Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Thanh

Thứ hai, ngày 4 tháng 7 năm 2022

Huyện ủy Như Thanh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch trồng cây gai xanh nguyên liệu trên địa bàn.

Đăng ngày 23 - 05 - 2022
100%

Sáng 20/5/2022, Huyện ủy Như Thanh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch trồng cây gai xanh nguyên liệu trên địa bàn năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Đinh Xuân Hướng, Bí thư Huyện ủy Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Lương Văn Hoàn Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Đồng chí Đặng Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; Thường trực HĐND; Lãnh đạo UBND; các đồng chí là Huyện ủy viên, Trưởng các phòng ban ngành, đơn vị, các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND, công chức Địa chính - Nông nghiệp 14 xã, thị trấn và một số hộ dân trồng cây gai xanh trên địa bàn huyện; đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sản xuất & XNK An Phước.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đặng Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện khẳng định: Nhận thấy, giá trị của cây gai xanh làm nguyên liệu phục vụ Nhà máy Sợi dệt An Phước, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hoá đã tập trung chỉ đạo phát triển mở rộng diện tích trồng gai bằng những chủ trương, chính sách cụ thể, như: Phê duyệt đề án phát triển vùng nguyên liệu cây gai xanh tại Quyết định 1484/QĐ-UBND, ngày 24/4/2018 với tổng quy mô 6.457 ha tại 18/27 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; HĐND tỉnh đã ban hành 2 nghị quyết (số 385/2021/NQ-HĐND và số 116/2021/NQ-HĐND) về chính sách hỗ trợ phát triển cây gai xanh nguyên liệu. 

Việc tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch trồng cây gai xanh nguyên liệu trên địa bàn giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, nông dân có định hướng, giải pháp hiệu quả trong quản lý, sản xuất, kinh doanh, hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra đối với phát triển vùng nguyên liệu cây gai xanh, cũng như phát triển nông nghiệp nói chung, mang lại đời sống tốt hơn cho Nhân dân, xây dựng nên nông nghiệp hiện đại.

Thực hiện chủ trương về việc phát triển vùng nguyên liệu cây gai xanh trên địa bàn tỉnh, hai năm qua huyện Như Thanh đã triển khai trồng cây gai xanh, bước đầu cho hiệu quả tích cực. Đến ngày 15 tháng 5 năm 2022, tổng diện tích trồng cây Gai xanh trên địa bàn huyện đạt 10,5ha, trong đó diện tích lưu gốc năm 2021 là 2,5ha; diện tích trồng mới năm 2022 là 8 ha. Theo chỉ tiêu và Kế hoạch năm 2022 tỉnh giao toàn huyện Như Thanh phấn đấu trồng mới được 26ha gai xanh. Hiện nay, huyện đã và đang tích cực đẩy mạnh chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây gai xanh nguyên liệu. Mong rằng, với cơ chế, chính sách của tỉnh và huyện, cùng với sự nỗ lực vượt khó của người dân, gai xanh sẽ trở thành cây giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện.

Tiếp đó, hội nghị đã được nghe Đồng chí Lương Văn Hoàn, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ triển khai Công văn số 604-CV/TU ngày 12 tháng 4 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc lãnh đạo, chỉ đạo phát triển vùng nguyên liệu cây gai xanh trên địa bàn tỉnh.

Dưới sự chủ trì thảo luận của Đồng chí Đặng Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đại biểu đã thẳng thắn nêu ra những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện tại cơ sở như: việc ký kết hợp đồng; công tác thu mua, bao tiêu sản phẩm; các chính sách hỗ trợ kích cầu và đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sản xuất & XNK An Phước khảo sát thị trường, ban hành hợp đồng ký kết sản xuất phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; thực hiện mô hình trình diễn để tạo cơ sở nhân rộng trong những năm tiếp theo.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Xuân Hướng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị: Để hoàn thành diện tích  trồng cây gai xanh năm 2022 theo kế hoạch, các đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, trưởng các ban ngành cấp huyện, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sản xuất & XNK An Phước tập trung triển khai thực hiện tốt các nội dung đã đề ra. Đồng chí Đinh Xuân Hướng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, trong đó Phòng NN&PTNT phối hợp với Phòng Tài nguyên - Môi trường và các ngành có liên quan rà soát đất đai, xây dựng Kế hoạch sản xuất, quan tâm hướng dẫn tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ mở rộng diện tích cây gai, đồng thời tham gia giám sát việc thực hiện các cơ chế chính sách phát triển vùng nguyên liệu thu mua cây gai của công ty, đảm bảo ổn định cho người trồng gai; phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu cho UBND huyện thành lập tổ công tác phát triển cây gai xanh trên địa bàn huyện, tăng cường xuống cơ sở vận động, đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn, các tổ chức cá nhân, hộ gia đình trồng, chăm sóc cây gai xanh; phối hợp với Phòng TC-KH tham mưu triển khai thực hiện tốt các cơ chế chính sách theo Nghị quyết số 385 của HĐND tỉnh; tổng hợp tiến độ, kết quả thực hiện ở các xã, thị trấn, những khó khăn vướng mắc trong tổ chức thực hiện. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp phối hợp với UBND các xã, thị trấn và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sản xuất & XNK An Phước xây dựng hoạch hướng dẫn các biện pháp trồng, thu hoạch sơ chế cây gai xanh. UBND các xã, thị trấn trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch khẩn trương tổ chức rà soát quỹ đất, xác định diện tích các loại đất trồng gai trong năm 2022 trên địa bàn để tập trung chỉ đạo trồng gai xanh đảm bảo hoàn thành và vượt chỉ tiêu, kế hoạch huyện giao; tập trung tuyên truyền cho người dân chuyển đổi từ cây trồng kém hiệu quả sang trồng gai xanh nguyên liệu và các cơ chế, chính sách hỗ trợ của tỉnh. Phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sản xuất & XNK An Phước và các đơn vị có liên quan tập huấn kỹ thuật cho người dân; Đồng chí Đinh Xuân Hướng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cũng  đề nghị các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trực tiếp chỉ đạo phát triển vùng nguyên liệu trồng gai trên địa bàn. Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sản xuất & XNK An Phước phân công cán bộ phụ trách vùng nguyên chỉ đạo hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật cho người dân, chủ động liên hệ với các phòng, ban, đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền vận động Nhân dân trồng cây gai xanh và các cơ chế chính sách của tỉnh, của công ty, xây dựng kế hoạch tập huấn cho Nhân dân, tổ chức ký hợp đồng với người trồng gai; phối hợp với các xã, thị trấn lựa chọn xây dựng một địa điểm mô hình thâm canh để người dân tham quan học tập kinh nghiệm.

 

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Công an Như Thanh tuần tra vũ trang, kết hợp tuần tra nghiệp vụ phòng ngừa tội phạm, bảo đảm trật...(04/07/2022 7:14 SA)

  Hội Làm vườn và Trang trại huyện sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022(02/07/2022 9:47 SA)

  Huyện ủy Như Thanh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng...(01/07/2022 2:13 CH)

  Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ...(30/06/2022 2:49 CH)

  Hội LHPN huyện sơ kết hoạt động công tác Hội, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Rà soát...(29/06/2022 4:23 CH)

  Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ cấp bách trong công tác tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19.(29/06/2022 3:04 CH)

  UBND huyện Như Thanh: Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý(29/06/2022 10:43 SA)

  Huyện Như Thanh đạt giải Ba tại Hội thi tìm hiểu kiến thức về Luật phòng, chống bạo lực gia đình...(28/06/2022 5:37 CH)

  Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
  175 người đã bình chọn
  285 người đang online