được nguồn lực lớn để đầu tư cho Chương trình xây dựng nông thôn mới. Bê tông hoá gần 600 km đường giao thông, xây dựng 78,3 km kênh mương; xây mới 12 trụ sở và 15 Trung tâm văn hóa, 08 trạm y tế xã; nâng cấp, xây mới 137 nhà văn hóa thôn, 162 phòng học; Xây mới 43 trạm biến áp, làm mới và cải tạo nâng cấp 60km đường dây trung thế, 220km hạ thế và nhiều công trình hạ tầng khác. Xây mới, cải tạo, nâng cấp: 5.658 nhà; Vận động nhân dân hiến tặng hơn 53ha đất và tài sản trên đất đến hết năm 2018 toàn huyện có 7 xã, 59 thôn được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới,bình quân đạt 16,5 tiêu chí/xã; Năm 2010 thu nhập bình quân đầu người đạt 10,4 triệu đồng, năm 2018 đạt 29,55 triệu đồng/người (tăng 19,15 triệu đồng trong vòng 9 năm). Tổng giá trị huy động xây dựng NTM trong 10 năm đạt 2000 tỷ đồng. Trong đó, giá trị huy động nguồn lực từ nhân dân chiếm 61,57%, tiền mặt chiếm khoảng 22%.  Bên cạnh nguồn ngân sách của tỉnh, huyện đã bố trí trên 209 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách huyện để hỗ trực tiếp cho Chương trình, huy động nhân dân, các doanh nghiệp, HTX đóng góp, đối ứng 1.300 tỷ đồng để thực hiện các dự án, công trình trong xây dựng NTM. Các nhóm tiêu chí trong Bộ tiêu chí NTM cấp huyện, xã đã được triển khai toàn diện. Dự kiến đến hết năm 2019, có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn 2010 – 2020, hoàn thành theo kế hoạch đã đề ra. Các dự án phát triển sản xuất được triển khai thực hiện chặt chẽ, nhiều dự án đã phát huy hiệu quả, tạo bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp, từng bước xóa bỏ ý thức sản xuất tư cung, tự cấp, chuyển dần sang sản xuất hàng hóa, tập trung, qui mô lớn, góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn, đời sống vật chất, tinh thần của người dân trên địa bàn huyện ngày càng được cải thiện. Phong trào "Chung sức xây dựng nông thôn mới" triển khai đạt kết quả tốt, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn huyện đã tích cực tham gia ủng hộ tiền, hiện vật, ngày công lao động, nhận giúp đỡ xây dựng hạng mục công trình... góp phần xây dựng NTM theo tiến độ, mục tiêu đề ra.

Sau 10 năm, nhận thức của cán bộ và các tầng lớp nhân dân về chương trình XD NTM đã có sự thay đổi, bộ mặt nông thôn được đổi mới, văn minh… Tuy nhiên, nhiều hạn chế, yếu kém cũng đã được các đại biểu tham dự kỳ họp chỉ ra nhằm đúc rút kinh nghiệm cho các giai đoạn tiếp theo. Những mục tiêu, bài học kinh nghiệm cũng được huyện và các xã trên địa bàn nhìn nhận thẳng thắn qua các ý kiến, tham luận tại hội nghị.

Đồng chí Trần Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng BCĐ xây dựng NTM huyện phát biểu kết luận hội nghị

 Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng BCĐ xây dựng NTM huyện khẳng định chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn huyện Như Thanh đã tạo được sự chuyển biến về tổng thể các lĩnh vực. Diện mạo nông thôn không ngừng thay đổi, cơ sở hạ tầng được đầu tư, đời sống kinh tế - xã hội phát triển. Đồng chí Bí thư Huyện ủy cho rằng kết quả qua 10 năm xây dựng NTM là sự phấn đấu, nỗ lực cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân toàn huyện. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND yêu cầu: các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở tiếp tục tuyên truyền phổ biến tới tất cả cán bộ, Đảng viên, hội viên, đoàn thể chính trị các Chỉ thị của Ban thường vụ Huyện ủy, Kế hoạch của UBND huyện, kế hoạch của đoàn thể, tổ chức về xây dựng NTM trong thời gian tới. Mục tiêu cốt lõi là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, nhân dân là chủ thể tổ chức thực hiện và hưởng thụ. Từ kế hoạch chung của huyện, xây dựng kế hoạch cho địa phương, tổ chức của mình. Rà soát quy hoạch, tổ chức sản xuất theo vùng, tăng quy mô tích tụ ruộng đất, hiện đại hóa các HTX dịch vụ hoạt động theo cơ chế thị trường, chủ động ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, phấn đấu nguồn lực bền vững. Nêu gương trách nhiệm người đứng đầu trong xây dựng NTM. Cụ thể: các cấp ủy đảng chính quyền, cả hệ thống chính trị tập trung quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đối với các thôn, các xã đã được công nhận đạt chuẩn về nông thôn.Tiếp tục rà soát các tiêu chí, duy trì củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các thôn, xã về đích NTM để tổ chức thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu,Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua Xây dưng nông thôn mới. Về những đề xuất, kiến nghị của các đại biểu dự họp, đồng chí Bí thư Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện cho biết huyện sẽ xem xét, thực hiện chính sách hỗ trợ kích cầu đề các thôn, các xã phấn đấu xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.

Các đồng chí Lãnh đạo huyện trao tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong 10 năm thực hiện chương trình MTQG về xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020”

 Nhân dịp này, UBND huyện Như Thanh đã tặng giấy khen cho 36 tập thể, 32 cá nhân tiêu biểu trong 10 năm thực hiện chương trình MTQG về xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020”.

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  ĐẠI HỘI CHI BỘ KHU PHỐ II, THỊ TRẤN BẾN SUNG.(21/02/2020 2:09 CH)

  Trung tâm Y tế Như Thanh phun hóa chất tại các Trường học, các điểm có đông người như trường học,...(21/02/2020 1:58 CH)

  Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm huyện họp bàn giải pháp phòng chống dịch bệnh...(20/02/2020 2:16 CH)

  UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến, đánh giá tình hình và triển khai công tác phòng, chống...(18/02/2020 8:58 SA)

  Huyện Như Thanh tổ chức Lễ Giao nhận quân năm 2020 diễn ra trang trọng, ngắn gọn, an toàn.(12/02/2020 3:34 CH)

  Đồng bào dân tộc Thái thôn Mó 1 xã Cán Khê tưng bừng trong lễ hội tín ngưỡng “ Sết Booc May”(07/02/2020 8:10 SA)

  Huyện ủy Như Thanh kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)(04/02/2020 9:48 SA)

  Hàng vạn du khách đi lễ xuân Canh Tý 2020 tại di tích Phủ Na.(03/02/2020 9:02 SA)

  Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
  120 người đã bình chọn
  179 người đang online