Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Thanh

Thứ năm, ngày 15 tháng 4 năm 2021

Thông cáo báo chí: Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đăng ngày 28 - 10 - 2020
100%

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã thành công tốt đẹp, thay mặt Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo kết quả Đại hội như sau:

Thời gian Đại hội: Từ ngày 26 đến ngày 28/10/2020. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị 25B của tỉnh.

Đại biểu tham dự Đại hội

Đại biểu chính thức: 448 đại biểu, đại diện cho 229.424 đảng viên trong toàn Đảng bộ.Đại biểu khách mời: 250 đại biểu.

Đại biểu Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội, có các đồng chí:

- Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thay mặt Bộ Chính trị dự và chỉ đạo Đại hội.

- Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và đại diện lãnh đạo một số tỉnh bạn.

- Các đồng chí cán bộ cao cấp, nguyên cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, đại diện các tướng lĩnh là con em quê hương Thanh Hóa; đại diện Hội đồng hương Thanh Hóa tại thành phố Hà Nội, Hội đồng hương Thanh Hóa tại thành phố Hải Phòng và Hội đồng hương Thanh Hóa tại thành phố Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn.

- Đại hội vinh dự được nhận lẵng hoa chúc mừng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Đại biểu tỉnh:

- Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

- Các đồng chí đại biểu là lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; đại biểu các đảng bộ trực thuộc.

Đại biểu báo chí: Có 150 phóng viên của 65 cơ quan báo chí Trung ương, địa phương và tỉnh bạn tác nghiệp tại Đại hội.

Chủ đề, phương châm chỉ đạo Đại hội

Chủ đề: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, khát vọng thịnh vượng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển kinh tế nhanh và bền vững; nâng cao đời sống Nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Phương châm chỉ đạo: “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”.

Nội dung chương trình Đại hội

Khai mạc Đại hội.

Thông qua các văn kiện:

- Dự thảo Báo cáo chính trị Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVIII (nhiệm kỳ 2015 - 2020) trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

- Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVIII (nhiệm kỳ 2015 - 2020) trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

- Dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Thảo luận

- Có 41 tham luận của các đảng bộ trực thuộc gửi đến Đại hội.

- Có 14 ý kiến thảo luận tại Hội trường.

Các ý kiến phát biểu đánh giá cao sự chuẩn bị các Văn kiện trình Đại hội; nhất trí cao với các phương hướng, chỉ tiêu, giải pháp trong các báo cáo; đồng thời đề nghị bổ sung một số nội dung, điều chỉnh một số số liệu trong các báo cáo.

Bầu cử

Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIX

- Số lượng: 65 đồng chí.

Bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy

- Số lượng: 17 đồng chí.

Bầu Bí thư

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX bầu đồng chí Đỗ Trọng Hưng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.

Tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Bầu Phó Bí thư

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX bầu các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy:

- Đồng chí Đỗ Minh Tuấn. Tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

- Đồng chí Lại Thế Nguyên. Tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%

- Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh. Tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%

Bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

- Số lượng: 13 đồng chí.

Bầu Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Đã bầu đồng chí Lê Quang Hùng giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

- Đại biểu chính thức: 32 đồng chí.

- Đại biểu dự khuyết: 03 đồng chí.

Tại phiên bế mạc Đại hội (Chiều ngày 28/10/2020), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khoá XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

Phát biểu nhận nhiệm vụ trước Đại hội, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Đây là niềm vinh dự, là nguồn động viên hết sức to lớn nhưng cũng là trách nhiệm cao cả mà Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh tin tưởng, giao phó.

Đồng thời, khẳng định: Những thành tựu đạt được của tỉnh trong thời gian qua là công lao to lớn của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc, các lực lượng vũ trang Thanh Hóa, trong đó có sự đóng góp quan trọng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ, mà gần nhất là của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX xin hứa trước Đại hội, trước Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh, với tinh thần cầu thị, khiêm tốn, học hỏi, lắng nghe sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, đoàn kết, thống nhất, toàn tâm, toàn ý, đồng lòng, chung sức, phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ, đổi mới, năng động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, vượt qua mọi thách thức, quyết tâm lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vì sự hài lòng, hạnh phúc, ấm no, sung túc của Nhân dân, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang tỉnh nhà.

