Định hướng của Bộ Thông tin và Truyền thông đối với công tác Tổ Công nghệ số cộng đồng năm 2023

Đăng ngày 18 - 10 - 2023
100%

Năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục thúc đẩy hoạt động Mạng lưới Tổ Công nghệ số cộng đồng (CNSCĐ) trên toàn quốc để hỗ trợ mạnh mẽ trong việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp quy mô quốc gia về chuyển đổi số tại địa phương, hướng đến tăng cường năng lực, thiết lập công cụ số, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên Tổ CNSCĐ.

<

Tin mới nhất

Đề xuất quy định khai thác dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia(07/04/2024 1:50 CH)

Dự thảo TCVN cho thuật toán mã khối MKV trong lĩnh vực mật mã dân sự(06/04/2024 1:52 CH)

Tạo môi trường pháp lý thuận lợi xây dựng, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu dùng chung(06/04/2024 1:51 CH)

Khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ điều tra dân số và nhà ở(06/04/2024 1:50 CH)

Xây dựng cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và cải cách...(22/03/2024 1:57 CH)

Đề xuất quy định về cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt(21/03/2024 1:58 CH)

Đề xuất bổ sung đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp(19/03/2024 1:59 CH)

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CÁC ỨNG DỤNG CHUYỂN ĐỔI SỐ(11/12/2023 2:05 CH)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
281 người đã bình chọn
°
1123 người đang online