Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Thanh

Thứ hai, ngày 4 tháng 7 năm 2022

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Như Thanh lần thứ VI nhiệm kỳ 2022-2027 thành công tốt đẹp.

Đăng ngày 23 - 06 - 2022
100%

Trong 2 ngày 21 và 22 tháng 6, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Như Thanh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Ngọc Ánh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa; đồng chí Đinh Xuân Hướng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Đại hội vui mừng được đón các đồng chí Nguyên lãnh đạo chủ chốt của huyện qua các thời kỳ; Mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Long; các đồng chí trong BTV Huyện uỷ, thường trực HĐNDhuyện, lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của Huyện; các đồng chí nguyên là Ủy viên BCH huyện đoàn khóa V và 135 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 29.600 đoàn viên thanh niên trong toàn huyện.

Nhiệm kỳ 2017-2022, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện Như Thanh được triển khai tương đối toàn diện, nhiều mặt công tác của đoàn đã có sự chuyển biến tích cực như: Công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên được chú trọng, các cấp bộ đoàn đã thực hiện tốt việc tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai các chủ trương, Chị thị, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn; Phát huy tốt phong trào hành động cách mạng, vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát huy tính năng động, sáng tạo của thanh niên trong phong trào xung kích , tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong phòng trào “Tuổi trẻ Như thanh chung tay xây dựng Nông thôn mới”, găn với thực hiện Nghị quyết 09 của BCH Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020”, đoàn thanh niên đã có nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả bằng việc cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch hoạt động cho từng năm. Trong nhiệm kỳ, toàn huyện đã tổ chức hơn 360 hoạt động tình nguyện, thu hút trên 62.000 lượt ĐVTN tham gia; toàn đoàn đã đăng ký và triển khai thực hiện 81 công trình, phần việc thanh niên trị giá gần 4 tỷ đồng, trong đó có 12 công trình thanh niên cấp huyện, 69 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở, 100% các cơ sở đoàn duy trì triển khai thực hiện tốt ngày thứ 7 tình nguyện, ngày Chủ nhật xanh… Phong trào tuổi trẻ sáng tạo được BCH huyện đoàn tập trung chỉ đạo và thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh niên huyện tham gia; phong trào xây dựng tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc được quan tâm đẩy mạnh thông qua công tác tuyên truyền, vận động thanh niên lên đường nhập ngũ; kết quả các chương trình hành động với thanh niên được triển khai tốt; công tác chăm sóc giáo dục thiếu niên, nhi đồng và xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh được quan tâm triển khai, thông qua nhiều nội dung, hình thức phong phú; công tác xây dựng Đoàn, mỡ rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, đoàn viên tham gia xây dựng Đảng, chính quyền được triển khai tốt; 3 phong trào và 3 chương trình lớn của nhiệm kỳ đã được cụ thể hóa và triển khai thực thiện có hiệu quả. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội được quan tâm; Hoàn thành 11/12 chỉ tiêu nhiệm kỳ đã đặt ra. Liên tục các năm được cấp ủy, đoàn cấp trên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trao tặng các hình thức khen thưởng cao. Đây là cơ sở vững chắc để các cấp bộ đoàn, cán bộ, đoàn viên thanh niên trong huyện tiếp tục nỗ lực, thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2027. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục như giải quyết vấn đề việc làm, khả năng hội nhập của thanh niên; khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong độ tuổi thanh niên; nâng cao ý thức kỷ luật lao động, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp cho đoàn viên, thanh thiếu nhi trong toàn huyện.

Với khẫu hiệu hành động “Khát vọng, Tiên phong, Đoàn kết, Sáng tạo, Phát triển”, Đại hội Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Như Thanh lần thứ VI là Đại hội thể hiện niềm tin, trí tuệ và khát vọng của tuổi trẻ huyện nhà, nguyện góp sức trẻ và nhiệt huyết của tuổi trẻ thanh xuân để xây dựng, bảo vệ và phát triển quê hương, đất nước. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên thanh niên và các em thiếu nhi trong huyện hãy phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương đất nước và thành tích tự hào của tuổi trẻ Như Thanh, nỗ lực không ngừng trọng học tập, lao động, sáng tạo, xung kích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Như Thanh lần thứ VI đề ra, chung tay xây dựng quê hương Như Thanh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận đóng góp ý kiến vào kết quả hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên, đồng thời đề xuất một số giải pháp trong công tác tập hợp đoàn viên thanh niên, tạo điều kiện để thanh niên lập thân, lập nghiệp góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2022-2027 đề ra.

