Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Thanh

Thứ ba, ngày 7 tháng 7 năm 2020

Đại hội đại biểu lần thứ V nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ thị trấn Bến Sung đã thành công tốt đẹp.

Đăng ngày 29 - 05 - 2020
100%

Trong 2 ngày 27 và 28 tháng 05 năm 2020, Đảng bộ thị trấn Bến Sung long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc trong đời sống chính trị của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Bến Sung. Đại hội vui mừng chào đón đồng chí Đinh Xuân hướng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện về dự, theo dõi và trực tiếp chỉ đạo Đại hội. Về dự, theo dõi, động viên Đại hội có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, các thành viên trong tổ công tác của Huyện ủy, các đồng chí đại diện nguyên lãnh đạo huyện, lãnh đạo thị trấn Bến Sung và xã Hải Vân trước đây. Đặc biệt Đại hội nhiệt liệt chào mừng 138 đảng viên ưu tú đại diện cho 486 đảng viên trong toàn Đảng bộ về dự đại hội.

Trong 5 năm qua, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc thị trấn Bến Sung đã phát huy truyền thống, chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn thách thức, phát huy tốt tiềm năng lợi thế, khơi dậy mạnh mẽ các nguồn lực sẵn có để phát triển thị trấn Bến Sung thành đầu tàu kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội của huyện. Nét nổi bật đó là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trong nhiệm kỳ qua đạt 17,6% bằng 125% kế hoạch; năm 2020 tổng giá trị sản xuất các ngành chủ yếu đạt trên 774,9 tỷ đồng; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn phong phú và đa dạng, năm 2020 giá trị ngành dịch vụ ước đạt trên 488 tỷ, tăng gấp 4,4 lần so với năm 2015, đạt 116% kế hoạch; Các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, xây dựng được phát huy, giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt trên 160 tỷ đồng, tăng gấp 3,4 lần so với năm 2015, đạt 116% kế hoạch; chiếm tỉ trọng 20,7 % trong cơ cấu ngành kinh tế, tạo ra được nhiều việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động và đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế làm thay đổi toàn diện bộ mặt đô thị, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao. Mặc dù ngành nông nghiệp chỉ chiếm 16,2% trong cơ cấu nền kinh tế nhưng năm 2020 ước đạt trên 125 tỷ đồng, bằng 193% kế hoạch và đóng góp quan trọng trong việc nâng cao thu nhập cho người dân và bảo vệ môi trường; Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 63 triệu đồng, tăng 2,4 lần so với năm 2015. Công tác quản lý quy hoạch, xây dựng đô thị và chỉnh trang đô thị được tập trung lãnh đạo, huy động tốt các nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng như hệ thống đường giao thông, cấp thoát nước, vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng đã làm cho bức tranh đô thị ngày càng xanh sạch đẹp, văn minh. Cụ thể, thị trấn Bến Sung đã thực hiện tốt công tác quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên và môi trường đô thị; Tỷ lệ thu gom rác thải rắn đạt 93% số hộ, cơ quan, doanh nghiệp tham gia; Tỷ lệ dân số được dùng nước hợp vệ sinh đạt 100%, trong đó nước sạch đạt 90%, đạt kế hoạch đề ra; Tăng cường lãnh đạo, quản lý, khai thác và thu hút vốn đầu tư đạt kết quả tốt, tạo được môi trường đầu tư kinh doanh cạnh tranh lành mạnh, kết cấu hạ tầng đô thị được đầu tư đồng bộ. Trong nhiệm kỳ có 133 công trình được đầu tư xây dựng với tổng số vốn đầu tư trên 74 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 7,5 tỷ đồng, ngân sách thị trấn trên 53 tỷ đồng. Nếu như thu ngân sách năm 2015 mới chỉ đạt 6,2 tỷ đồng thì đến hết năm 2020 ước đạt 35 tỷ đồng, tăng 5,6 lần. Hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân trong nhiệm kỳ ổn định, đến năm 2020 tổng nguồn vốn 57 tỷ đồng, tăng 25 tỷ so với năm 2015. Tổng dư nợ 49 tỷ đồng, tăng 23 tỷ so với năm 2015. Bên cạnh đó, với sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân, năm 2016 xã Hải Vân được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Với kết quả của 2 đơn vị trước sáp nhập đến nay thị trấn Bến Sung và khu vực mở rộng được công nhận là đô thị loại V.