Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Hàn Văn Huyên tại hội nghị đánh giá công tác quản lý, giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai; bàn giao lưu trữ hồ sơ đất đai

Đăng ngày 02 - 06 - 2021
100%

Ngày 25 tháng 5 năm 2021, Phó Chủ tịch UBND huyện Hàn Văn Huyên chủ trì Hội nghị đánh giá công tác quản lý, giải quyết TTHC trong lĩnh vực đất đai; bàn giao lưu trữ hồ sơ đất đai. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến phát biểu thảo luận của các đại biểu tham dự hội nghị về tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ, những khó khăn, vướng mắc và một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai trong thời gian tới, Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Hàn Văn Huyên kết luận một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện thực hiện nghiêm túc dịch vụ công, tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện đúng quy định, tuân thủ khẩu hiệu “ 4 tăng - 2 giảm - 3 không”. Tuyệt đối không được phát sinh các thủ tục gây khó khăn cho Nhân dân; quản lý thời gian làm việc của cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ theo từng lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính được phân công phụ trách thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Như Thanh bàn giao hồ sơ, tài liệu có liên quan trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện Như Thanh và Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Như Thanh để sử dụng, phục vụ công tác chuyên môn và lưu trữ theo quy định; trong đó đặc biệt là bàn giao “hồ sơ địa chính” cho Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Như Thanh quản lý, báo cáo kết quả thực hiện với Chủ tịch UBND huyện Như Thanh trước ngày 05/6/2021.

3. Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Như Thanh phối hợp với UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo trích đo địa chính, giải quyết dứt điểm các hồ sơ tồn đọng của Nhân dân một cách nhanh nhất. Báo cáo kết quả giải quyết tại hội nghị giao ban tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

Phòng Tài nguyên & Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Như Thanh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện

Toàn văn Kết luận

<

Tin mới nhất

Kết luận của đồng chí Đinh Xuân Hướng - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo...(06/10/2021 3:17 CH)

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã...(27/09/2021 8:09 SA)

Về việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính...(26/08/2021 2:24 CH)

Về việc thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ...(26/08/2021 2:15 CH)

Ban hành Phương án tổ chức giãn cách xã hội; phong tỏa, cách ly khu vực dân cư; xã (thị trấn) khi...(26/08/2021 9:34 SA)

Về việc thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 và giãn cách xã hội...(26/08/2021 9:09 SA)

Tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch và khẩn trương, thần tốc điều tra, truy vết các...(25/08/2021 10:54 SA)

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã...(27/07/2021 10:50 SA)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
280 người đã bình chọn
°
1132 người đang online