Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Thanh

Thứ ba, ngày 4 tháng 8 năm 2020

Đại hội Đảng bộ UBND huyện Như Thanh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp.

Đăng ngày 16 - 06 - 2020
100%

Trong 2 ngày 13,14/6, Đảng bộ UBND huyện Như Thanh tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội rất vui mừng và phấn khởi được đón đồng chí Đinh Xuân Hướng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện về dự và trực tiếp phát biểu chỉ đạo Đại hội. Dự đại hội có đồng chí thượng tá Trần Hùng Vương, Thường vụ Huyện ủy, Trưởng công an huyện, Tổ trưởng và các đồng chí trong tổ công tác chỉ đạo Đại hội của Huyện ủy; đại diện Đảng bộ Khối Dân Đảng, cùng đông đủ 107 đảng viên trong Đảng bộ.

Đảng bộ UBND huyện là Đảng bộ đặc thù, có nhiệm vụ tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về KT-XH, QP-AN của huyện. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ UBND huyện Như Thanh đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ và đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, góp phần quna trọng trong hoàn thành nhiệm vụ chính trị của huyện Như Thanh. Xác định lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng bộ UBND huyện đã tập trung tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện chỉ đạo và tổ chức thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng; Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút được nhiều dự án đầu tư trên địa bàn; Khai thác, phát huy tốt các tiềm năng, thế mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển. Cụ thể: Kết quả huy động vốn đầu tư toàn xã hội trong giai đoạn 2016-2020 ước đạt trên 8.000 tỷ đồng tăng 2,36 lần so với giai đoạn 2011-2015. Cơ cấu các  nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước trên 1420 tỷ đồng, chiếm 17,5%. Bên cạnh đó Đảng bộ đã tập trung tham mưu cho cấp ủy nhiều giải pháp nhằm khơi dậy tiềm năng, thế mạnh của địa phương; Triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực phát triển sản xuất nông nghiệp, đặc biệt trong chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt những kết quả nổi bật, làm cho bộ mặt làng que nông thôn đổi mới khang trang, sạch đẹp, an toàn, dẫn đầu các huyện miền núi trong tỉnh; Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội có nhiều tiến bộ; Thực hiện tốt công tác tài chính, tính dụng; công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên-môi trường, phát triển quỹ đất vv... Việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc ở các phòng, đơn vị, bộ phận trong cơ quan đã tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp và giao dịch của tổ chức, cá nhân. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, việc làm, đời sống và thực hiện các chính sách an sinh xã hội có nhiều bước tiến quan trọng, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng trên các mặt mặt tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức. Đảng bộ đã tổ chức quán triệt kịp thời, đầy đủ, nghiêm túc các Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy đến đội ngũ cán bộ đảng viên, với tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt 100%; triển khai học tập, quán triệt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”, “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. 5 năm qua, Đảng bộ đã kết nạp được 12 đảng viên, vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết. Kết quả xếp loại đảng viên hàng năm có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; Từ năm 2015 đến năm 2018 Đảng bộ được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, năm 2019 đạt đơn vị "Trong sạch, vững mạnh'; Cơ quan đạt danh hiệu cơ quan văn hóa nhiều năm liên tục; 100% tổ chức đoàn thể đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc, các tổ chức đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ.

