Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Thanh

Thứ tư, ngày 21 tháng 10 năm 2020

Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện Như Thanh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đăng ngày 08 - 05 - 2020
100%

Trong hai ngày mùng 7 và 8/5/2020, Đảng bộ Quân sự huyện Như Thanh long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có Thượng tá Lê Văn Đạt, Đảng ủy viên, Chủ nhiệm Kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh; đồng chí Trần Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện; đồng chí Đinh Xuân Hướng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện; các thành viên tổ công tác chỉ đạo tổ chức đại hội của Huyện ủy và Bộ CHQS tỉnh cùng đông đủ 33 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Trần Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện thay mặt Đoàn Chủ tịch nêu rõ: Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 có nhiệm vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự, nhiệm kỳ 2015-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội cấp trên; bầu BCH Đảng bộ Quân sự huyện nhiệm kỳ 2020-2025, bầu đoàn Đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XXIII. Do vậy thành công của Đại hội sẽ góp phần vào sự thành công của các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn huyện. Đoàn Chủ tịch đề nghị đại biểu Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ, phát huy trí tuệ, thảo luận góp ý kiến vào các văn kiện của cấp trên, đóng góp ý kiến vào mục tiêu, phương hướng nhiệm của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện tốt công tác nhân sự Đại hội đã đề ra.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ và Đảng ủy Bộ CHQS huyện, Đảng bộ Quân sự huyện phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị cũng như xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã chủ động, tích cực tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng thông qua việc các hệ thống các văn bản được ban hành kịp thời, cụ thể hoá các chương trình hành động của Huyện ủy về công tác quốc phòng, an ninh và các văn bản chỉ đạo của Bộ CHQS tỉnh. Trong 5 năm qua, toàn huyện có trên 2.400 đối tượng được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh. Thường xuyên kiện toàn và nâng cao chất lượng của lực lượng dân quân tự vệ và được xây dựng theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, đơn vị thường xuyên được kiện toàn đủ về số lượng, tốt về chất lượng, năng lực toàn diện được nâng lên tỷ lệ Đảng viên trong dân quân tự vệ năm 2015 là 23%, đến năm 2019 là 25%, Chất lượng công tác huấn luyện lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên luôn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác chính sách quân đội, hậu phương quân đội tiếp tục được quan tâm trong đó phát huy tốt, hiệu quả hoạt động phối hợp quân dân trong chăm sóc sức khỏe người có công, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ đã thực sự quan tâm, chăm lo xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, phát huy và giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất cao trong cấp ủy, chỉ huy đơn vị; duy trì tốt các chế độ, nề nếp sinh hoạt, quán triệt và thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên. Kết quả đánh giá chất lượng đảng viên, tổ chức Đảng hàng năm 100% cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có trường hợp vi phạm kỷ luật; 100% đảng viên trong Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảng bộ liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tập thể và cá nhân được các cấp tặng cờ, bằng khen giấy khen, là đơn vị  đầu tiên của huyện  đạt danh hiệu cơ quan, đơn vị kiểu mẫu. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại hạn chế Khuyết điểm đó là: Tham mưu tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4 phòng chậm tiến độ; Chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ dự bị động viên chưa đồng đều; Xây dựng chính quy rèn luyện kỹ thuật có lúc, có thời điểm chưa đi vào chiều sâu; Kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng của một số ban chỉ huy quân sự xã Đơn vị tự vệ có thời điểm còn hạn chế. Nhiệm kỳ 2020 – 2025 Đảng bộ Quân sự huyện Như Thanh đề ra phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể: Phấn đấu trong nhiệm kỳ có 100% cán bộ, các đối tượng theo quy định được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; tham mưu, xử lý tốt mọi tình huống về QP-AN, thiên tai, hỏa hoạn, không để bị động bất ngờ; 100% cán bộ, chiến sỹ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, đơn vị đạt tiêu chuẩn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân hàng năm; hoàn thành 100% nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu các phong trào thi đua các cuộc vận động ngành Hậu cần, kỹ thuật, tài chính; phấn đấu xây dựng 100% cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 98% hoàn thành tốt trở lên; 100% đoàn viên được bồi dưỡng, kết nạp đảng.

Phát huy tinh thần dân chủ, tập trung trí tuệ, các đại biểu tham dự Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, chương trình hành động thực hiện nghị quyết của BCH Đảng bộ Quân sự huyện, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng thời, biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 2 khâu đột phá là nâng cao chất lượng huấn luyện và nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thượng tá Lê Văn Đạt, Đảng ủy viên, Chủ nhiệm Kỹ thuật, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng và kết quả mà Đảng bộ quân sự huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng tình với những nội dung đã được xác định trong báo cáo chính trị, đồng chí cũng gợi ý một số nhiệm vụ cần tập trung trong nhiệm kỳ mới. Đó là: thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang; làm tốt công tác tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng KVPT ngày càng vững chắc, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với nhiệm vụ quốc phòng an ninh; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện chiến đấu, tham mưu thực hiện hiệu quả các cuộc luyện tập, diễn tập bảo đảm an toàn tuyệt đối, xây dựng nghiêm chế độ nề nếp, chính quy, xây dựng cơ quan mẫu mực tiêu biểu, xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện thực sự là chỗ dựa tin cậy  của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội cụ Hồ và các quy định về trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Với tinh thần tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ, trách nhiệm, 33 đại biểu chính thức dự Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện gồm 05 đồng chí. Đại hội cũng đã tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại phiên họp thứ nhất BCH các đại biểu đã bầu Phó Bí thư, UBKT, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy. Đồng chí Phan Huy Chung, Chính trị viên BCH Quân sự huyện được tín nhiệm bầu tái cử chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện khóa VII nhiệm kỳ 2020-2025. 100% đại biểu chính thức đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội với những chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau 1,5 ngày làm việc, Đại hội BCH Đảng bộ Quân sự huyện Như Thanh đã thông qua Nghị quyết, bế mạc và thành công tốt đẹp.

 

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Cơ quan Dân Đảng ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hai...(20/10/2020 4:41 CH)

  Công đoàn cơ quan UBND huyện tổ chức giải bóng chuyền hơi chào mừng ngày kỷ niệm 90 năm ngày...(20/10/2020 4:39 CH)

  Giao lưu thể thao chào mừng ngày kỷ niệm các Ban của Đảng, các đoàn thể năm 2020.(20/10/2020 4:37 CH)

  Huyện Như Thanh mưa to, nước dâng cao, tràn qua nhiều ngầm, tràn làm chia cắt giao thông.(16/10/2020 10:30 SA)

  UBND HUYỆN NHƯ THANH GẶP MẶT DOANH NHIỆP NHÂN NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM 13/10(15/10/2020 4:13 CH)

  Hội nông dân xã Yên Thọ tổ chức giải bóng chuyền hơi cúp “Bông lúa vàng” lần thứ nhất năm 2020.(15/10/2020 2:13 CH)

  Hội nông dân xã Xuân Khang tổ chức giải bóng chuyền cúp “Bông lúa vàng”năm 2020.(15/10/2020 2:10 CH)

  Ra mắt Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau chi hội người cao tuổi thôn Khả La xã Thanh Tân.(02/10/2020 3:40 CH)

  Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
  135 người đã bình chọn
  2484 người đang online