Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Thanh

Thứ bảy, ngày 2 tháng 7 năm 2022

Sau chính phủ số là gì?

Đăng ngày 07 - 10 - 2021
100%

Có ba mức độ phát triển. Đầu tiên là chính phủ điện tử. Ở mức độ phát triển này, chính phủ tập trung vào việc số hóa các nguồn tài nguyên, ứng dụng công nghệ thông tin, tin học hóa quy trình nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Phát triển cao hơn là chính phủ số. Ở mức độ phát triển này, chính phủ hoạt động, vận hành, ban hành chính sách, đưa ra quyết định chỉ đạo điều hành và cung cấp các dịch vụ số một cách chủ động theo nhu cầu của người dân, doanh nghiệp một cách tối ưu dựa trên năng lực khai thác và phân tích dữ liệu, lấy dữ liệu là trung tâm. Để tiến tới mức độ phát triển này, cơ quan nhà nước các cấp từng bước cung cấp dữ liệu mở và mở dữ liệu. Hoạt động này cũng thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số.

Cao nhất là chính phủ thông minh. Ở mức độ phát triển này, chính phủ kiến tạo sự phát triển bền vững, cung cấp các dịch vụ đổi mới, sáng tạo, có tính dự báo trước cho người dân và doanh nghiệp dựa trên các công nghệ số và mô hình cung cấp dịch vụ mới, được tối ưu hóa. Còn sau chính phủ thông minh là gì thì chỉ có tương lai mới trả lời được.

Các mức độ phát triển nói trên không mang tính tuần tự, không mang tính phủ định lẫn nhau. Ngay ở mức độ phát triển chính phủ điện tử đã hình thành các yếu tố của chính phủ số và chính phủ thông minh. Ngược lại, ở mức độ phát triển chính phủ số và chính phủ thông minh vẫn có đầy đủ các đặc trưng của chính phủ điện tử.

<

Tin mới nhất

NHỮNG LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ(31/05/2022 10:55 SA)

Hướng dẫn sử dụng VNPT Mobile Money trên Điện thoại phổ thông và Điện thoại thông minh(30/05/2022 5:53 CH)

KHÁI NIỆM IPV6 LÀ GÌ? TỔNG HỢP KIẾN THỨC VỀ IPV6(17/05/2022 10:41 SA)

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về chuyển đổi số và sự ổn định thị trường vốn(25/04/2022 4:31 CH)

3 mốc tuổi cần đổi thẻ Căn cước công dân(24/04/2022 3:15 CH)

Chuyển đổi số - một năm nhìn lại(31/01/2022 12:19 CH)

Kế hoạch chuyển đổi số ngành xây dựng(18/12/2021 10:37 CH)

Chuyển đổi số trong ngành Y tế(15/12/2021 10:36 CH)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
175 người đã bình chọn
1228 người đang online