Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 7, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2021

Đăng ngày 27 - 07 - 2021
100%

Ngày 27/7/2021, UBND huyện tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2021. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến phát biểu thảo luận của các đại biểu tham dự hội nghị về tình hình thực hiện nhiệm vụ, những khó khăn, vướng mắc và một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai trong tháng 8 năm 2021. Thay mặt UBND huyện đồng chí Đặng Tiến Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện kết luận một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

I. PHẦN CHỈ ĐẠO CHUNG

UBND huyện cơ bản thống nhất với báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2021 do Văn phòng HĐND và UBND huyện tham mưu, chuẩn bị. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện tiếp thu các ý kiến tham gia góp ý của các thành viên UBND huyện và đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại các điểm cầu để hoàn chỉnh, báo cáo UBND huyện xem xét, quyết định.

Để tổ chức thực hiện thực hiện tốt “mục tiêu kép”, là vừa phòng, chống dịch Covid-19 có hiệu quả, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong tháng 8 và những tháng còn lại của  năm 2021, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Chủ động thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, ngành y tế; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan ra cộng đồng. Thành lập các tổ công tác liên ngành, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp chấp hành không nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, xử lý vi phạm với hình thức cao nhất đối với các trường hợp cố tình vi phạm. Tổ chức thực hiện kịp thời chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hơn công tác phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp. Tập trung rà soát, đánh giá chi tiết, cụ thể lại từng chỉ tiêu, để xem các chỉ tiêu đạt được và chưa đạt được, những chỉ tiêu bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, từ đó xây dựng phương án, giải pháp chi tiết, cụ thể để phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt được.

3. Tập trung chỉ đạo công tác chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng; công tác trồng và chăm sóc rừng, công tác phòng cháy chữa cháy rừng; đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; Triển khai Phương án sản xuất vụ Đông 2021 - 2022; Kế hoạch tiêm phòng vaccine đợt 2 năm 2021 cho gia súc, gia cầm; Quản lý tốt nguồn nước phục vụ sản xuất. Tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ” đảm bảo ứng phó kịp thời.

4. Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch vùng huyện đến năm 2045; tiến độ lập Đề án Phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn huyện Như Thanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; đẩy mạnh các biện pháp tăng thu, chống thất thu, giảm nợ đọng thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời; tiến độ thành lập doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện công tác GPMB thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn huyện năm 2021. Triển khai thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch.

5. Tăng cường công tác tuyên truyền, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19. Triển khai thỏa thuận hợp tác với Viễn Thông Thanh Hóa về chuyển đổi số trên địa bàn huyện Như Thanh. Tổ chức, thực hiện tốt, đầy đủ các chế độ chính sách, an sinh xã hội. Đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động. Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển sinh năm học 2021 - 2022; chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ, các nguồn lực khác đảm bảo cho công tác khai giảng và thực hiện nhiệm vụ năm học mới 2021 - 2022. Sắp xếp đội ngũ cán bộ giáo viên cho các nhà trường, ổn định trước khi bước vào năm học mới 2021 - 2022.

6. Duy trì, thực hiện nghiêm túc chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia ứng phó với thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các khu cách ly của huyện. Làm tốt công tác quản lý người nước ngoài, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác xuất nhập cảnh trên địa bàn. Đẩy nhanh tiến độ điều tra làm rõ các vụ án, vụ việc xảy ra trong thời gian qua; giải quyết nhanh các vụ án điểm.

II. PHẦN CHỈ ĐẠO CHO CÁC ĐƠN VỊ

1. Phòng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn

Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát đánh giá mức độ an toàn các công trình hồ đập, đặc biệt là các công trình có nguy cơ mất an toàn để xây dựng phương án, tham mưu cho UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện xử lý, giải quyết kịp thời.

Tập trung hướng dẫn, chỉ đạo các xã, thôn, bản hoàn thành các tiêu chí xây dựng xây dựng NTM, NTM nâng cao theo lộ trình, kế hoạch đã đề ra

2. Phòng Tài chính và Kế hoạch

Khẩn trương phối hợp với các phòng, ban chuyên môn cấp huyện, thị trấn Bến Sung để hoàn chỉnh “Đề án phát triển kinh tế xã hội thị trấn Bến Sung giai đoạn 2021-2030” thông qua Ban Thường vụ Huyện ủy (lần hai).

Chủ trì, tham mưu phương án thực hiện đầu tư hệ thống nước sạch tập trung ở xã Yên Thọ, mời các bên có liên quan làm việc với lãnh đạo UBND huyện để bàn bạc, thống nhất.

