Danh bạ điện thoại

Đăng ngày 11 - 07 - 2019
100%

UBND HUYỆN NHƯ THANH

Địa chỉ: Thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)848.002; Fax: (02373)848.340; Email: nhuthanh@thanhhoa.gov.vn

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Đặng Tiến Dũng

Chủ tịch UBND huyện

0904588478

dungdtct.nhuthanh@thanhhoa.gov.vn

2

Lê Ngọc Hoa

Phó Chủ tịch UBND huyện

0983730871

Hoanln.nhuthanh@thanhhoa.gov.vn

3

Hàn Văn Huyên

Phó Chủ tịch UBND huyện

02373288789

Huyenhv.nhuthanh@thanhhoa.gov.vn

4

Đặng Hồng Sơn

Chánh  VP HĐND-UBND

0912277862

Sondh.nhuthanh@thanhhoa.gov.vn

5

Trương Thành Nam

Phó Chánh VP HĐND-UBND

0983595346

Namtt.nhuthanh@thanhhoa.gov.vn

6

Nguyễn Thị Nga

Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch

0914365487

Ngant.nhuthanh@thanhhoa.gov.vn

7

Lê Thị Thu Phương

Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch

0987264668

Phuongltt.nhuthanh@thanhhoa.gov.vn

8

Lê Việt Hà

Chánh Thanh tra

0986601585

Halv.nhuthanh@thanhhoa.gov.vn

9

Phạm Văn Sang

Phó Chánh thanh tra

0967572662

Sangpv.nhuthanh@thanhhoa.gov.vn

10

Nguyễn Trung Thành

Trưởng phòng Nội vụ

0989804175

thanh.nhuthanh@thanhhoa.gov.vn

11

Trần Tuấn Long

Phó Trưởng phòng Nội vụ

0817556462

Longtt.nhuthanh@thanhhoa.gov.vn

12

Nguyễn Văn Thắng

Trưởng phòng Tư pháp

0973506488

Thangnv.nhuthanh@thanhhoa.gov.vn

13

Nguyễn Thị Oanh

Phó Trưởng phòng Tư pháp

0944341455

Oanhnt.nhuthanh@thanhhoa.gov.vn

14

Nguyễn Hoàng Ngọc

Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng

0975314444

Ngocnh.nhuthanh@thanhhoa.gov.vn

16

Trương Mạnh Linh

Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng

0984415572

Linhtm.nhuthanh@thanhhoa.gov.vn

17

Lê Huy Chung

Trưởng phòng TN&MT

0912730844

Sylh.nhuthanh@thanhhoa.gov.vn

18

Đoàn Công Đức

Phó Trưởng phòng TN&MT

0914101686

Ducdc.nhuthanh@thanhhoa.gov.vn

19

Vũ Hữu Tuấn

Trưởng phòng NN&PTNT

0977243850

Tuanvh.nhuthanh@thanhhoa.gov.vn

20

Quách Minh Đức

Phó Trưởng phòng NN&PTNT

0968220583

Ducqm.nhuthanh@thanhhoa.gov.vn

21

Phạm Hữu Hùng

Trưởng phòng Dân tộc

0989151962

Hungph.nhuthanh@thanhhoa.gov.vn

22

Lê Thị Mai

Phó Trưởng phòng dân tộc

0982848900

Mailt.nhuthanh@thanhhoa.gov.vn

23

Trương Thanh Tĩnh

Trưởng phòng LĐTB&XH

0913582833

Tinhtt.nhuthanh@thanhhoa.gov.vn

24

Trần Anh Tuấn

Phó Trưởng phòng LĐTB&XH

0983297975

Tuanta.nhuthanh@thanhhoa.gov.vn

25

Trương Văn Thái

Phó Trưởng phòng LĐTB&XH

0978237370

Thaitv.nhuthanh@thanhhoa.gov.vn

26

Nguyễn Văn Cương

Trưởng phòng VH&TT

0962285218

Cuongnv.nhuthanh@thanhhoa.gov.vn

27

Trịnh Xuân Phòng

Phó Trưởng phòng VH&TT

0917100570

Phongtx.nhuthanh@thanhhoa.gov.vn

29

Vũ Đức Dũng

Trưởng phòng Y tế

0393998789

Dungvd.nhuthanh@thanhhoa.gov.vn

30

Lê Thúy Lan

Trưởng phòng GD&ĐT

0987914670

Lanlt.nhuthanh@thanhhoa.gov.vn

31

Vũ Thị Lan

Phó Trưởng phòng GD&ĐT

0968090537

Lanvt.nhuthanh@thanhhoa.gov.vn

32

Trịnh Minh Lâm

Phó Trưởng phòng GD&ĐT

0968090537

Lamtm.nhuthanh@thanhhoa.gov.vn

33

Đỗ Thanh Minh

Giám đốc Ban QLDA ĐT&XD

0984546222

Minhdt.nhuthanh@thanhhoa.gov.vn

34

Lê Đại Thắng

Giám đốc TT VHTTTT&DL

0949143111

Thangld.nhuthanh@thanhhoa.gov.vn

25

Đỗ Bá Phương

Phó Giám đốc TT VHTTTT&DL

0988203272

Phuongdb.nhuthanh@thanhhoa.gov.vn

26

Đoàn Văn Dũng

Phó Giám đốc TT VHTTTT&DL

0982526456

dungdv.nhuthanh@thanhhoa.gov.vn

27

Trần Văn Thành

Giám đốc TT DVNN

0385736943

Thanhtv.nhuthanh@thanhhoa.gov.vn

28

Lại Văn Lưu

Phó Giám đốc TT DVNN

0976549765

Luulv.nhuthanh@thanhhoa.gov.vn

29

Ngô Thị Huyền

Phó Giám đốc TT DVNN

0988203272

Huyennt.nhuthanh@thanhhoa.gov.vn

 

<

Tin mới nhất

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ(23/11/2020 11:36 SA)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP XÃ ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ(23/11/2020 11:17 SA)

Danh bạ điện thoại(11/07/2019 12:03 SA)

Danh bạ điện thoại(01/01/2015 2:58 CH)

Ảnh hội nghị tổng kết thi đua năm 2015(01/01/2014 10:12 SA)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
215 người đã bình chọn
2828 người đang online