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến tiến bộ theo hướng chuẩn hóa và xã hội hóa. Đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện; có 15/16 thôn khu phố và 5 cơ quan giữ vững danh hiệu văn hóa, tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa các cấp bình quân 88,2%; Công tác thông tin tuyên truyền được tăng cường; Các hoạt động lễ hội, du lịch tâm linh được quản lý chặt chẽ; Phong trào thể dục thể thao luôn nằm trong tp đầu của huyện; Giáo dục đào tạo có bước phát triển vượt bậc, đến nay, 100% trường Mầm non, Tiểu học, THCS được công nhận lại đạt chuẩn quốc gia, trường Mầm non và trường Tiểu học đạt danh hiệu đơn vị kiểu mẫu cấp tỉnh, chất lượng dạy và học được nâng lên, tỷ lệ học sinh giỏi các cấp và kết quả thi vào các trường đại học cao đẳng luôn dẫn đầu trong toàn huyện, trường mầm non tư thục Nobel và trung tâm Anh ngữ Aplus hoạt động có hiệu quả đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục; Công tác xã hội hóa giáo dục, khuyến học, khuyến tài, hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng luôn được quan tâm và ngày càng sâu rộng, góp phần bảo đảm cơ hội cho mọi người được học tập không ngừng, học tập suốt đời, tiến tới xây dựng "xã hội học tập". Công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân được quan tâm, làm tốt công tác y tế dự phòng. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên bình quân 5 năm là 0,67%, tỷ lệ tăng dân số cơ học bình quân 5 năm là 1,99%. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng năm 2019 là 6,1%, so với năm 2015 giảm 4,3%. Công tác an sinh xã hội được thực hiện thường xuyên, truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa luôn được quan tâm thực hiện. Tỷ lệ hộ cận nghèo năm 2019 còn 4,37%. 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được ngói hoá về nhà ở. Những kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội của thị trấn Bến Sung luôn dẫn đầu trong huyện.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực; Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên được nâng cao, lòng tin của nhân dân đối với Đảng bộ tiếp tục được củng cố vững chắc; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nướcý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức; Tăng cường hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 50 đảng viên. Đảng bộ và các tổ chức chính trị xã hội liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được các cấp khen thưởng. Những thành quả mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc thị trấn Bến Sung đạt được trong nhiệm kỳ qua là hết sức quan trọng góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện nhà đồng thời là tiền đề, là động lực to lớn để thị trấn Bến Sung tiếp tục phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới, góp phần xây dựng thị trấn Bến Sung trở thành đô thị văn minh, kiểu mẫu vào năm 2024. Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo Chính trị cũng chỉ rõ những yếu kém khuyết điểm trên các lĩnh vực như: Quản lý, quy hoạch đô thị; Phát triển ngành nghề còn thiếu kinh nghiệm, chưa hiệu quả; Thiếu việc làm cho người lao động;  Chênh lệch thu nhập của người lao động còn quá cao; Hoạt động văn hóa - xã hội có mặt chất lượng còn thấp; An ninh đô thị còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường; Công tác xây dựng Đảng, các tổ chức chính trị có mặt chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trên cơ sở thực tế và dự báo tình hình cũng như tiếp thu ý kiến chỉ đạo của  các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Đảng bộ thị trấn Bến Sung đã đề ra 26 chỉ tiêu chủ yếu cho nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm đưa thị trấn vững bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Trong đó phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 83 triệu đồng/người/năm; phấn đấu thành lập 70 doanh nghiệp trở lên; Đến năm 2025 thị trấn Bến Sung không còn hộ nghèo (trừ các hộ thuộc diện bảo trợ xã hội); Trong nhiệm kỳ kết nạp được từ  50 đảng viên trở lên;... Đại hội đã thống nhất thông qua chương trình trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: Xây dựng đô thị văn minh, kiểu mẫu đến năm 2024. Và 2 khâu đột phá gồm: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quản lý thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng đô thị theo hướng văn minh, hiện đại nhằm phát triển các loại hình dịch vụ chất lượng cao, thúc đẩy mũi nhọn kinh tế phát triển; Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong lãnh đạo, quản lý và điều hành. Nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ từ thị trấn đến các thôn, khu phố, cơ quan, đơn vị.

