VCCI đề nghị bỏ lệ phí môn bài ra khỏi luật

Đăng ngày 18 - 10 - 2019
100%

(Chinhphu.vn) – Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị về lâu dài, nên bỏ lệ phí môn bài ra khỏi Luật phí và lệ phí.

Đề nghị được VCCI đưa ra trong văn bản gửi Bộ Tài chính góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài.

VCCI lý giải, lệ phí môn bài là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh phải nộp hàng năm. Như vậy, cứ có hoạt động kinh doanh là phải đóng loại lệ phí này, bên cạnh nghĩa vụ phải đóng các loại thuế khác phát sinh trong quá trình kinh doanh.

“Trong bối cảnh, Nhà nước đang thúc đẩy việc thành lập doanh nghiệp mới, bảo đảm quyền tự do kinh doanh của người dân, cắt giảm các chi phí tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động thuận lợi, thì việc thu lệ phí môn bài ngay khi người dân bước vào kinh doanh đã đi ngược lại chủ trương và tinh thần này”, công văn của VCCI nêu quan điểm.

Lệ phí môn bài được quy định trong Luật phí và lệ phí, Nghị định này không thể quy định khác hơn, song về lâu dài, VCCI đề nghị bỏ lệ phí môn bài ra khỏi Luật phí và lệ phí.

Góp ý vào dự thảo Nghị định, VCCI cho rằng về cơ bản, các quy định được sửa đổi, bổ sung tại Dự thảo là phù hợp với tinh thần của Nghị quyết 02/NQ-CP, Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Những sửa đổi, bổ sung này dự báo sẽ tạo thuận lợi đáng kể về mặt chi phí cũng như thủ tục cho các chủ thể kinh doanh từ khi khởi sự cho đến những năm đầu hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên, VCCI cũng có kiến nghị một số nội dung về khai, nộp lệ phí môn bài.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Dự thảo thì tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh trong năm đầu (từ ngày 01/01 đến 31/12) sẽ được miễn lệ phí môn bài; doanh nghiêp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu được miễn lệ phí môn bài.

Khoản 2, 3 Điều 1 Dự thảo quy định về việc khai lệ phí môn bài, theo đó đối với tổ chức thực hiện khai lệ phí môn bài và nộp Tờ khai cho cơ quan quản lý trực tiếp trước ngày 10/01 năm sau; thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01  hàng năm.

Như vậy, các quy định trên là chưa đủ rõ rà để giải quyết cho một số trường hợp. Ví dụ, doanh nghiệp thành lập vào giữa hoặc cuối năm thì sẽ kê khai và nộp tờ khai vào thời điểm nào nếu được miễn lệ phí môn bài cho năm đầu tiên? Nếu nộp trước ngày 30/01 năm sau thì sẽ xảy ra trường hợp doanh nghiệp sẽ không được miễn đủ một năm (nếu nộp ngay vào năm sau năm thành lập) hoặc đã được miễn quá một năm (nếu nộp ngay vào năm sau của năm được miễn).

Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ gia đình từ thời điểm giữa hoặc cuối năm thì thời điểm kê khai và nộp lệ phí môn bài cũng sẽ gặp vấn đề tương tự như trên.

<

Tin mới nhất

Ban hành Danh mục công nghệ, thiết bị, sản phẩm ngành công nghiệp môi trường(22/08/2023 11:25 CH)

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hoạt động ngoại hối thực hiện tại bộ phận Một cửa(09/06/2023 3:25 CH)

Quy định nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức quản lý(19/10/2022 10:28 SA)

Luật chưa bảo vệ, người dân ngần ngại với PPP(13/11/2019 11:15 SA)

Sửa đổi Luật Xây dựng: Những mục tiêu cải cách mạnh mẽ(12/11/2019 11:14 SA)

Tiếp tục gỡ chồng chéo trong kiểm tra chuyên ngành(29/10/2019 11:12 SA)

VCCI đề nghị bỏ lệ phí môn bài ra khỏi luật(18/10/2019 11:08 SA)

6 nhóm giải pháp phát triển bền vững doanh nghiệp tư nhân(15/10/2019 11:07 SA)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
249 người đã bình chọn
°
1945 người đang online