HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CÁC ỨNG DỤNG CHUYỂN ĐỔI SỐ

Đăng ngày 11 - 12 - 2023
100%

Thực hiện chương trình chuyển đổi số năm 2023, UBND huyện Như Thanh đề nghị nhân dân thực hiện cài đặt các ứng dụng chuyển đổi số cụ thể như sau:

1. Ứng dụng Chữ ký số cá nhân : VNPT Smart CA

 LINK CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG ĐỐI VỚI IPHONE

LINK CÀI ĐẶT ĐỐI VỚI ANDROID

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ KÍCH HOẠT: https://www.youtube.com/watch?v=ohOoNN8x3bQ

2. Ứng dụng ThanhHoa-S

 LINK CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG ĐỐI VỚI IPHONE

LINK CÀI ĐẶT ĐỐI VỚI ANDROID

3. Ứng dụng Khám chữa bệnh từ xa

3.1 Ứng dụng VOV BACSI24

 LINK CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG ĐỐI VỚI IPHONE

LINK CÀI ĐẶT ĐỐI VỚI ANDROID

3.2. Ứng dụng Bác sĩ cho mọi nhà

 LINK CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG ĐỐI VỚI IPHONE

LINK CÀI ĐẶT ĐỐI VỚI ANDROID

<

Tin mới nhất

Đề xuất quy định khai thác dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia(07/04/2024 1:50 CH)

Dự thảo TCVN cho thuật toán mã khối MKV trong lĩnh vực mật mã dân sự(06/04/2024 1:52 CH)

Tạo môi trường pháp lý thuận lợi xây dựng, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu dùng chung(06/04/2024 1:51 CH)

Khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ điều tra dân số và nhà ở(06/04/2024 1:50 CH)

Xây dựng cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và cải cách...(22/03/2024 1:57 CH)

Đề xuất quy định về cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt(21/03/2024 1:58 CH)

Đề xuất bổ sung đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp(19/03/2024 1:59 CH)

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CÁC ỨNG DỤNG CHUYỂN ĐỔI SỐ(11/12/2023 2:05 CH)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
281 người đã bình chọn
°
632 người đang online