Đại hội cũng đã thông qua Báo cáo Kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn khóa IV. Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận làm rõ hơn nguyên nhân của  những những kết quả đạt được cũng như những tồn tại hạn chế mà Báo cáo Chính trị và Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Bến Sung khóa IV đã nêu. Đồng thời, đề ra các giải pháp, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh chỉ đạo của khóa tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đinh Xuân Hướng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thị trấn Bến Sung đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh: Bước vào giai đoạn mới, nhiều dự án sẽ được đầu tư vào huyện cũng như trên địa bàn thị trấn và sự lan tỏa của các dự án thuộc khu kinh tế Nghi Sơn, Lam Sơn - Sao Vàng và các dự án quan trọng khác sẽ là thời cơ, vận hội để đưa thị trấn Bến Sung phát triển nên tầm cao mới. Đồng chí Đinh Xuân Hướng cho rằng: Thị trấn Bến Sung là một đô thị trẻ đang trên đà phát triển đi lên, là trung tâm kinh tế - văn hóa - chính trị của huyện, nơi có khu du lịch sinh thái Bến En đầy hấp hẫn và nhiều khu di tích lịch sử, du lịch tâm linh, nơi giao thoa về kinh tế và văn hóa trong huyện, trong tỉnh,... những yếu tố đó là điều kiện thuận lợi để Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thị trấn Bến Sung phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, vượt qua khó khăn, thách thức, huy động và phát huy hiệu quả mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiệu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, xây dựng thị trấn Bến Sung thành đô thị văn minh, kiểu mẫu. Nói về các chỉ tiêu cụ thể, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND đề nghị Đảng bộ thị trấn Bến Sung cần điều chỉnh một số chỉ tiêu cho phù hợp như: Phấn đấu phát triển 70 doanh nghiệp là thấp hơn chỉ tiêu huyện giao, do đó thị trấn phải phấn đấu phát triển từ 75 doanh nghiệp trở lên cho phù hợp với chỉ tiêu của huyện; Đối với thị trấn đến năm 2025 vẫn còn 2,5% hộ cận nghèo là cao vì thị trấn là đầu tàu kinh tế - văn hóa - xã hội của huyện nên phải phấn đấu không còn hộ nghèo và hộ cận nghèo (trừ các hộ gia đình thuộc đối tượng bảo trợ xã hội); Về thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 là 83 triệu đồng/người/năm là còn khiêm tốn so với tiềm năng, lợi thế của thị trấn Bến Sung. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Đinh Xuân Hướng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh thêm một số vấn đề để Đại hội thảo luận từ đó quyết nghị phương hướng mục tiêu phấn đấu: Một là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, phát triển đô thị; Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực; Mở rộng, nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ và thương mại, du lịch; Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; Quan tâm tháo gỡ khó khăn, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tuyên truyền phát triển các loại hình doanh nghiệp, khởi nghiệp; Hình thành các khu chuyên canh nông nghiệp công nghệ cao, phát triển con nuôi đặc sản gắn với phát triển du lịch sinh thái. Hai là: Xác định du lịch, dịch vụ là một trong những chương trình trọng tâm của huyện và thị trấn. Vì vậy, thị trấn phải tận dụng được sự hỗ trợ của Nhà nước và xã hội hóa các nguồn lực nhằm tôn tạo, mở rộng, quản lý có hiệu quả các khu di tích lịch sử, các điểm danh lam thắng cảnh, du lịch tâm linh; Tăng cường quảng bá về các tiềm năng du lịch bằng nhiều hình thức; Có cơ chế khuyến khích các tập thể, cá nhân phát triển mạnh cơ sở kinh doanh, khu vực lưu trú, nhà hàng, khu vui chơi giải trí, khu du lịch trải nghiệm, trung tâm thương mại và dịch vụ mua sắm, du nhập và phát huy các ngành nghề truyền thống phục vụ khách du lịch, phát triển du lịch cộng đồng. Ba là: Coi trọng phát triển văn hóa xã hội, cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, đẩy mạnh xã hội hóa gắn với nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội; Thực hiện tốt hơn nữa các chính sách an sinh xã hội; Duy trì và nâng cao hiệu quả chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn, công tác khuyến học khuyến tài; Tiếp tục qua tâm đào tạo nguồn nhân lực; Nâng cao hơn nữa các danh hiệu văn hóa, thực hiện tốt Chỉ thị số 11 của Huyện ủy về thực hiện việc cưới, việc tang và lễ hội theo nếp sống văn hóa mới; Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, giải quyết tốt các vấn đề nhân dân quan tâm, nhằm hướng tới xây dựng đo thị văn minh, công dân thân thiện. Trước mắt Đảng ủy, Chính quyền, MTTQ các đoàn thể phải tăng cương tuyên truyền cho nhân dân thực hiện phòng chống dịch Covid-19, chung sống an toàn nhưng tuyệt đối không được chủ quan. Bốn là: Duy trì tốt công tác bảo đảm anh ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề khiếu nại tố cáo, góp phần xây dựng môi trường chính trị lành mạnh tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Năm là: Làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện tật tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đề cao vai trò nêu gương của người đảng viên trong việc nói và làm, gương mẫu trong công tác và cuộc sống: Tiếp tục đảm bảo hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, thực hiện tốt công tác phối hợp giữa chính quyền với MTTQ, các tổ chức đoàn thể; Phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Muốn vậy, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy và từng đồng chí thành viên cấp ủy cần đoàn kết, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân, thực hiện nghiêm quy chế làm việc và mối quan hệ công tác, các quy định của Đảng, Nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực chuyên môn, có phẩm chất đạo đức, dám nghĩ, dám làm, toàn tâm, toán ý, trách nhiệm và trăn trở vì sự phát triển của quê hương, Đất nước. Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cũng tin tưởng Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn bầu ra những cán bộ tiêu biểu, xuất sắc, có uy tín, trách nhiệm cao, đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo tham gia vào Ban Chấp hành khóa mới và đại diện cho Đảng bộ thị trấn đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Như Thanh lần thứ XXIII.