Tại đại hội, các đại biểu đã tham gia thảo luận, chỉ ra những tồn tại, hạn chế; đúc rút nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Từ đó, đóng góp vào phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025. Phương hướng chung: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; Bám sát nghị quyết Đại hội lần thứ XXIII của Đảng bộ huyện, các chủ trương, nghị quyết, chương trình công tác của cấp uỷ huyện và cấp trên, làm tốt công tác tham mưu, bảo đảm kịp thời, chất lượng, hiệu quả; Phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, tăng cường kỷ luật, đoàn kết, thống nhất; Phấn đấu giữ vững tiêu chuẩn Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các mục tiêu chủ yếu. Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ cơ quan UBND huyện phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, trong đó có 15% trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 100% phòng phòng, cơ quan chuyên môn hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 50% số phòng chuyên môn được biểu dương khen thưởng ở các ngành các cấp; Phấn đấu từ 3 tập thể điển hình tiên tiến trở lên; Có 10% cán bộ đạt chiến sĩ thi đua cơ sở trở lên. Về công tác xây dựng Đảng, phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 15 đến 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không có chi bộ yếu kém; Bồi dưỡng kết nạp từ 7 Đảng viên trở lên. Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm và đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu từ năm 2020. Về xây dựng cơ quan, 100% gia đình đảng viên giữ mối liên hệ và chấp hành tốt các quy định ở nơi cư trú, được công nhận gia đình văn hóa, cơ quan giữ vững danh hiệu cơ quan văn hóa và được công nhận cơ quan kiểu mẫu năm 2020.  Lãnh đạo hoạt động đoàn thể, hàng năm có 100% hội viên, đoàn viên đạt loại tốt. 100% các đoàn thể đạt vững mạnh. Về khâu đột phá, đại hội xác định, thứ nhất: Nâng cao đạo đức công vụ của đội ngũ công chức, viên chức trong thực thi công việc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chuyên môn thời kỳ mới. Khâu đột phá tiếp theo Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ và giải quyết công việc của cán bộ công chức viên chức.

Dự và phát biểu tại đại hội, đồng chí Đinh Xuân Hướng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ UBND huyện đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bên cạnh đó, đồng chí cũng yêu cầu Đảng bộ UBND huyện cần tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo và sinh hoạt của Đảng ủy và các chi bộ; Đổi mới phương thức làm việc của cơ quan hành chính Nhà nước; Đẩy mạnh cải cách hành chính; Thường xuyên kiểm tra việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, hiệu quả quản lý Nhà nước về phòng chống tham nhũng, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Với phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - Trí tuệ - Trách nhiệm, Đại hội UBND huyện đã bầu 9 đồng chí vào BCH Đảng bộ khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025; Ngoài 11 đại biểu đương nhiên, Đại hội đã bầu 7 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Như Thanh lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được tổ chức trong thời gian tới.

Tại phiên họp thứ nhất, BCH Đảng bộ UBND huyện khóa VII đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 3 đồng chí; Bầu Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy UBND huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lương Văn Hoàn, Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Đảng ủy khóa VI được tín nhiệm bầu tái cử chức danh Bí thư Đảng ủy khóa VII; Đồng chí Hàn Văn Huyên, Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện, Trực Đảng ủy khóa VI được bầu chức danh Phó Bí thư Đảng ủy khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Đảng bộ UBND huyện đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội, bế mạc và thành công tốt đẹp./.

 

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  KHU PHỐ II THỊ TRẤN BẾN SUNG TỔ CHỨC LỄ RA MẮT CÂU LẠC BỘ LIÊN THẾ HỆ TỰ GIÚP NHAU.(03/08/2020 7:49 SA)

  Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức buổi toạ đàm kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo...(30/07/2020 3:30 CH)

  Hội Cựu chiến binh tỉnh trao bò giống sinh sản cho 42 hội viên Hội Cựu chiến binh có hoàn cảnh...(30/07/2020 2:37 CH)

  Thắp nến tri ân anh hùng liệt sỹ nhân dịp 27/7.(28/07/2020 4:27 CH)

  Liên đoàn Lao động huyện Như Thanh, Sơ kết 6 tháng đầu năm 2020; bầu bổ sung BCH LĐLĐ huyện khóa...(28/07/2020 3:31 CH)

  Tỉnh Thanh Hóa triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống COVID-19 trong tình hình mới.(28/07/2020 8:03 SA)

  Ban Chỉ đạo (BCĐ) kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 năm học 2020 – 2021 tổ chức họp triển khai kế...(27/07/2020 9:12 SA)

  Đồng loạt các địa phương trong huyện thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ vào tối ngày 26/7/2020.(27/07/2020 3:58 CH)

  Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
  130 người đã bình chọn
  1051 người đang online