Đảng ủy xã Yên Lạc sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Đăng ngày 25 - 05 - 2023
100%

Chiều ngày 24/5/2023, Đảng ủy xã Yên Lạc tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Về dự Hội nghị có đồng chí Lê Văn Cường, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, phụ trách Đảng bộ xã Yên Lạc. Tham dự hội nghị có các đồng chí tổ công tác của Huyện ủy được phân công phụ trách Đảng bộ xã Yên Lạc; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã; Trưởng các ngành, đoàn thể, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng các thôn trong toàn xã.

Theo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ khoá XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Qua nửa nhiệm kỳ xã Yên Lạc đã có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra. Trong đó, Kết quả thực hiện Nghị quyết Về phát triển kinh tế - xã hội Tổng giá trị sản xuất các ngành năm 2022 là trên 243.8 tỷ đồng, đạt 69,2% mục tiêu Nghị quyết Đại hội. Cơ cấu ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm giá trị ngành nông- lâm nghiệp và chăn nuôi (năm 2020: 46%; năm 2022: 41,9%), tăng giá trị ngành tiểu thủ công nghiệp (năm 2020: 7,8%; năm 2022: 8,9%), thương mại dịch vụ (năm 2020: 46,2%; năm 2022: 49,2). Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 là 44,1 triệu đồng/người/năm đạt 70% mục tiêu NQ Đại hội; tổng sản lượng lương thực cây có hạt trên 1.895 tấn đạt 104,2% mục tiêu Nghị quyết Đại hội.

Sản xuất nông - lâm nghiệp luôn được quan tâm chỉ đạo, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi và áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào trong sản xuất; đã tích tụ  25/100ha đất, đạt 25% mục tiêu Nghị quyết Đại hội. Tổng diện tích gieo trồng năm 2022 trên 542ha. Tổng đàn gia súc, gia cầm 16.155 con đạt 86,9% mục tiêu Nghị quyết Đại hội. Tổng sản lượng nuôi trồng, khai thác thủy sản 203 tấn, đạt 156% mục tiêu Nghị quyết Đại hội.  Tỷ lệ che phủ rừng năm 2022 là 36,5%, đạt 81,11% mục tiêu Nghị quyết Đại hội. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại, xây dựng tiếp tục được duy trì và phát triển, toàn xã hiện có 153 hộ sản xuất kinh doanh, có Miến dong là sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh. Thành lập được 2/8 doanh nghiệp, đạt 25% mục tiêu Nghị quyết Đại hội. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường được tăng cường, thực hiện đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giải quyết dứt điểm tranh chấp đất đai; phối hợp thực hiện tốt công tác đền bù giải phóng mặt bằng triển khai các dự án trên địa bàn;  xây dựng Quy hoạch chung xã Yên Lạc đến năm 2030. Công tác môi trường được chỉ đạo thực hiện đồng bộ, ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường ngày càng được nâng cao; tỷ lệ dân số dùng nước hợp vệ sinh đạt 100%, trong đó tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước sạch là 70,3%; tỷ lệ chất thải rắn, rác thải sinh hoạt được thu gom đạt 86%. Tỷ lệ tăng thu ngân sách năm 2022 là 129,6% (mục tiêu Nghị quyết hàng năm tăng 13% trở lên).

Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã cải tạo, nâng cấp 1,5km đường giao thông, xây mới 1,75km kênh mương nội đồng, nâng cấp các hồ đập, xây mới nhà lớp học, trạm bơm, trạm biến áp và nâng cấp trên 4 km đường dây hạ thế. Nhân dân xây mới và cải tạo nhà ở, tường rào, cổng ngõ và các công trình vệ sinh. Tỷ lệ đường giao thông được cứng hóa là trên 51km, đạt 93% mục tiêu Nghị quyết Đại hội. Tổng kinh phí xây dựng NTM là 139,5 tỷ đồng. Trong đó Nhân dân đóng góp 65,2%, đến nay xã Yên Lạc đạt 12/19 tiêu chí; còn 7/19 tiêu chí chưa đạt, cần phải bổ sung, xây dựng.

