Đoàn kiểm tra Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ làm việc với huyện Như Thanh.

Đăng ngày 06 - 12 - 2023
100%

Thực hiện Kế hoạch số 104-KH/BTGTU, ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về kiểm tra phương hướng chính trị, tư tưởng, chất lượng giảng dạy lý luận chính trị, giáo dục công dân, giáo dục đạo đức của các nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn huyện năm 2023.

Chiều 05/12/2027, đồng chí Phạm Văn Tuấn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra phương hướng chính trị, tư tưởng, chất lượng giảng dạy lý luận chính trị, giáo dục công dân, giáo dục đạo đức tại các nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn huyện Như Thanh, cùng đi có các đồng chí thành viên trong đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lê Văn Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lãnh đạo và cán bộ công chức Ban Tuyên giáo Huyện uỷ; Lãnh đạo Phòng giáo dục và đào tạo huyện; Hiệu trưởng trường THPT Như Thanh 2, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học cơ sở Như Thanh.

Trước khi làm việc với huyện Như Thanh, đồng chí Phạm Văn Tuấn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đồng chí trong đoàn công tác đã đi kiểm tra và làm việc với Ban giám hiệu, giáo viên trường THPT Như Thanh 2. Tại buổi làm việc đại diện BGH trường THPT Như Thanh 2 đã báo cáo với đoàn về một số nội dung liên quan đến chất lượng giảng dạy lý luận chính trị, giáo dục công dân, giáo dục đạo đức của trường. Qua kiểm tra cho thấy, nhà trường đã quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt đối với công tác giáo dục Lý luận Chính trị; đảm bảo chất lượng dạy và học, việc định hướng chính trị, tư tưởng trong giảng dạy bộ môn Đạo đức, Giáo dục Công dân, Giáo dục kinh tế và Pháp luật. Đội ngũ giáo viên đã tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, tích cực tiếp cận với các phương tiện, công cụ hỗ trợ hiện đại; giáo viên đã kết hợp và sử dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy tích cực, bài giảng có sự liên hệ sát với thực tế ở địa phương và đảm bảo tính định hướng chính trị.

Sau khi kiểm tra thực tế tại trường THPT Như Thanh 2. Đoàn kiểm tra Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ đã có buổi làm việc với huyện Như Thanh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Cương, Phó Ban tuyên giáo Huyện uỷ đã báo cáo Kết quả kiểm tra phương hướng chính trị, tư tưởng, chất lượng giảng dạy giáo dục công dân, giáo dục đạo đức của các trường trong hệ thống giáo dục quốc dân. Báo cáo nêu rõ: Trong những năm qua, việc giáo dục chính trị và giáo dục công dân trên địa bàn huyện đạt được những kết quả tích cực. Hằng năm, giáo viên các trường học trên địa bàn huyện đều được triển khai quán triệt chương trình chính trị hè nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Cấp ủy các trường chỉ đạo cho Đoàn thanh niên và các tổ chuyên môn lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học chính trị, giáo dục công dân phù hợp với các chủ đề theo phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực. Bên cạnh đó, các trường học còn chú ý đến công tác giáo dục tư tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ thông qua việc phối hợp cùng với Huyện đoàn củng cố và nâng cao chất lượng công tác Đoàn - Đội trong trường học. Các trường chú trọng giảng dạy môn giáo dục công dân trong học sinh theo hướng tập trung vào việc giáo dục đạo đức, lối sống; cung cấp những hiểu biết cơ bản, cần thiết về chính trị, pháp luật, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục những hiểu biết về văn hóa... phù hợp với lứa tuổi đã tạo được sự hứng thú cho học sinh. Giáo viên thực hiện đánh giá kết quả học tập của học sinh bằng điểm số và nhận xét, mức độ đạt được về kiến thức và kỹ năng với việc theo dõi sự tiến bộ về thái độ, hành vi trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống của học sinh. Hằng năm, đội ngũ giáo viên giảng dạy môn giáo dục công dân của các trường học trên địa bàn huyện đều được tập huấn giảng dạy tại Sở Giáo dục, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. Giáo viên được bồi dưỡng về việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo và năng lực tự học của học sinh; chú trọng kết hợp việc "dạy chữ" với "dạy người"; thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện; kết quả thi tốt nghiệp môn giáo dục công dân của học sinh phổ thông trung học trên địa bàn huyện năm 2023  đạt 100% điểm trung bình trở lên;

Qua kiểm tra cho thấy, thời gian qua Chi ủy, Ban giám hiệu các nhà trường đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị; tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương cho cán bộ giáo viên và học sinh; xây dựng nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy môn đạo đức, giáo dục công dân; tăng cường các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho đoàn viên, thanh niên; gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với các phong trào thi đua, hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương; quan tâm giáo dục truyền thống cách mạng, kỹ năng sống với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện cho học sinh.           

