Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Thanh

Danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng ngày 28 - 05 - 2021
100%

Ngày 28-5-2021, Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 92/QĐ-UBBC, công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Danh sách bao gồm 85 người trúng cử Đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Trong cuộc bầu cử lần này, toàn tỉnh có 2.631.533 cử tri/2.638.256 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỉ lệ 99,75% - là tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất từ trước đến nay; trong đó, thị xã Bỉm Sơn và các huyện: Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, Như Xuân có tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 100%.

 

 

<

Tin mới nhất

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá: Tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách...(23/06/2021 7:26 SA)

Danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026(28/05/2021 11:24 CH)

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các...(26/05/2021 11:05 CH)

Thanh Hóa thành lập 7 chốt kiểm soát liên ngành tại các đầu mối giao thông để thực hiện các giải...(23/05/2021 11:40 CH)

Công điện khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Tạm dừng các hoạt động thể dục thể thao tập...(18/05/2021 4:26 CH)

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19...(17/05/2021 4:25 CH)

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm việc tại Thanh Hóa.(26/02/2021 11:05 SA)

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa tại Đại hội XIII của Đảng(27/01/2021 9:38 SA)