Về văn hóa - xã hội: Công tác phòng chống dịch COVID-19 được tập trung chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần đẩy lùi đại dịch COVID-19. Tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; tuyên truyền công tác phòng, chống dịch  COVID-19; vệ sinh ATTP; chuyển đổi KHKT; chăn nuôi; ATGT, Luật hôn nhân và gia đình; Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" gắn với xây dựng nông thôn mới phát triển sâu rộng; Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phát triển mạnh, tỷ lệ gia đình văn hóa tăng từ 86% năm 2020 lên 90% năm 2022.

Công tác giáo dục đào tạo tiếp tục được quan tâm, quy mô trường lớp được xây dựng và nâng cấp, chất lượng dạy và học ngày được nâng lên; 3/3 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tiếp tục được phát huy có hiệu quả. 100% cán bộ, công chức thực hiện, xử lý thành thạo công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn và điều hành xử lý công việc; 100% các văn bản đều được sử lý trên môi trường mạng; 100% văn bản đi, đến được tiếp nhận và phát hành trên phần mềm quản văn bản điều hành TD office. Trong nửa nhiệm kỳ đã đào tạo nghề cho hơn 100 lao động nông thôn. Thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho các đối tượng theo quy định.

Công tác quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, được quan tâm, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể ngày càng nền nếp và hiệu quả.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được và thẳng thắn đóng góp ý kiến vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy; chỉ rõ những mặt tồn tại, hạn chế, đề ra giải pháp cụ thể, phù hợp để khắc phục, phấn đấu hoàn tốt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra. Bên cạnh đó, các đại biểu nhấn mạnh vào một số nôi dung: Tiếp tục triển khai tốt công tác phát triển nông nghiệp về đàn con nuôi, cây trồng của địa phương; thường xuyên quan tâm mỡ nhiều lớp tập huấn triển khai về khoa học, kỹ thuật trong phát triển nông nghiệp; làm tốt công tác vệ sinh môi trường; công tác nâng cao chất lượng chính trị tư tưởng cho đảng viên; đánh giá đúng nguồn lực, nội lực của địa phương; chương trình xây dựng NTM; chất lượng giáo dục cần được quan tâm hơn,...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Yên Lạc đạt được và chỉ ra những điều kiện thuận lợi, khó khăn của xã Yên Lạc trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh cùng với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội Đảng ủy cần quan tâm lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, phải xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần thường xuyên đẩy mạnh phê bình, tự phê bình trong tập thể cấp ủy và đảng viên; cần củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng NTM; chú trọng hơn nữa chỉ tiêu phát triển nông nghiệp. Để phấn đấu hoàn thành tất cả các chỉ tiêu đề ra, đồng chí mong muốn Đảng bộ xã Yên Lạc cần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng ủy trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng ủy xã đề ra, để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Yên Lạc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đi vào cuộc sống của nhân dân, đưa xã Yên Lạc ngày càng phát triển.

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Trọng Hưng kiểm tra công tác ứng phó với mưa lớn tại huyện Như Thanh(27/09/2023 5:08 CH)

  Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đặng Tiến Dũng kiểm tra, chỉ đạo ứng phó với mưa, lũ tại 2 xã Xuân...(27/09/2023 5:00 CH)

  Tập huấn kiến thức về chăn nuôi, phòng chống dịch cho gia súc, gia cầm tại xã Phú Nhuận.(27/09/2023 7:35 SA)

  Tết Trung thu cho các cháu mồ côi, khuyết tật, khó khăn trên địa bàn huyện năm 2023.(25/09/2023 9:19 SA)

  Chương trình tặng quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn xã Phượng Nghi nhân dịp Tết trung thu năm...(24/09/2023 7:24 SA)

  Ngày hội hiến máu tình nguyện huyện Như Thanh năm 2023(22/09/2023 3:46 CH)

  Huyện Như Thanh có tân Bí thư Huyện ủy(21/09/2023 10:43 SA)

  Hội nghị sơ kết giữa kỳ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn...(20/09/2023 5:28 CH)

  Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
  215 người đã bình chọn
  1467 người đang online