Về việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa

Đăng ngày 26 - 08 - 2021
100%

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện, ngày 26/8/2021 Chủ tịch UBND huyện Như Thanh đã ban hành Quyết định số 2277/QĐ-UBND Về việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa. Nội dung cụ thể như sau

. Điều 1.

 1. Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19 đối với thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh.

 2. Thời gian áp dụng: Trong vòng 15 ngày, kể từ 15h00’, ngày 26/8/2021.

 Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Phòng Y tế và các ngành, đơn vị liên quan chỉ đạo, phối hợp và hướng dẫn UBND thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh khẩn trương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ.

 2. Chủ tịch UBND thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 và các Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh, huyện để tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị trấn; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

3. Giao Trung tâm Y tế huyện chủ trì, huy động cao nhất nguồn lực để khẩn trương tổ chức xét nghiệm, tầm soát Covid-19 đối với các trường hợp F1, F2, F3 trên địa bàn thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh trong thời gian sớm nhất.

4. Các Phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện, theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, khẩn trương triển khai các kênh phân phối, cung ứng đầy đủ điện, nước, lương thực, thực phẩm, thuốc điều trị bệnh và các hàng hóa thiết yếu khác, phục vụ sinh hoạt và đời sống nhân dân trên địa bàn thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu hàng hóa, lương thực trên địa bàn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng các phòng, Trưởng các ngành, đơn vị cấp huyện; các Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện; Chủ tịch UBND thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh; Chủ tịch UBND các xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Toàn văn Quyết định

<

Tin mới nhất

Kết luận của đồng chí Đinh Xuân Hướng - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo...(06/10/2021 3:17 CH)

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã...(27/09/2021 8:09 SA)

Về việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính...(26/08/2021 2:24 CH)

Về việc thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ...(26/08/2021 2:15 CH)

Ban hành Phương án tổ chức giãn cách xã hội; phong tỏa, cách ly khu vực dân cư; xã (thị trấn) khi...(26/08/2021 9:34 SA)

Về việc thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 và giãn cách xã hội...(26/08/2021 9:09 SA)

Tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch và khẩn trương, thần tốc điều tra, truy vết các...(25/08/2021 10:54 SA)

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã...(27/07/2021 10:50 SA)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
281 người đã bình chọn
°
602 người đang online