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường

Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn GPMB thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn huyện năm 2021; Phối hợp triển khai thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch. Tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường trên địa bàn.

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Tập trung hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chung xây dựng xã; đẩy nhanh tiến độ triển khai lập đề cương của đề án phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn huyện Như Thanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

5. Phòng Y tế

Chủ trì, tham mưu cho UBND huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện; kịp thời tham mưu ban hành Quyết định áp dụng các biện pháp cách ly y tế tập trung đối đối với công dân và thông báo cho địa phương.

6. Phòng Nội vụ

Tham mưu cho UBND huyện sắp xếp, bố trí công chức Văn hóa - Xã hội (phụ trách LĐTB&XH) của UBND xã Thanh Kỳ; công chức Văn phòng - Thống kế của UBND xã Thanh Tân kịp thời, đúng quy định.

7. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

Kiểm tra, rà soát hệ thống loa phát thanh trên địa bàn xã Thanh Tân, báo cáo, tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện phương án giải quyết để kịp thời tuyên truyền các nội dung, thông tin đến Nhân dân được biết và tổ chức thực hiện.

8. Trung tâm Y tế huyện

Kịp thời cập nhật các điểm dịch, vùng phong tỏa ở các tỉnh, thành phố, thông báo cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong toàn huyện biết để tổ chực thực hiện tốt hơn, hiệu quả, chặt chẻ hơn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

9. Ban Chỉ huy Quân sự huyện

Chủ trì, tham mưu cho UBND huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện phương án thành lập và đưa vào hoạt động các điểm cách ly tập trung của huyện để đảm bảo kịp thời cách ly công dân trở về địa phương trong huyện từ các ổ dịch, điểm dịch, vùng phong tỏa ở các tỉnh, thành phố. Thực hiện tốt, đảm bảo an toàn tuyệt đối khu cách ly tập trung của huyện, không để sảy ra tình trạng thiếu cơ sở vật chất, nhân lực phục vụ trong khu vực cách ly tập trung.

10. Công an huyện

Thành lập các tổ công tác và chỉ đạo công an các xã, thị trấn tăng cường công tác tuần tra đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự.

11. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất chi nhánh Như Thanh

Tập trung, tăng cường giải quyết tồn đọng hồ sơ đất đai của công dân theo quy định, trong đó đặc biệt là giải quyết thủ tục trích đo.

12. UBND các xã, thị trấn

Tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền cho Nhân dân thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường trước khi thực hiện việc tài đàn vật nuôi.

Rà soát, thống kê, nắm chắc danh sách người địa phương ở các tỉnh, thành phố, nhất là các điểm dịch, vùng phong tỏa. Kiểm soát chặt chẽ người vận chuyển hàng hóa, giao hàng hóa…( gọi chung là shipper) theo quy định.

Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh hoàn thành các thủ tục quy hoạch mặt bằng đấu giá đất, triển khai thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định; đẩy nhanh tiến độ GPMB thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn huyện năm 2021; xây dựng cở sở hạ tầng.

Kịp thời nộp tờ trình về UBND huyện ( qua Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đề nghị hỗ trợ kinh phí tiêm phòng vaccine cho gia súc, gia cầm theo cơ chế hỗ trợ của HĐND huyện.

Tăng cường công tác thành lập doanh nghiệp, trong đó đặc biệt ở xã Xuân Du, Phượng Nghi, Xuân Thái, Yên Lạc, thị trấn Bến Sung.

Văn phòng HĐND&UBND huyện thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2021 để các phòng, ban, trung tâm, đơn vị trực thuộc, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan nghiêm túc tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả về Văn phòng HĐND và UBND huyện chậm nhất ngày 18/8/2021 để tổng hợp báo cáo.

<

Tin mới nhất

Kết luận của đồng chí Đinh Xuân Hướng - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo...(06/10/2021 3:17 CH)

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã...(27/09/2021 8:09 SA)

Về việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính...(26/08/2021 2:24 CH)

Về việc thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ...(26/08/2021 2:15 CH)

Ban hành Phương án tổ chức giãn cách xã hội; phong tỏa, cách ly khu vực dân cư; xã (thị trấn) khi...(26/08/2021 9:34 SA)

Về việc thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 và giãn cách xã hội...(26/08/2021 9:09 SA)

Tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch và khẩn trương, thần tốc điều tra, truy vết các...(25/08/2021 10:54 SA)

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã...(27/07/2021 10:50 SA)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
281 người đã bình chọn
°
702 người đang online