Hướng dẫn công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí, việc xử lý thông tin báo chí

Đăng ngày 26 - 05 - 2021
100%

Nhằm tiếp tục triển khai và thực hiện tốt các nội dung, hoạt động báo chí trên địa bàn huyện và để nắm rõ quy trình tiếp và làm việc với báo chí; việc xử lý thông tin báo chí kịp thời. UBND huyện hướng dẫn các cơ quan nhà nước thực hiện việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí, xử lý thông tin báo chí, như sau:

1. Đối với công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị định 09/2017/NĐ-CP ngày 09/2/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước; ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại văn bản 3430-CV/VPTU ngày 29/8/2018 về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh; cung cấp đầy đủ họ tên, chức vụ người phát ngôn ( Người đứng đầu cơ quan, đơn vị ) kèm theo số điện thoại, địa chỉ email lên trang thông tin điện tử của đơn vị; chủ động cung cấp thông tin, kịp thời, chính xác theo định kỳ hoặc đột xuất cho các cơ quan báo chí theo đúng quy định. Việc cung cấp thông tin cho báo chí có thể bằng văn bản, thông tin trên trang thông tin điện tử, họp báo, trả lời phỏng vấn và các hình thức phù hợp khác. Đảm bảo thông tin cung cấp cho báo chí phải chính thống, kịp thời, chính xác và công khai, minh bạch để báo chí có đầy đủ thông tin đưa tin, phản ánh.  

- Phối hợp cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí và tạo điều kiện cho phóng viên tác nghiệp theo quy định pháp luật, nhằm hạn chế tình trạng báo chí thiếu thông tin dẫn đến đưa tin một chiều, thiếu khách quan, thiếu toàn diện, không chính xác.

- Khi nhận được yêu cầu cung cấp thông tin từ cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, các cơ quan, đơn vị, địa phương, người có trách nhiệm xem xét việc cung cấp thông tin, bảo đảm quyền được thông tin từ cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên; đồng thời bảo đảm các cơ quan báo chí hoạt động đúng pháp luật, đúng tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí được cấp phép.

- Trong trường hợp cần cung cấp thông tin đột xuất trước vấn đề báo chí và dư luận quan tâm, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần chủ động, hoặc kịp thời phối hợp với UBND huyện  để thống nhất nội dung cung cấp thông tin tới báo chí để định hướng dư luận.

Tôn chỉ, mục đích của các cơ quan báo chí đã được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: https://mic.gov.vn/Pages/TinTuc/142418/Ton-chi-muc-dich-cac-co-quan-baochi.html và trên Trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa tại địa chỉ: http://stttt.thanhhoa.gov.vn/NewsDetail.aspx?Id=5661.

- Tăng cường cung cấp thông tin về công tác chỉ đạo, điều hành của ngành, địa phương lên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Việc xử lý thông tin trên báo chí:

Chủ động theo dõi thông tin đăng tải về ngành và địa phương trên báo chí. Khi nhận được thông tin do báo chí phản ánh liên quan đến ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách hoặc văn bản chỉ đạo của cơ quan chức năng về vấn đề báo nêu; các cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức kiểm tra, xác minh, làm rõ sự việc, nếu báo nêu đúng cần phải có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế mà báo chí đã nêu. Trong trường hợp phát hiện thông tin sai sự thật, không khách quan, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và công tác lãnh đạo, điều hành của tổ chức, đơn vị; cơ quan, đơn vị, địa phương cần có văn bản đề nghị cơ quan báo chí đã đăng, phát thông tin thực hiện việc cải chính theo đúng quy định, đồng thời gửi văn bản về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông để nắm bắt, xử lý hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

3. Việc trả lời phỏng vấn báo chí:

- Khi nhận được đề nghị phỏng vấn của cơ quan báo chí hoặc của nhà báo, người được phỏng vấn tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan báo chí, nhà báo thực hiện nhiệm vụ phỏng vấn, đồng thời chỉ đạo các đơn vị chuyên môn chuẩn bị chu đáo, đúng trọng tâm nội dung để trả lời phỏng vấn báo chí.