 
Đồng chí Đinh Xuân Hướng, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Đồng chí Lê Ngọc Ánh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đinh Xuân Hướng, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Lê Ngọc Ánh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã biểu dương những kết quả mà các cấp bộ đoàn trong huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Bí thư Huyện uỷ và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh đoàn đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Các đồng chí yêu cầu các cấp bộ Đoàn trong huyện cần tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo, định hướng của Tỉnh Đoàn Thanh Hóa, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng và truyền thống cách mạng, xây dựng đạo đức, phẩm chất, lối sống cao đẹp, lòng yêu nước, yêu quê hương trong đoàn viên, thanh thiếu nhi; chuẩn bị về mọi mặt cho thế hệ thanh niên tương lai. Tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên không gian mạng. Quan tâm đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cốt cán nhất là những nơi phong trào có nhiều khó khăn. Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đủ sức làm nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên. Thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Khơi dậy trong đoàn viên, thanh niên ý chí vươn lên mạnh mẽ, tinh thần tự lập, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân vào những lĩnh vực khó, lĩnh vực mới, tạo sự đột phá, khẳng định bản thân trên con đường lập thân, lập nghiệp. Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đinh Xuân Hướng cũng đã gợi mở một số nhiệm vụ trong thời gian tới.

Một là: Các cấp bộ đoàn trong toàn huyện tuyên truyền, triển khai có hiệu quả chương trình kế hoạch của Trung ương đoàn, tỉnh đoàn về thực hiện Nghị quyết lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, cụ thể hóa các nội dung, chương trình Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII và các Nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy. Triển khai đến Tổ chức đoàn và đoàn viên trong toàn huyện, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ đoàn viên thanh niên chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, gắn chặt các tổ chức đoàn với các nội dung của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, góp phần giữ vững quốc phòng an ninh – trật tự ATXH.

Hai là: Phải luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng và truyền thống cách mạng cho các thế hệ đoàn viên, thanh niên là việc làm thường xuyên liên tục và kiên trì phải luôn bồi dưỡng, vun đắp đạo đức phẩm chất lối sống cao đẹp, biết yêu thương quý trọng con người sống có văn hóa nghĩa tình trung thực, trách nhiệm sẻ chia nhân ái có tinh thần dũng cảm bảo vệ cái đúng, cái tiến bộ, đấu tranh với cái xấu cái ác cái lạc hậu, luôn cần cù sáng tạo trong lao động lập nghiệp, luôn có lòng yêu quê hương đất nước, có tinh thần dũng cảm đấu tranh bảo vệ Tổ quốc gắn với việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phải đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp, tự giác học trước, làm trước nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu, rèn luyện tác phong lề lối công tác coi trọng giáo dục bằng hành động, qua thực tiễn phong trào lựa chọn phương thức giáo dục phù hợp với lứa tuổi thanh niên, qua đó định hướng cho đoàn viên thanh niên nhận thức đầy đủ đúng đắn vai trò vị trí và sứ mệnh của mình, không ngừng nỗ lực phấn đấu học tập, tu dưỡng rèn luyện nâng cao trình độ tri thức, đạo đức cách mạng đi đầu trong công cuộc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phát triển kinh tế văn hóa - xã hội, vươn tầm ra tình ngoài và quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Ba là: Thường xuyên chăm lo củng cố xây dựng tổ chức Đoàn thật sự vững mạnh cả về tư tưởng chính trị, tổ chức và hành động, tổ chức Đoàn các cấp cần có nhiều hình thức biện pháp thu hút đông đảo lực lượng thanh niên tham gia tích cực các phong trào cách mạng trên các lĩnh vực phù hợp với các địa phương đơn vị, cán bộ Đoàn phải là người tiên phong có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, năng động và sáng tạo, có tinh thần ham học hỏi cầu tiến bộ không ngừng tu dưỡng bản thân về phẩm chất chính trị đạo đức lối sống và năng lực công tác, thật sự là người bạn gần gũi của thanh niên, không xa rời thanh niên, xa rời thực tiễn, phải thể hiện thật rõ vai trò Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên, đưa thanh niên tham gia vào các phong trào của các đơn vị địa phương như: Xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đoàn viên thanh niên phải là những người đi đầu trong các lĩnh vực giáo dục và khoa học công nghệ thông tin.

