Đảng ủy Quân sự huyện Như Thanh đã tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

Đăng ngày 06 - 12 - 2023
100%

Chiều 05/12, Đảng ủy Quân sự huyện Như Thanh đã tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Đại tá Trần Hữu Tùng, Đảng ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hoá dự và chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Đặng Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Đảng ủy viên Đảng ủy Quân sự huyện và các đồng chí được mời mở rộng. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng uỷ Quân sự huyện chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông qua dự thảo Nghị quyết về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, Quân sự địa phương năm 2024 của Đảng ủy Quân sự huyện và thông qua Báo cáo tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2023.

Theo đó, năm 2023, Đảng uỷ Quân Sự huyện lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (ANCT, TTATXH) trên địa bàn ổn định; quốc phòng - an ninh (QP-AN) được củng cố và tăng cường. Chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang (LLVT) huyện không ngừng được nâng lên, nội bộ đoàn kết, thống nhất, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”: Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy các cấp về nhiệm vụ QS, QP địa phương. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ; từng bước tăng cường tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ (KVPT) huyện. Phối hợp, tham mưu tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ QP-AN, công tác xây dựng cơ sở và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; ký kết chương trình phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ QS, QP. Tham mưu cho Huyện ủy, UBND tổ chức diễn tập KVPT huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ, an toàn tuyệt đối; chỉ đạo 4 xã diễn tập chiến đấu trong KVPT và tiến hành bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 4 đúng kế hoạch. Làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và công tác tuyển sinh quân sự năm 2023 đạt 100% chỉ tiêu; đăng ký, xét duyệt hồ sơ tuyển sinh 28 thí sinh, trong đó có 09 thí sinh trúng tuyển các trường Quân đội; Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt nhiệm vụ QS, QP, mệnh lệnh huấn luyện, chiến đấu năm 2023. Thực hiện tốt nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, không để bị động, bất ngờ; Tham gia tập huấn cấp trên, tổ chức tập huấn cơ quan và cơ sở nghiêm túc… Công tác Xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ được triển khai nề nếp, chất lượng; công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính, chính sách hậu phương quân đội, chăm lo đời sống của cán bộ, chiến sĩ được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. 

Trên cơ sở đánh giá những ưu điểm và hạn chế; phân tích, nhận định, dự báo tình hình năm 2024, Đảng uỷ Quân sự huyện xác định phương hướng, mục tiêu: Tập trung lãnh đạo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu và khâu đột phá Nghị quyết của Đảng uỷ Bộ Chỉ Huy Quân Sự, Huyện ủy về phương hướng nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2024. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng, hành động tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp về công tác xây dựng Đảng; nâng cao năng lực tham mưu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ và cơ sở vững mạnh toàn diện; nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Ban Chỉ huy Quân sự huyện; nắm chắc tình hình, phối hợp xử trí kịp thời, hiệu quả các tình huống; tham mưu tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; triển khai có hiệu quả các dự án, đề án, chương trình mục tiêu quốc gia; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu". Tập trung thực hiện khâu đột phá về "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy cơ sở; chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập và chấp hành kỷ luật".

Đại tá Trần Hữu Tùng, Đảng ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hoá phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Trần Hữu Tùng, Đảng ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hoá biểu dương những kết quả mà Đảng uỷ Quân sự huyện Như Thanh đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2023; góp phần bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội phát triển. Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, Đại tá Trần Hữu Tùng đề nghị Đảng uỷ Quân sự huyện Như Thanh tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra; phát huy kết quả đã đạt được để hoàn thành cao nhất mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đồng thời nghị Đảng uỷ Quân sự huyện Như Thanh tiếp tục quan tâm đến công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ để có sự chuẩn bị tốt cho đội ngũ lãnh đạo quân sự kế cận.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Huyện uỷ, Bí thư Đảng uỷ Quân sự huyện kết luận hội nghị.

 

Kết luận hội nghị, trên cơ sở dự báo tình hình năm 2024, đồng chí Bí thư Huyện uỷ, Bí thư Đảng uỷ Quân sự huyện Nguyễn Tiến Dũng đề nghị Đảng uỷ Quân sự huyện tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu". Trong đó, trọng tâm là tiếp tục tập trung phối hợp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cho Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, UBND huyện quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của tỉnh uỷ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; phối hợp với các lực lượng trong huyện nắm bắt, đánh giá, dự báo tình hình địa bàn, không để bị động, bất ngờ; tiếp tục đổi mới, đột phá nhiệm vụ huấn luyện.

Đối với công tác xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, đồng chí Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Tiến Dũng đề nghị Đảng uỷ Quân sự huyện tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác xây dựng Đảng; củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp uỷ, chi bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; lãnh đạo, chỉ đạo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và chuẩn bị cho Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Bí thư Huyện uỷ, Bí thư Đảng uỷ Quân sự huyện lưu ý Đảng uỷ Quân sự huyện, các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc làm tốt, làm nghiêm quy trình, quy chế công tác cán bộ; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, dự nguồn cán bộ để có các thế hệ kế cận đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

 

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 05 và Chỉ thị số 01 của...(29/02/2024 3:32 CH)

  Cụm thi đua số 03, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa đánh giá kết hoạt động và...(28/02/2024 5:06 CH)

  Hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự, bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ...(28/02/2024 4:21 CH)

  Hội nghị Ban thường vụ Huyện uỷ thường kỳ tháng 2 năm 2024.(27/02/2024 4:40 CH)

  Ghi nhận tại buổi Lễ giao nhận quân năm 2024.(27/02/2024 8:55 SA)

  Huyện Như Thanh tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2024 trang nghiêm, nhanh gọn.(27/02/2024 8:24 SA)

  Kết quả trồng rừng, tổ chức thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn năm...(26/02/2024 9:11 SA)

  UBND huyện Như Thanh: Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an...(26/02/2024 4:24 CH)

  Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
  249 người đã bình chọn
  °
  2248 người đang online