- Người được phỏng vấn có quyền yêu cầu phóng viên báo chí gửi trước câu hỏi hoặc nói rõ yêu cầu để chuẩn bị nội dung trả lời phỏng vấn. Nếu xét thấy việc gửi trước câu hỏi là không cần thiết, người được phỏng vấn có thể trả lời phỏng vấn trực tiếp mà không cần yêu cầu phóng viên gửi trước câu hỏi.  

- Người được phỏng vấn có quyền yêu cầu xem lại nội dung trước khi đăng, phát đối với những bài phỏng vấn ghi rõ họ tên, chức danh, địa chỉ người trả lời phỏng vấn.

- Trong trường hợp các cơ quan báo chí đăng, phát không chính xác nội dung thông tin mà người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn đã phát ngôn; người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn có quyền nêu ý kiến phản hồi bằng văn bản đến cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí, hoặc khởi kiện tại Tòa án theo quy định tại khoản 5, Điều 8, Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ; đồng thời báo cáo về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Thông tin và Truyền thông để nắm bắt, phối hợp xử lý.

4. Tiếp và làm việc với báo chí:

- Thực hiện tiếp, làm việc và tạo điều kiện cho phóng viên báo chí hoạt động tác nghiệp theo đúng quy định, đồng thời có văn bản hướng dẫn đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi phụ trách thực hiện tốt các quy định trong phát ngôn, cung cấp thông tin, tiếp và làm việc với báo chí theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tôn chỉ, mục đích của các báo.

- Khi tiếp xúc, cung cấp thông tin, các cơ quan, đơn vị, người có trách nhiệm có quyền yêu cầu nhà báo, phóng viên cung cấp Thẻ nhà báo (do Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cấp) hoặc giấy giới thiệu (do cơ quan báo chí cấp) còn thời hạn và ghi rõ: làm việc với cơ quan tổ chức nào, nội dung gì và thời gian cụ thể. Nếu phát hiện dấu hiệu lợi dụng danh nghĩa báo chí để hoạt động trái pháp luật hoặc có hiện tượng sách nhiễu, đề nghị các cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm lưu lại bằng chứng, kịp thời phản ánh về đường dây nóng của Cục Báo chí (Số điện thoại: 0865.28.28.28; Email: duongdaynongbaochi@mic.gov.vn) hoặc về Sở Thông tin và Truyền thông (qua phòng Quản lý Báo chí - Xuất bản, số điện thoại: 02373 718 439; Đ/c Lê Thị Thanh Bình - Trưởng phòng, ĐT: 0904.569.776; Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng, ĐT: 0967.127.666 ; Đ/c Nguyễn Đình Hùng, ĐT: 0915.093.469 ) hoặc về UBND huyện Như Thanh (qua Phòng VH&TT, số điện thoại 02373 848 071, Đ/c Nguyễn Văn Cương - Trưởng phòng, ĐT: 0985285218)  để phối hợp xử lý. 

<

Tin mới nhất

Quy định về quy cách cờ Đảng(25/03/2023 8:36 SA)

Cách thức sử dụng cờ Đảng khi tổ chức Đại hội Đảng, kết nạp đảng viên mới(25/03/2023 8:31 SA)

Quy định điều chỉnh đơn giá và giá hợp đồng xây dựng(07/03/2023 8:16 SA)

Trước 20/3, hoàn thiện quy trình điện tử bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu giấy, Sổ tạm...(06/03/2023 8:22 SA)

Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp(28/02/2023 10:20 SA)

Thời điểm thực hiện quyền của người sử dụng đất khi nhận thừa kế(09/02/2023 10:20 SA)

Từ hôm nay, chuẩn bị gì để nhận tiền hỗ trợ gói 38.000 tỷ đồng?(01/10/2021 10:16 SA)

Bộ Y tế hướng dẫn tiêm kết hợp vaccine AstraZeneca, Pfizer và Moderna(08/09/2021 7:38 SA)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
281 người đã bình chọn
°
1166 người đang online