Bốn là: Luôn bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào, chương trình hành động của Đoàn, chuyển mạnh hoạt động về cơ sở, gắn với địa bàn, sát phù hợp với từng đối tượng thanh, thiếu niên thông qua đó các tổ chức đoàn trong huyện luôn chủ động tham mưu đề xuất, tổ chức nhiều phong trào mang tính đột phá, xuất phát từ thực tiễn nhu cầu nguyện vọng và xu hướng phát triển của đoàn viên, thanh niên để chăm lo hỗ trợ bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của thanh niên. Thường xuyên phối hợp, thực hiện tốt công tác bảo vệ chăm sóc giáo dục thiếu niên, nhi đồng và các hoạt động thiết thực bổ ích cho thiếu niên, nhi đồng, nhất là trong các dịp hè, ngày quốc tế thiếu nhi.

Năm là: Tổ chức đoàn thường xuyên quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn. Đặc biệt quan tâm Phát triển nguồn nhân lực trẻ, nhất là nguồn nhân lực có chất lượng cao, định hướng cho thanh niên học tập và tự giác học tập suốt đời, phấn đấu và rèn luyện mọi mặt, vươn lên làm chủ khoa học và công nghệ tiên tiến, phương pháp quản lý khoa học hiện đại, tham mưu đề xuất với cấp ủy bố trí cán bộ Đoàn hết tuổi, đảm bảo phù hợp đúng quy định. Tăng cường công tác phát hiện, lựa chọn bồi dưỡng những đoàn viên ưu tú để giới thiệu kết nạp đảng, giới thiệu nguồn cán bộ cho Đảng, chính quyền và các đoàn thể, thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, góp phần tham gia xây dựng Đảng về hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Đinh Xuân Hướng, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Lê Ngọc Ánh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa

tặng hoa chúc mừng BCH khóa mới.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Như Thanh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027 đã bầu BCH khóa mới gồm 27 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, BCH Huyện đoàn khóa VI đã bầu Ban Thường vụ Huyện Đoàn gồm 8 đồng chí, bầu đồng chí Trần Tiến Hưng giữ chức Bí thư Huyện đoàn Khóa VI, nhiệm kỳ 2022-2027; bầu đồng chí Lê Thị Duyên và đồng chí Bùi Văn Lãm giữ chức Phó Bí thư Huyện đoàn Khóa VI, nhiệm kỳ 2022-2027; bầu Uỷ viên uỷ ban Kiểm tra huyện đoàn khoá VI. Đại hội cũng tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 8 đồng chí.

Đồng chí Đinh Xuân Hướng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện trao cờ của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Tại Đại hội thừa ủy quyền của UBND tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Đinh Xuân Hướng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện đã tặng cờ của UBND tỉnh cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Như Thanh đã có thành tích Xuất sắc dẫn đầu trong phong trào thi đua yêu nước năm 2021.

Đồng chí Trần Tiến Hưng, Bí thư huyện đoàn khóa VI, tặng hoa cho các đồng chí nguyên trong BCH khóa V.

Đại hội Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Như Thanh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027 đã thông qua Nghi quyết Đại hội, bế mạc thành công tốt đẹp.

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Công an Như Thanh tuần tra vũ trang, kết hợp tuần tra nghiệp vụ phòng ngừa tội phạm, bảo đảm trật...(04/07/2022 7:14 SA)

  Hội Làm vườn và Trang trại huyện sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022(02/07/2022 9:47 SA)

  Huyện ủy Như Thanh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng...(01/07/2022 2:13 CH)

  Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ...(30/06/2022 2:49 CH)

  Hội LHPN huyện sơ kết hoạt động công tác Hội, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Rà soát...(29/06/2022 4:23 CH)

  Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ cấp bách trong công tác tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19.(29/06/2022 3:04 CH)

  UBND huyện Như Thanh: Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý(29/06/2022 10:43 SA)

  Huyện Như Thanh đạt giải Ba tại Hội thi tìm hiểu kiến thức về Luật phòng, chống bạo lực gia đình...(28/06/2022 5:37 CH)

  Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
  175 người đã bình chọn
  546 người đang online