Đại hội đã tặng hoa chúc mừng và chia tay các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVIII hoàn thành nhiệm vụ, không tiếp tục tái cử khoá XIX.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết, trong đó nhấn mạnh một số nội dung sau:

Về mục tiêu tổng quát: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, khát vọng thịnh vượng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển kinh tế nhanh và bền vững; nâng cao đời sống Nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Các chỉ tiêu chủ yếu: gồm 27 chỉ tiêu, trong đó các chỉ tiêu chủ yếu là: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đạt 11% trở lên; GRDP bình quân đầu người năm 2025 đạt 5.200 USD trở lên; Tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt 750 nghìn tỷ đồng trở lên; Tốc độ tăng thu ngân sách bình quân hằng năm đạt 10% trở lên; Kim ngạch xuất khẩu năm 2025 đạt 8 tỷ USD; Tỷ lệ đô thị hóa năm 2025 đạt 40% trở lên; Đến hết năm 2025 có 17 huyện, thị xã, thành phố, 88% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm theo tiêu chí mới 1,5% trở lên; Năm 2025 đạt 13 bác sỹ/1 vạn dân; Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đến năm 2025 đạt 81%; Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đến năm 2025 đạt 90%; Hằng năm có 80% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự; Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 80% trở lên.

Về nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu: Nghị quyết nêu rõ 09 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo; 06 chương trình trọng tâm, 03 khâu đột phá.

- Sáu chương trình trọng tâm:

(1) Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025.

(2) Chương trình phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, giai đoạn 2021 - 2025.

(3) Chương trình phát triển du lịch, giai đoạn 2021 - 2025.

(4) Chương trình nâng cao chất lượng văn hóa, giáo dục, y tế, giai đoạn 2021 - 2025.

(5) Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi của tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025.

(6) Chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; tạo chuyển biến rõ nét trong sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ.

- Ba khâu đột phá:

(1) Khâu đột phá về phát triển hạ tầng.

(2) Khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn.

(3) Khâu đột phá về nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ; chủ động, tích cực tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định: Thành công của Đại hội là công sức trí tuệ của các đại biểu tham dự; Đại hội là kết tinh trí tuệ và ý chí của toàn Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, là kết quả của sự vận dụng đúng đắn sáng tạo đường lối quan điểm, chủ trương của Đảng vào điều kiện thực tiễn của tỉnh. Kết quả của Đại hội đã thể hiện ý chí quyết tâm và khát vọng vươn lên, là nguồn cổ vũ động viên to lớn đối với Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh nhà, vững bước tiến lên trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sớm hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng, xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Với thành công của Đại hội, chúng ta có thể khẳng định: Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX là Đại hội có quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt trong những ngày qua từ trong nghị trường của đại hội, nơi hội tụ trí tuệ của toàn Đảng bộ đã lan tỏa sự đoàn kết, đổi mới và phát triển đến tất cả các địa phương trong tỉnh từ nông thôn đến thành thị, từ đồng bằng ven biển đến những địa bàn miền núi biên giới xa xôi của tỉnh; đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh hướng hàng triệu con tim về Đại hội với niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và sự thành công của Đại hội.

Thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX đã tạo khí thế phấn khởi cho toàn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh có động lực tinh thần to lớn, cổ vũ mạnh mẽ đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, người Thanh Hóa ở tỉnh ngoài phát huy cao độ truyền thống yêu nước, đoàn kết cách mạng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, linh hoạt sáng tạo, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, hành động quyết liệt mạnh mẽ hơn nữa, để tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội.

Đại hội kêu gọi các cấp, các ngành, toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, người Thanh Hóa đang ở nước ngoài, tỉnh ngoài tiếp bước truyền thống lịch sử văn hóa cách mạng hào hùng của quê hương, nêu cao khí thế cách mạng tiến công, đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên đem hết tâm sức trí tuệ cùng toàn Đảng bộ phát huy cao nhất mọi tiềm năng lợi thế để thực hiện thắng lợi những mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra. Trong không khí vui mừng phấn khởi và tràn đầy quyết tâm của Đại hội, chúng ta tin tưởng sâu sắc vào sức mạnh ý chí của toàn Đảng bộ, của toàn thể nhân dân các dân tộc, các lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa, vào tương lai tươi sáng của đất nước và tiền đồ rạng ngời của tỉnh nhà.

Kết quả Đại hội thể hiện ý chí quyết tâm, khát vọng vươn lên mạnh mẽ và sự đoàn kết, nhất trí cao của toàn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đại hội kêu gọi cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh nhà tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, đồng sức, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra./.

<

Tin mới nhất

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm việc tại Thanh Hóa.(26/02/2021 11:05 SA)

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa tại Đại hội XIII của Đảng(27/01/2021 9:38 SA)

Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa xem xét, cho ý kiến vào báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết trình...(01/12/2020 8:43 CH)

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025(28/10/2020 9:15 CH)

Đại hội đại biểu tỉnh Thanh Hóa: 6 Chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá(28/10/2020 9:12 CH)

Thông cáo báo chí: Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025(28/10/2020 9:00 CH)

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cứu sống bệnh nhân bị xà beng đâm xuyên người(05/06/2020 4:00 CH)

Trao 100 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn huyện Như Thanh(02/06/2020 4:02 CH)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
150 người đã bình chọn
149 người đang online