Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Thanh

Huyện ủy Như Thanh tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05 - CT/ TW của Bộ chính trị, biểu dương khen thưởng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021.

Đăng ngày 04 - 06 - 2021
100%

Sáng 3/6/2021 Huyện ủy Như Thanh tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05 - CT/ TW của Bộ chính trị, biểu dương khen thưởng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đinh Xuân Hướng, Bí thư Huyện ủy; Tham dự hội nghị có Đồng chí Lương Văn Hoàn, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; đồng chí Đặng Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí là Bí thư các đảng bộ, chi bộ khối cơ quan, trực thuộc Huyện ủy; trưởng các tổ chức đoàn thể. Hội nghị được tổ chức đến 15 điểm cầu gồm Đảng bộ Cơ quan UBND huyện và 14 xã, thị trấn.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lương Văn Hoàn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nêu rõ: Đại hội đại biểu toàn quốc lần XII của Đảng đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong Đảng và toàn xã hội. Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 05 về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, có ý nghĩa sâu sắc, cơ bản, lâu dài, gắn liền với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí phó Bí thư Thường trực Huyện ủy khẳng định: Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và hết sức quan trọng, là dịp để nhìn nhận, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, chỉ ra tồn tại, hạn chế và phân tích rõ nguyên nhân, đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực để việc học tập và làm theo Bác ngày càng thiết thực, hiệu quả trong thời gian tới.

Tiếp đó, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Xuân Tâm, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Báo cáo khẳng định: Trong 5 năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đã được Huyện triển khai tích cực. Ban Thường vụ huyện ủy đã chỉ đạo sát sao việc lựa chọn nội dung đột phá, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của mỗi tập thể, cá nhân phải gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về công tác xây dựng Đảng. Các cấp ủy đã lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, nội dung đột phá thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà xã hội, nhân dân quan tâm, từ đó tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Từ năm 2016, Ban Thường vụ huyện ủy đã xây dựng kế hoạch và lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của huyện trong thực hiện Chỉ thị là “ Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu nói đi đôi với làm”. Năm 2017, huyện lựa chọn nội dung đột phá “ Phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên ”; Năm 2018 là “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của Cán bộ, Đảng viên”; Năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhVới việc triển khai nhiều giải pháp, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của huyện đã đạt được những kết quả tích cực, huy động được sự tham gia của tất cả các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân. Đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở Huyện ta là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các nội dung của Chỉ thị được thực hiện theo các chuyên đề của từng năm đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các tập thể, các nhân các đơn vị xây dựng thành chương trình hành động cụ thể và nghiêm túc thực hiện thường xuyên, liên tục gắn với đề cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp uỷ. Theo đó, 5 năm qua, các đơn vị đã đăng ký 459 phần việc. Quá trình thực hiện có sự theo dõi, kiểm tra, giám sát và biểu dương, khen thưởng kịp thời. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW luôn được gắn với việc lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà dư luận xã hội và Nhân dân quan tâm; các phong trào thi đua, các cuộc vận động tại địa phương, cơ quan, đơn vị, nhằm tạo sự lan toả trong các tầng lớp cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong toàn huyện. Rõ nhất là trong thực hiện phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” (NTM). Đến nay, toàn huyện  đã có 8/13 xã đạt chuẩn xã NTM; có 1 xã đạt NTM nâng cao; có 5 thôn đạt thôn NTM kiểu mẫu. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đi và chiều sâu và đã có 88,6% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá; 100% xã đạt chuẩn văn hoá NTM và thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Việc xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng, qua đó xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay của cá nhân, tập thể trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá - xã hội, an ninh quốc phòng….

Dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đại biểu tại các điểm cầu dành nhiều thời gian thảo luận và đã được nghe những câu chuyện cảm động, truyền cảm hứng của nhiều tấm gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đinh Xuân Hướng, Bí thư Huyện ủy đã biểu dương thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05 mà huyện đạt được giai đoạn 2016-2020, đồng thời ghi nhận những cách làm hay, sáng tạo trong học và làm theo Bác của các tập thể, cá nhân trong huyện. Để việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong thời gian tới đạt hiệu quả cao, tạo sức lan tỏa lớn trong cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân, Đồng chí yêu cầu trong những năm tiếp theo Đảng bộ huyện tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, NQ TƯ4 Khóa  XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện tốt các quy định về nêu gương; từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị xác định đúng và thực hiện tốt các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, lựa chọn các vấn đề nổi cộm mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan quan để tập trung chỉ đạo xử lý, giải quyết dứt điểm. Đồng thời, tỉnh thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; gắn việc học tập và làm Bác với xây dựng hành động, kế hoạch công tác, quy định và các phong trào thi đua yêu nước của các cấp, ngành để khơi dậy tinh thần cống hiến, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa nói chung, huyện Như Thanh nói riêng văn minh, thịnh vượng.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện Như Thanh đã tặng giấy khen cho 23 tập thể, 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05, giai đoạn 2016-2020.  


 

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Đồng chí Lương Văn Hoàn, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ đến thăm, tặng quà các thương binh tại...(23/07/2021 6:53 CH)

  Đồng chí Đinh Xuân Hướng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện thăm tặng quà các thương binh, gia...(23/07/2021 10:17 SA)

  ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN NHƯ THANH LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2021 - 2021 THÀNH CÔNG(22/07/2021 5:19 CH)

  Chủ tịch UBND Huyện thăm, tặng quà nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7(22/07/2021 3:50 CH)

  Hội Làm vườn và Trang trại huyện sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021(21/07/2021 8:34 SA)

  Hơn 87 tấn hàng mang theo nghĩa tình của người dân huyện Như Thanh hướng về thành phố mang tên Bác(21/07/2021 3:59 CH)

  Khai mạc kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân huyện Như Thanh khóa VI nhiệm kỳ 2021 - 2026(21/07/2021 10:24 SA)

  Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Như Thanh trao 22 xe đạp cho học sinh nghèo.(20/07/2021 3:33 CH)