Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Thanh

Chủ nhật, ngày 27 tháng 9 năm 2020

ĐẢNG BỘ XÃ XUÂN PHÚC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ XXIV NHIỆM KỲ 2020-2025.

Đăng ngày 20 - 05 - 2020
100%

Trong 2 ngày, 17 và 18 tháng 5 năm 2020, Đảng bộ xã Xuân Phúc đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020 - 2025. Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hàn Văn Huyên, Ủy viên Ban thường vụ, phó chủ tịch thường trực HĐND, Tổ trưởng Tổ công tác phụ trách đơn vị xã Xuân Phúc. Các đồng chí là thành viên tổ công tác của huyện và 135 đại biểu, đại diện cho 290 đảng viên trong toàn Đảng bộ về dự.

Nhiệm kỳ 2015-2020, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND, các ban, ngành cấp huyện, đảng bộ và nhân dân xã Xuân Phúc đã đoàn kết, vận dụng đúng đắn và linh hoạt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy tiềm năng nguồn lực, thế mạnh của địa phương, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đã đề ra. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm  (2015 - 2020) Đạt 16,6% tăng 1,3% so với nghị quyết đại hội đề ra; Tổng giá trị sản xuất các ngành chủ yếu đến hết năm 2019 đạt 234,3 tỷ đồng tăng so với năm 2015 là 86,2 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra là 28,4 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 33,9 triệu đồng/ người/ năm, tăng trên 20 triệu đồng so với năm 2015; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực tăng dần Tỷ trọng công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp - xây dựng, dịch vụ thương mại, giảm dần tỷ trọng trong nông nghiệp. Đến hết năm 2019, cơ cấu các ngành Nông - Lâm nghiệp, thủy sản 36,6%; Công nghiệp xây dựng 30,4%, Dịch vụ thương mại 33%. Hằng năm tăng thu ngân sách khoảng 10%. Tổng thu ngân sách 91 tỷ  827 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 25,72% năm 2015 xuống còn 7,14% năm 2019. Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Quốc phòng - An ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. 5 năm qua, xã đã phát huy nội lực, tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên và ngân sách địa phương tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng với tổng nguồn vốn đầu tư trên 223tỷ đồng. Chương trình Xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh với mục tiêu kinh tế phát triển, đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên, an ninh trật tự, an toàn xã hội ổn định, phát huy sức mạnh nhân dân. Đảng ủy đã ban hành nghị quyết về tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện nâng cao các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt, trong nhiệm kỳ qua, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên luôn được Đảng bộ xã Xuân Phúc đặc biệt quan tâm, chú trọng. Hàng năm, đảng ủy xã có nghị quyết về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Công tác tổ chức và cán bộ luôn được coi trọng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên. Đảng bộ xã hiện có tổng số 290 đảng viên sinh hoạt tại 19 chi bộ. Qua đánh giá xếp loại hàng năm có 100% chi bộ hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ  liên tục  nhiều năm được Huyện ủy đánh giá xếp loại Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020 - 2025,  Đảng bộ xã Xuân Phúc đề ra 26 chỉ tiêu, 1 Chương trình trọng tâm đó là " Tập trung phát triển toàn diện mọi lĩnh vực kinh tế - Văn hóa xã hội - Quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng chính quyền mặt trận và các đoàn thể,  trong đó xác định rõ phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm then chốt tập trung mọi nguồn lực phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương để đầu tư cho sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp, thương mại dịch vụ, công nghiệp và đầu tư xây dựng các hạng mục công trình công cộng. Nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân phấn đấu đến năm 2025 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao'.  Về  2  khâu đột phá mà đại hội xác định đó là: Đẩy mạnh phát triển kinh tế lâm nghiệp, trọng tâm là trồng rừng gỗ lớn, chuyển đổi rừng gỗ nhỏ sáng rừng gỗ lớn, du nhập giống cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao vào sản xuất như cây Tếch Lai, tập trung thâm canh diện tích rừng sản xuất để có giá trị cao trên một đơn vị diện tích,  tăng cao thu nhập từ kinh tế lâm nghiệp. Rà soát quy hoạch lại diện tích đất sản xuất nông nghiệp, đất sản xuất kinh doanh, dành quỹ đất để kêu gọi đầu tư cơ sở chế biến Nông - Lâm sản, các mô hình chăn nuôi tập trung quy mô lớn gắn với chế biến, giải quyết công ăn việc làm cho lao động địa phương, đồng thời tạo ra từ một đến hai sản phẩm hàng hóa đạt tiêu chuẩn OCOP.

Tại Đại hội đã có nhiều ý kiến góp ý tâm huyết, thiết thực bổ sung vào dự thảo Báo cáo Chính trị, dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Xuân Phúc, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời tập trung thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ huyện và văn kiện đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hàn Văn Huyên, phó chủ tịch Thường HĐND huyện đã ghi nhận những thành tích Đảng bộ và nhân dân xã Xuân Phúc đạt được trong nhiệm kỳ qua và yêu cầu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã cần khắc phục kịp thời những hạn chế còn tồn tại; phát huy truyền thống đoàn kết, lãnh chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra, trong đó chú trọng phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương; nâng cao đời sống của người dân. Quan tâm đặc biệt đến công tác xây dựng Đảng, tiếp tục đảm bảo vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; đẩy mạnh thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; phát huy dân chủ, tự phê bình và phê bình. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đảng viên trong nói và làm, gương mẫu trong công tác và trong cuộc sống. Tiếp tục đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phối hợp tốt công tác giữa chính quyền và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể; phát huy quyền làm chủ thực sự của nhân dân. 

Với tinh thần tập trung, dân chủ, thống nhất cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 14 đồng chí. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Như Thanh lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại phiên họp thứ nhất, BCH Đảng bộ xã Xuân Phúc lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 -2025. đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy; các chức danh Bí thư,Phó Bí thư Đảng ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Đồng chí Nguyễn Trọng Thiện, tiếp tục tái cử được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Xuân Phúc.

Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, Đại hội Đảng bộ xã Xuân Phúc lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp.

 

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  HỘI NGƯỜI CAO TUỔI HUYÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO BAN VỀ CÂU LẠC BỘ LIÊN THẾ HỆ TỰ GIÚP NHAU NĂM 2020.(25/09/2020 3:15 CH)

  Ra mắt Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau chi hội người cao tuổi thôn Ao Mè xã Yên Lạc.(25/09/2020 3:03 CH)

  Thôn Quảng Đại xã Xuân Thái Khai trương xây dựng thôn văn hóa(22/09/2020 4:35 CH)

  Huyện Như Thanh Tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2020.(18/09/2020 6:48 SA)

  Huyện ủy công bố các Quyết định về điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo của ban thường vụ Huyện ủy.(18/09/2020 4:10 CH)

  Huyện Như Thanh phát triển mạnh môn bóng chuyền hơi tại các địa phương.(17/09/2020 9:06 SA)

  Huyện đoàn sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 9 tháng đầu năm 2020, triển khai...(17/09/2020 9:01 SA)

  THÔN ĐỒNG XUÂN XÃ MẬU LÂM TỔ CHỨC LỄ RA MẮT CÂU LẠC BỘ LIÊN THẾ HỆ TỰ GIÚP NHAU.(10/09/2020 7:22 SA)

  Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
  134 người đã bình chọn
  533 người đang online