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo và phát triển, Đại hội Đảng bộ thị trấn Bến Sung đã bầu ra Ban Chấp hành khóa V gồm 15 đồng chí và lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng ủy thị trấn nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại phiên họp thứ nhất BCH Đảng bộ thị trấn Bến Sung nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban thường vụ Đảng ủy gồm 5 đồng chí; Bầu Bí thư, các PBí thư Đảng ủy; Bầu UBKT, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy. Đồng chí Nguyễn Xuân Hòa, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy thị trấn khóa IV tiếp tục được tín nhiệm bầu tái cử chức danh Bí thư Đảng ủy, đồng chí Vũ Thị Duyên và đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu được bầu tái cử chức danh Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Bến Sung nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng tiến hành bầu 15 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Như Thanh lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội Đảng bô thị trấn Bến Sung lần thứ V nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thành công tốt đẹp./
.

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Hội Nông dân huyện tổ chức hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh...(07/07/2020 4:07 CH)

  Học và làm theo Bác ở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Như Thanh.(03/07/2020 7:49 SA)

  Tấm gương về nông dân Sản xuất kinh doanh làm theo lời Bác.(03/07/2020 7:41 SA)

  Tấm gương thầy giáo trẻ Nguyễn Sỹ Ngọc học tập và làm theo lời Bác.(03/07/2020 7:35 SA)

  UBND huyện tổ chức hội nghị đánh giá thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ...(03/07/2020 7:31 SA)

  Hội nông dân huyện phối hợp với Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại VTH Việt Nam tổ chức Hội...(03/07/2020 7:27 SA)

  HUYỆN NHƯ THANH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN GIAI ĐOẠN 2015-2020.(01/07/2020 4:39 CH)

  Làng Phượng Xuân xã Xuân Khang tổ chức lễ Khai trương xây dựng làng văn hóa.(25/06/2020 9:18 SA)

  Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
  129 người đã bình chọn
  679 người đang online