Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Thanh

Thứ hai, ngày 4 tháng 7 năm 2022

Danh sách người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện

Đăng ngày 12 - 08 - 2021
100%

Danh sách người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện

(Cập nhật đến ngày 12/8/2021)

TT

ĐƠN VỊ

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL

UBND HUYỆN NHƯ THANH

1

UBND HUYỆN NHƯ THANH

Đặng Tiến Dũng

Chủ tịch

0904.588.478

dungdtct.nhuthanh@thanhhoa.gov.vn

UBND CẤP XÃ

1

TT BẾN SUNG

Nguyễn Trọng Hiếu

Chủ tịch

0829.253.666

Chutich.ttbensung@thanhhoa.gov.vn

2

XÃ XUÂN DU

Trương Văn Cảnh

Chủ tịch

0962.149.468

Chutich.xuandu@thanhhoa.gov.vn

3

XÃ YÊN THỌ

Nguyễn Hữu Quang

Chủ tịch

0915.476.676

Chutich.yenthont@thanhoa.gov.vn

4

XÃ HẢI LONG

Vi Trung Thân

Chủ tịch

0911.016.919

Chutich.hailong@thanhhoa.gov.vn

5

XÃ XUÂN PHÚC

Nguyễn Hữu Sang

Chủ tịch

0967.017.888

Chutich.xuanphuc@thanhoa.gov.vn

6

XÃ XUÂN KHANG

Nguyễn Văn Hùng

Chủ tịch

0982.084.345

Chutich.xuankhang@thanhhoa.gov.vn

7

XÃ YÊN LẠC

Lê Xuân Chinh

Chủ tịch

0989.373.898

Chutich.yenlac.@thanhhoa.gov.vn

8

XÃ CÁN KHÊ

Lê Văn Quý

Chủ tịch

0989.134.678

Chutich.cankhe@thanhhoa.gov.vn

9

XÃ THANH KỲ

Nguyễn Trọng Viện

Chủ tịch

0984.722.412

Chutich.thanhky@thanhhoa.gov.vn

10

XÃ PHƯỢNG NGHI

Nguyễn Văn Quang

Chủ tịch

0988.307.267

Chutich.phuongnghi@thanhhoa.gov.vn

11

 XÃ XUÂN THÁI

Nguyễn Khắc Đại

Chủ tịch

0983.214.133

Chutich.xuanthai@thanhhoa.gov.vn

12

XÃ THANH TÂN

Trần Thanh Kiên

Chủ tịch

0949.346.018

Chutich.thanhtan@thanhhoa.gov.vn

13

XÃ PHÚ NHUẬN

Ngô Xuân Thân

Chủ tịch

0962.697.565

Chutich.phunhuan@thanhhoa.gov.vn

14

XÃ MẬU LÂM

Dương Ngọc Chinh

Chủ tịch

0986.124.115

Chutich.maulam@thanhhoa.gov.vn

 

<

Tin mới nhất

Danh sách người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính...(12/08/2021 11:07 SA)

Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2020 của huyện Như Thanh(23/07/2021 4:44 CH)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
175 người đã bình chọn
534 người đang online