Bên cạnh những kết quả đạt được. còn nhiều hạn chế như: Việc liên hệ thực tiễn gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, lồng ghép, tích hợp các chủ trương, đường lối của Đảng, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống cho học sinh trong các bài giảng chưa thực sự linh hoạt, sinh động. Vai trò của Chi bộ và các đảng viên trong nhà trường chưa được phát huy, việc chấp hành quy định sinh hoạt Đảng chưa thật sự nghiêm túc. Công tác phối hợp thực hiện giữa nhà trường - gia đình - địa phương thiếu thường xuyên và hiệu quả chưa cao.

Tại buổi làm việc Các đại biểu đã tập trung trao đổi, làm rõ nhiều nội dung quan trọng liên quan đến chất lượng giảng dạy lý luận chính trị, giáo dục công dân, giáo dục đạo đức của các nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn huyện Như Thanh.

Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Lê Văn Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện làm rõ hơn 1 số vấn đề mà đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã nêu. Qua những gợi mở của đoàn công tác Thường trực huyện ủy sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Ban tuyên giáo Huyện uỷ, Phòng giáo dục huyện Như Thanh rà soát, tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu, có giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt triển khai hiệu quả công tác giảng dạy lý luận chính trị, giáo dục công dân, giáo dục đạo đức của các nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn huyện.

Kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Phạm Văn Tuấn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn kiểm tra ghi nhận, đánh giá cao kết quả đã đạt được Kết quả kiểm tra phương hướng chính trị, tư tưởng, chất lượng giảng dạy giáo dục công dân, giáo dục đạo đức của các trường trong hệ thống giáo dục quốc dân huyện. Đồng chí đề nghị Thường trực Huyện ủy Như Thanh cần tăng cường kiểm tra, giám sát các nội dung, chương trình, các nghị quyết mà Ban Tuyên giáo tham mưu nhằm lãnh đạo, chỉ đạo đúng hướng, kịp thời, bảo đảm các nội dung tuyên giáo, công tác tư tưởng được phát huy, đạt kết quả tốt. Chỉ đạo chi bộ trường học nâng cao công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho giáo viên, học sinh có tư tưởng chính trị vững vàng tin tưởng vào đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước. Củng cố, kiện toàn cán bộ giáo viên giảng dạy bộ môn giáo dục công dân ở các trường học đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra; phát huy vai trò phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục nhân cách của học sinh nhằm hướng học sinh đến những giá trị chân, thiện, mỹ. Đối với các nhà trường cần tiếp tục xây dựng các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho giáo viên, học học sinh; quan tâm đổi mới phương pháp giảng dạy môn đạo đức, giáo dục công dân; tăng cường kiểm tra, dự giờ, trao đổi kinh nghiệm, kịp thời cập nhật các nội dung mới, chủ trương, đường lối của Đảng, nhiệm vụ chính trị của địa phương, tư tưởng Hồ Chí Minh vào các bài giảng bằng nhiều hình thức sinh động, phù hợp. Thường xuyên tổ chức các hoạt động trải nghiệm, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giới thiệu, tuyên truyền lịch sử đảng bộ địa phương; giáo dục, nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác cho cán bộ, giáo viên trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch…

Đối với những kiến nghị của Thường trực Huyện uỷ và Ban Tuyên giáo huyện ủy Như Thanh, đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí trong đoàn công tác ghi nhận, đồng thời rút ra được những điểm hay, điểm nổi bật của Huyện Như Thanh để lan tỏa, động viên, khuyến khích đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh thực hiện đạt hiệu quả cao.

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 05 và Chỉ thị số 01 của...(29/02/2024 3:32 CH)

  Cụm thi đua số 03, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa đánh giá kết hoạt động và...(28/02/2024 5:06 CH)

  Hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự, bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ...(28/02/2024 4:21 CH)

  Hội nghị Ban thường vụ Huyện uỷ thường kỳ tháng 2 năm 2024.(27/02/2024 4:40 CH)

  Ghi nhận tại buổi Lễ giao nhận quân năm 2024.(27/02/2024 8:55 SA)

  Huyện Như Thanh tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2024 trang nghiêm, nhanh gọn.(27/02/2024 8:24 SA)

  Kết quả trồng rừng, tổ chức thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn năm...(26/02/2024 9:11 SA)

  UBND huyện Như Thanh: Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an...(26/02/2024 4:24 CH)

  Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
  249 người đã bình chọn
  °
  2784 người đang online