Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Hàn Văn Huyên tại Hội nghị giao ban nghe báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong khối Kinh tế

Đăng ngày 07 - 05 - 2021
100%

Ngày 06 tháng 5 năm 2021, Phó Chủ tịch UBND huyện Hàn Văn Huyên chủ trì Hội nghị giao ban nghe báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong khối Kinh tế. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến phát biểu thảo luận của các đại biểu tham dự hội nghị về tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ, những khó khăn, vướng mắc và một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND huyện Hàn Văn Huyên kết luận một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Định kỳ một tuần giao ban khối Kinh tế một lần; trưởng các phòng, ban chuyên môn khối Kinh tế thuộc UBND huyện chuẩn bị báo cáo ngắn gọn, chi tiết, cụ thể để báo cáo tại Hội nghị giao ban.

          2. Các dự án liên quan đến Đầu tư công vẫn tiến hành thực hiện các bước bình thường, các phòng, ban chuyên môn khẩn trương hoàn thành các nội dung, tổ chức tiến hành thực hiện khi Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được phê duyệt.

          3. Các phòng, ban chuyên môn khối Kinh tế thuộc UBND huyện thực hiện:

          - Tăng cường công tác đấu mối, phối hợp để hoàn thành các nhiệm vụ được phân công.

          - Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, như: Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật; thẩm định kế hoạch mời thầu về việc chọn nhà thầu thực hiện các dự án…

          - Chủ động báo cáo Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách khối Kinh tế theo đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được phân công theo quy định.

          4. Giao Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện:

          - Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ  2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021; giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án, các mặt bằng đấu giá quyền sử dụng đất dân cư; phối hợp thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất; tham mưu kiện toàn lại một số Hội đồng GPMB, ban quản lý dự án để triển khai tổ chức thực hiện.

          - Chủ động, tích cực tham mưu cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách khối Kinh tế phương án cụ thể, chi tiết tuyến đường từ vòng xuyến thị trấn Bến Sung đến đường vành đai phía tây, nêu rõ những khó khăn, vướng mắc và phương hướng giải quyết.

          5. Giao Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện đẩy nhanh tiến độ quy hoạch chung các xã; mở rộng thị trấn Bến Sung; vùng huyện đến năm 2045; các khu tái định cư; các dự án theo quy định.

          6. Giao Phòng Tài chính & Kế hoạch huyện đẩy nhanh tiến độ thẩm định  phương án hồ sơ mời thầu thực hiện các dự án; tham mưu văn bản cho UBND huyện đề nghị HĐND huyện  giao cho UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án quy định phù hợp theo Khoản 7, Điều 17, Luật Đầu tư công năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020; phối hợp thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất.

          7. Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện chủ động tham mưu về công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc đặc biệt là bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò. Triển khai phương án PCTT và TKCN năm 2021, tham mưu chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

          Văn phòng HĐND & UBND huyện thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Hàn Văn Huyên để các phòng, ban khối kinh tế thuộc UBND huyện triển khai tổ chức thực hiện.

<

Tin mới nhất

Kết luận của đồng chí Đinh Xuân Hướng - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo...(06/10/2021 3:17 CH)

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã...(27/09/2021 8:09 SA)

Về việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính...(26/08/2021 2:24 CH)

Về việc thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ...(26/08/2021 2:15 CH)

Ban hành Phương án tổ chức giãn cách xã hội; phong tỏa, cách ly khu vực dân cư; xã (thị trấn) khi...(26/08/2021 9:34 SA)

Về việc thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 và giãn cách xã hội...(26/08/2021 9:09 SA)

Tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch và khẩn trương, thần tốc điều tra, truy vết các...(25/08/2021 10:54 SA)

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã...(27/07/2021 10:50 SA)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
281 người đã bình chọn
°
628 người đang online