Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Thanh

Thứ hai, ngày 4 tháng 7 năm 2022

Huyện ủy Như Thanh tổ chức hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 08- NQ/ TƯ

Đăng ngày 23 - 05 - 2022
100%

Ngày 17/5/2022. Huyện ủy Như Thanh tổ chức hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 08- NQ/ TƯ; Quy định số 50-QĐ/TW; Kết luận số 34 - KL/ TW của Bộ chính trị (Khóa XIII), Chỉ thị số 12- CT/ TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW của Ban tổ chức Trung ương; các quy định, kế hoạch của tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ và các quy định, kế hoạch của Ban thường vụ Huyện ủy (Khóa XXIII). Dự hội nghị có Đồng chí Đinh Xuân Hướng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Lương Văn Hoàn, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; Các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, Trưởng các phòng ban ngành đoàn thể, Bí thư, phó bí thư các Đảng bộ, Chi Bộ trực thuộc Huyện ủy, Bí thư, Phó Bí thư, chủ tịch UBND 14 xã, thị trấn. Cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức cơ quan Dân Đảng, UBND huyện.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lương Văn Hoàn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nêu rõ: Từ tháng 12/2021 đến nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành các văn bản về công tác quy hoạch cán bộ; Chỉ thị số 12 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới và nhiều văn bản quan trọng nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch cán bộ…Để khẩn trương đưa các Nghị quyết, Quy định, Kết luận, Chỉ thị của Trung ương và Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy nhanh chóng triển khai thực hiện trong thực tiễn, đồng chí Lương Văn Hoàn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện cần nghiêm túc nghiên cứu, học tập, nắm vững những nội dung cốt lõi của các văn bản, nhất là những nội dung liên quan đến công tác quy hoạch cán bộ, chiến lược kiểm tra, giám sát, quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị; về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045… để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tại các địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng năm 2002.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy đã quán triệt, triển khai Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 16 HD/BTCTW ngày 15/2/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung cụ thể trong công tác quy hoạch cán bộ; Quy định số 1020-QĐ/TU, ngày 29/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ; Kế hoạch số 65-KH/TU, ngày 29/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026; xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ; các quy định, kế hoạch, hướng dẫn của ban thường vụ Huyện ủy Như Thanh về công tác quy hoạch cán bộ.

Đồng chí Hàn Văn Quảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy quán triệt, triển khai Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.

Đồng chí Hàn Văn Huyên, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Huyện quán triệt, triển khai Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch số 57-KH/TU, ngày 30/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị.; triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Lê Công Khiêm, Ủy viên Ban Thường vụ  Huyện  ủy, Chỉ huy trưởng Ban  Chỉ huy Quân sự Huyện quán triệt, triển khai Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 26/01/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo…

Hội nghị đã thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung, quy chế làm việc của BCH Đảng bộ huyện khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Dự thảo quy chế làm việc mẫu cho Đảng bộ các xã, thị trấn.

Trực tiếp chủ trì phiên thảo luận, đồng chí Đinh xuân Hướng, Bí thư Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện đã tiếp thu các ý kiến tham gia tại hội nghị và đề nghị trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc các đơn vị cơ sở phải phải báo cáo để kịp thời giải quyết, đồng chí Bí thư Huyện uỷ nhấn mạnh: các văn bản của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy được các đồng chí lãnh đạo huyện quán triệt tại hội nghị lần này là những văn bản rất quan trọng. Do đó, để nội dung các văn bản đi vào cuộc sống, sau hội nghị này các Ban xây dựng Đảng, UBND Huyện, các phòng chuyên môn tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 08 về phát triển công nghiệp quốc phòng; Nghị quyết số 10 về định hướng chiến lược địa chất khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chỉ thị 12 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới….

Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ủy giao Ủy ban kiểm tra Huyện ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030 theo Kết luận 34 của Bộ Chính trị. Ban Tổ chức Huyện uỷ tham mưu thực hiện Quy định số 50 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 16 của Ban Tổ chức Trung ương và Quy định số 1020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ là những văn bản hết sức quan trọng. Chính vì vậy, ngay sau hội nghị, các ngành, các xã, thị trấn phải bắt tay ngày vào triển khai công tác quy hoạch theo đúng các văn bản của Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BTV Huyện uỷ nhằm nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch cán bộ; đảm bảo sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Công an Như Thanh tuần tra vũ trang, kết hợp tuần tra nghiệp vụ phòng ngừa tội phạm, bảo đảm trật...(04/07/2022 7:14 SA)

  Hội Làm vườn và Trang trại huyện sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022(02/07/2022 9:47 SA)

  Huyện ủy Như Thanh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng...(01/07/2022 2:13 CH)

  Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ...(30/06/2022 2:49 CH)

  Hội LHPN huyện sơ kết hoạt động công tác Hội, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Rà soát...(29/06/2022 4:23 CH)

  Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ cấp bách trong công tác tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19.(29/06/2022 3:04 CH)

  UBND huyện Như Thanh: Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý(29/06/2022 10:43 SA)

  Huyện Như Thanh đạt giải Ba tại Hội thi tìm hiểu kiến thức về Luật phòng, chống bạo lực gia đình...(28/06/2022 5:37 CH)

  Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
  175 người đã bình chọn
  389 người đang online