Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Thanh

Thứ sáu, ngày 29 tháng 5 năm 2020

Đảng bộ Khối Dân Đảng Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đăng ngày 17 - 05 - 2020
100%

Trong 2 ngày 14,15/5, Đảng bộ khối Dân Đảng huyện Như Thanh đã tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Dự Đại hội có đại diện Đảng bộ UBND huyện và đông đủ 51 đảng viên ở 6 chi bộ trong toàn Đảng bộ.

Trong nhiệm kỳ qua, bám sát chức năng nhiệm vụ được giao, Đảng bộ khối Dân Đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ và đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết các kết luận của Đảng. Đặc biệt thực hiện có hiệu quả chỉ thị 05 của bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chuyên đề hàng năm, gắn với thực hiện nghị quyết trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, chú trọng tuyên truyền giáo dục tư tưởng, đạo đức cách mạng cho cán bộ đảng viên, nâng cao bản lĩnh chính trị và tính tiền phong gương mẫu trong mỗi cán bộ đảng viên. Cũng trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy, kiện toàn bộ máy hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở theo nghị quyết 18 của BCH trung ương Đảng. Hàng năm làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo cơ sở thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới. Bên cạnh đó luôn quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ Đảng viên tham gia các khóa đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ: có 55 lượt cán bộ đảng viên tham gia các khóa đào tạo bồi dưỡng. Trong đó: cao cấp cử nhân chính trị 5 đồng chí; Trung cấp chính trị 13 đồng chí; Chuyên môn đại học ba đồng chí; Thạc sĩ 4 đồng chí; Bồi dưỡng chuyên viên và chuyên viên chính 30 Đồng chí và nhiều cán bộ công chức được tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ góp phần thiết thực nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên theo tinh thần nghị quyết 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII. Hàng năm qua đánh giá chất lượng công tác sinh hoạt của các chi bộ và đảng viên được nâng lên, trên 98% Đảng viên đều hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Số Đảng viên hoàn thành xuất sắc luôn đảm bảo đúng quy định, có 100% các chi bộ đều là hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có trên 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được các cấp khen thưởng, Đảng bộ liên tục giữ vững là đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 4/5 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được các cấp ghi nhận và khen thưởng. Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025 là: Lãnh đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và nhiệm vụ cấp trên giao hàng năm trong đó có 100% các tập thể đạt lao động tiên tiến, 96% trở lên cán bộ công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, 30% trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vụ, hàng năm có ít nhất từ 2 cá nhân được công nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trở lên, 100% cán bộ Đảng viên công chức được tiếp thu đầy đủ các nghị quyết chỉ thị của Đảng các cấp, xây dựng cơ quan kiểu mẫu, 100% Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu toàn diện, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong lãnh đạo quản lý điều hành và giải quyết công việc…

Tại đại hội các đại biểu đã tập trung thảo luận đưa ra những ý kiến đóng góp sát thực với tình hình cụ thể công tác của đảng bộ; trong đó tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, công tác, nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình trong đảng, tích cực tham mưu đề xuất với thủ trưởng, với các ban của đảng, để có biện pháp chỉ đạo kịp thời trong thực hiện nhiệm vụ và đề ra những giải pháp, mục tiêu cho nhiệm kỳ tới.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ khối Dân Đảng trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời chỉ ra những mặt hạn chế, yếu kém cần khắc phục. Qua đó, đồng chí cũng đã nêu ra những nhiệm vụ mục tiêu trước mắt cho nhiệm kỳ tới: Đảng bộ cần tiếp tục phát huy vai trò, vị trí là trung tâm chính trị đầu não của huyện, cần đánh giá đúng thế mạnh của mình để lựa chọn các chỉ tiêu mang tính đột phá trong nhiệm kỳ tới; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chương trình chuyên đề của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015-2020 bằng nhiều hình thức thiết thực; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, chỉ đạo, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ chính trị của từng Ban, đoàn thể. Quan tâm, chăm lo đến đời sống, vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên để khuyến khích cán bộ, đảng viên tự giác học tập, chủ động tham mưu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức Đảng, trọng tâm là xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong công tác xây dựng Đảng, điều quan trong trước hết là phải tăng cường giáo dục, rèn luyện và xây dựng đội ngũ đảng viên, nhất là cấp ủy có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức cả về quân sự, pháp luật và kinh tế - xã hội; khắc phục triệt để những hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết TW4 (khóa XII), nhất là vấn đề “tự diễn biến”,  “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nhiệm kỳ tới, mỗi cán bộ, đảng viên phải nỗ lực nhiều hơn nữa, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, nắm vững thời cơ, phát huy tinh thần đoàn kết thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đề ra.

Với tinh thần tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ, trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ khối Dân Đảng gồm 8 đồng chí. Đại hội cũng đã tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 5 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất BCH Đảng bộ khối Dân Đảng đã bầu Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, UBKT, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy. Đồng chí Hàn Văn Quảng, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng bộ khối Dân Đảng khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025. 100% đại biểu chính thức đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội với những chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm, Đại hội Đảng bộ khối Dân Đảng lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp./.

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  ĐẢNG BỘ XÃ XUÂN DU LONG TRỌNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ XXIV, NHIỆM KỲ 2020-2025.(29/05/2020 5:08 CH)

  Đại hội đại biểu lần thứ V nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ thị trấn Bến Sung đã thành công tốt đẹp.(29/05/2020 4:59 CH)

  Lễ ra quân vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.(27/05/2020 8:22 SA)

  Lễ Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hệ không tập trung huyện Như Thanh khóa...(27/05/2020 8:14 SA)

  Chi bộ tòa án huyện tổ chức đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.(26/05/2020 3:57 CH)

  Đảng bộ xã Phú Nhuận Đại hội đại biểu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020- 2025.(25/05/2020 9:16 SA)

  ĐẢNG BỘ XÃ HẢI LONG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LẦN THỨ IX NHIỆM KỲ 2020-2025.(25/05/2020 9:08 SA)

  HỘI LHPN XÃ XUÂN PHÚC TỔ CHỨC LỄ RA MẮT MÔ HÌNH “ NHÓM CHA MẸ CHĂM SÓC VÀ PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ" (24/05/2020 8:25 SA)

  Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
  125 người đã bình chọn
  647 người đang online