Huyện ủy Như Thanh

Đăng ngày 12 - 08 - 2021
100%

Trụ sở: Kp Hải Ninh, TT Bến Sung, Như Thanh, Thanh Hóa

I. Thường trực Huyện ủy khóa XXIII nhiệm kỳ 2020 - 2025:

1. Đồng chí Đinh Xuân Hướng,  Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

2. Đồng chí Lương Văn Hoàn, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy

3. Đồng chí Đặng Tiến Dũng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện

II. Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XXIII nhiệm kỳ 2020 - 2025:

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

ĐINH XUÂN HƯỚNG

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

2

LƯƠNG VĂN HOÀN

Phó Bí thư thường trực Huyện ủy

3

ĐẶNG TIẾN DŨNG

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện

4

LÊ VĂN CƯỜNG

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức

5

NGUYỄN XUÂN TÂM

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo

6

LÊ NGỌC HOA

Ủy viên Ban Thường vụ, PCT UBND huyện

7

LÊ VĂN QUANG

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQ huyện Như Thanh

8

HÀN VĂN QUẢNG

Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

9

LÊ CÔNG KHIÊM

Ủy viên Ban Thường vụ, Chỉ huy Trưởng BCH QS

10

TRẦN HÙNG VƯƠNG

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Công an huyện

11

QUÁCH THỊ OANH

Ủy viên Ban Thường vụ, PCT HĐND huyện

 

III. Danh sách Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025:

 

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ

 1.  

Đ/c Đinh Xuân Hướng

- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

 1.  

Đ/c Lương Văn Hoàn

- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

 1.  

Đ/c Đặng Tiến Dũng

- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

 1.  

Đ/c Lê Văn Cường

- TVHU, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

 1.  

Đ/c Hàn Văn Quảng

- TVHU,  Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

 1.  

Đ/c Nguyễn Xuân Tâm

- TVHU, Trưởng Ban TGHU; GĐ TT Chính trị huyện

 1.  

Đ/c Lê Văn Quang

- TVHU, Trưởng Ban DVHU, Chủ tịch UBMTTQ huyện

 1.  

Đ/c Quách Thị Oanh

- TVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện

 1.  

Đ/c Lê Ngọc Hoa

- TVHU, Phó Chủ tịch UBND (Văn xã) huyện

 1.  

Đ/c Lê Công Khiêm

- TVHU, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện

 1.  

Đ/c Trần hùng Vương

- TVHU, Trưởng Công an huyện

 1.  

Đ/c Hàn Văn Huyên

- HUV, Phó chủ tịch UBND (Kinh tế) huyện

 1.  

Đ/c Mai Thị Hà

- HUV, Chánh Văn phòng Huyện uỷ

 1.  

Đ/c Phạm Văn Hà

- HUV, Phó chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ

 1.  

Đ/c Lương Hồng Sỹ

- HUV, Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

 1.  

Đ/c Lê Văn Nghĩa

- HUV, Bí thư Huyện đoàn Như Thanh

 1.  

Đ/c Lê Thị Giang

- HUV, Chủ tịch Hội LHPN huyện

 1.  

Đ/c Nguyễn Văn Len

- HUV, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện

 1.  

Đ/c Nguyễn Huy Hoàng

- HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện

 1.  

Đ/c Nguyễn Trung Thành

- HUV, Trưởng phòng Nội vụ huyện

 1.  

Đ/c Nguyễn Thị Nga

- HUV, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện

 1.  

Đ/c Vũ Hưua Tuấn

- HUV, Trưởng phòng NN&PTNT huyện

 1.  

Đ/c Nguyễn Hoàng Ngọc

- HUV, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

 1.  

Đ/c Lê Việt Hà

- HUV, Chánh Thanh tra huyện

 1.  

Đ/c Lê Thuý Lan

- HUV, Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo huyện

 1.  

Đ/c Đỗ Thanh Minh

- HUV, Trưởng phòng Tài chính-kế hoạch huyện

 1.  

Đ/c Lê Huy Chung

- HUV, Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường huyện

 1.  

Đ/c Lê Quang Trung

- HUV, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện

 1.  

Đ/c Nguyễn Ngọc Lương

- HUV, Bí thư Đảng uỷ xã Xuân Du

 1.  

Đ/c Lê Hữu Hoà

- HUV, Bí thư Đảng uỷ xã Phượng Nghi

 1.  

Đ/c Nguyễn Huy Duân

- HUV, Bí thư Đảng uỷ xã Phú Nhuận

 1.  

Đ/c Nguyễn Xuân Hoà

- HUV, Bí thư Đảng uỷ Thị trấn Bến Sung

 1.  

Đ/c Nguyễn Trọng Thiện

- HUV, Bí thư Đảng uỷ xã Xuân Phúc

 1.  

Đ/c Lưu Đình Thực

- HUV, Bí thư Đảng uỷ xã Yên Thọ

 1.  

Đ/c Quách Văn Thanh

- HUV, Bí thư Đảng uỷ xã Thanh Tân

 

 

 

<

Tin mới nhất

Huyện ủy Như Thanh(12/08/2021 3:44 CH)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
225 người đã bình chọn
°
1502 người đang online